Dánsko - teplárny

30. 5. 2016

  • Země: Dánsko
  • Datum publikování: 30.05.2016
  • Datum uzávěrky: 15.10.2017
  • Referenční číslo: TE201685101
  • Stav tendru: avízo tendru
Průmyslové obory:
  • Stavebnictví a stavební materiály
  • Energetika

Anotace:

Zdroj informace: ZÚ Kodaň

Byl vyhlášen tendr - jedná se o výstavbu tepláren s dálkovým rozvodem.

Popis tendru, projektu ( dánština):

Dánsko-Aarhus: Výstavba tepláren s dálkovým rozvodem
2016/S 099-176958
Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby
Práce
směrnice 2014/25/EU
Oddíl I: Zadavatel
I.1)Název a adresa
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
Bautavej 1
Aarhus
8210
DÁNSKO
Kontaktní osoba: Lejla Mesanovic
E-mail: leme@aarhus.dk
Kód NUTS: DK042
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/affaldvarmeaarhus/Home.aspx
I.2)Společné zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je neomezeným a přímým dálkovým přístupem, a to bezplatně na: ftp://THA-04:e2twm73w@ftp.niras.net
Další informace lze získat na jiné adrese:
NIRAS
Aarhus
DÁNSKO
Kontaktní osoba: Preben Røgild Knudsen
E-mail: pre@niras.dk
Kód NUTS: DK050
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.niras.dk
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na nasledujúcej adrese:
NIRAS A/S
Aarhus
DÁNSKO
Kontaktní osoba: Preben Røgild Knudsen
E-mail: pre@niras.dk
Kód NUTS: DK05
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.niras.dk
I.6)Hlavní předmět činnosti
Výroba, doprava a distribuce plynu a tepla
Oddíl II: Předmět
II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:
Veksleranlæg 137, Lisbjerg.
II.1.2)Hlavní kód CPV
45251250
II.1.3)Druh zakázky
Práce
II.1.4)Stručný popis:
Opgaven udbydes i 3 delentrepriser:
1. Bygningsentreprise
2. Teknikentreprise
3. Elentreprise.
II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
II.1.6)Informace o částech zakázky
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny položky
II.2)Popis
II.2.1)Název:
Bygningsentreprise
Část zakázky č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45251250
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: DK042
II.2.4)Popis zakázky:
Bygningsentreprise
a. Etablering af en bygning til veksleranlægget på ca. 12 x 22 meter udført i betonelementer med fladt tag og skalmuret, bygningen er ca. 7½ meter høj og i et plan direkte på terræn.
Entreprisen omfatter endvidere terrænarbejder, kloakarbejder samt jordarbejdet for etablering af 2 fjernvarme tilslutningsledninger i alt. Ca. 60 meter fjernvarmekanal
Bygggestart primo september. Bygning inkl. terrænarbejder og fjernvarmekanal færdig for opstart af teknikentreprisen i uge 51 2016.
b. Nedrivning og bortskaffelse af det eksisterende veksleranlæg med bygning samt retablering af terræn og færdig etablering af adgangsvejen til det nye anlæg i oktober 2017.
II.2.5)Hodnotící kritéria
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Začátek: 12/09/2016
Konec: 14/10/2017
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.9)Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzvány k účasti v nabídkovém řízení
Předpokládaný minimální počet: 3
Maximální počet: 5
Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců:
Såfremt flere end 3-5 økonomiske aktører opfylder betingelserne for deltagelse udvælges de økonomiske aktører, der i lyset af den udbudte opgave, har de bedste og mest relevante referencer, jf. oplysningerne i punkt III.1.3), nr. 1).
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:
Teknikentreprise
Část zakázky č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45231112
45350000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: DK042
II.2.4)Popis zakázky:
2. Teknikentreprise:
Levering og montering af rør og komponenter for installation af et varmeveksleranlæg på ca. 26 MW samt opsvejsning og mufning af ca. 20 meter DN350 PN25 primær, ca. 40 meter DN 250 PN10 sekundær og ca. 2 meter DN350 PN10 sekundær fjernvarmeledninger. Udvalgte hovedkomponenter leveres i bygherreleverance så som hovedhaner, vekslermoduler, energimålere, kontraventiler samt fjernvarmerør.
II.2.5)Hodnotící kritéria
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Začátek: 12/09/2016
Konec: 14/10/2017
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.9)Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzvány k účasti v nabídkovém řízení
Předpokládaný minimální počet: 3
Maximální počet: 5
Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců:
Såfremt flere end 3-5 økonomiske aktører opfylder betingelserne for deltagelse udvælges de økonomiske aktører, der i lyset af den udbudte opgave, har de bedste og mest relevante referencer jf. oplysningerne i punkt III.1.3), nr. 1).
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:
Elentreprise
Část zakázky č

Kontaktní informace:

Tisknout Vaše hodnocení: