Dánsko - železniční kolejnice

24. 10. 2015

  • Země: Dánsko
  • Datum publikování: 24.10.2015
  • Datum uzávěrky: 01.11.2016
  • Referenční číslo: TE201583818
  • Stav tendru: výzva k předkvalifikaci
Průmyslové obory:
  • Slévárenství a kovárenství

Anotace:

Zdroj informace: ZÚ Kodaň

Byla vyhlášena výzva k předkvalifikace na železniční kolejnice.

Popis tendru, projektu ( dánština):

Dánsko-Kodaň: Železniční kolejnice
2015/S 094-171389
Systém kvalifikace – veřejné služby
Směrnice 2004/17/ES
Oddíl I: Zadavatel
I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa
Banedanmark
Amerika Plads 15
K rukám: Hanne Lilleøre Jæger
2100 København Ø
DÁNSKO
Tel.: +45 82340000
E-mail: kvalifikationsordning@bane.dk
Internetové adresy:
Obecná adresa zadavatele: http://www.bane.dk
Další informace lze získat na výše uvedená kontaktní místa
Další dokumenty lze získat na výše uvedená kontaktní místa
Žádosti o účast nebo přihlášky musí být zaslány na výše uvedená kontaktní místa
Oddíl II: Předmět systému kvalifikace
II.4)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
34941200, 34941000, 34946110
Popis
Železniční kolejnice.
Kolejnice a příslušenství.
Kolejnice.
Oddíl V: Řízení
IV.1)Kritéria pro zadání zakázky
IV.1.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Doba trvání systému kvalifikace
Neomezené trvání

Dánsko-Kodaň: Železniční kolejnice
2015/S 094-171389
Systém kvalifikace – veřejné služby
Směrnice 2004/17/ES
Toto oznámení představuje výzvu k účasti v soutěži ano
Oddíl I: Zadavatel
I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa
Banedanmark
Amerika Plads 15
K rukám: Hanne Lilleøre Jæger
2100 København Ø
DÁNSKO
Tel.: +45 82340000
E-mail: kvalifikationsordning@bane.dk
Internetové adresy:
Obecná adresa zadavatele: http://www.bane.dk
Další informace lze získat na výše uvedená kontaktní místa
Další dokumenty lze získat na výše uvedená kontaktní místa
Žádosti o účast nebo přihlášky musí být zaslány na výše uvedená kontaktní místa
I.2)Hlavní předmět činnosti
Železniční služby
I.3)Zadání zakázky jménem jiných zadavatelů
Zadavatel zadává zakázku jménem jiných zadavatelů: ne
Oddíl II: Předmět systému kvalifikace
II.1)Název přidělený zakázce zadavatelem:
Kvalifikationsordning vedr indkøb af stålskinner til brug for jernbaneanlæg i Danmark.
II.2)Druh zakázky
Dodávky
II.3)Popis stavebních prací, služeb nebo dodávek, které mají být nakupovány prostřednictvím systému kvalifikace:
Kvalifikationsordningen omfatter indkøb af stålskinner af UIC60, DSB4 og hovedhærdede skinner.
II.4)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
34941200, 34941000, 34946110
II.5)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace
III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Kvalifikace do systému:
Podmínky, které musí dodavatelé splnit, aby se kvalifikovali: Det er en betingelse for optagelse på kvalifikationsordningen, at ansøgeren besvarer samtlige spørgsmål I Banedanmarks ansøgningsskema for optagelse på kvalifikationsordningen samt fremlægger den påkrævede dokumentation. Af ansøgningsskemaet fremgår desuden de yderligere betingelser for optagelse på kvalifikationsordningen. Ansøgningsskemaet er offentliggjort på Banedanmarks hjemmeside: www.bane.dk under »kvalifikationssystemer«. Vælg hereafter »kvalifikationssystemer vedrørende indkøb af skinner«. Under oversigten i venstre side kan ansøgningsskemaet findes.
Ansøgning om optagelse kan udfærdiges på dansk, svensk, norsk eller engelsk. Standardbilag til ansøgningen kan tillige være udfærdiget på tysk. Banedanmarks udbudsmateriale og kontraktens originaltekst udfærdiges på dansk og leverandørens tilbud skal ligeledes være udfærdiget på dansk.
Leverandører der allerede er optaget på ordningen på Banedanmarks tidligere annoncerede kvalifikationsordning for indkøb af skinner, anses for omfattet af nærværende ordning og skal ikke fremsende en ny ansøgning, med mindre der foreligger nye oplysninger, som har betydning for Leverandørens kvalifikationer og kompetencer eller der i øvrigt foreligger væsentlig forandrede forhold I forhold til den tidligere fremsendte ansøgning, som har betydning for Leverandørens optagelse på ordningen, jf. de krav der gælder for optagelse.
Způsoby, jakými bude splnění jednotlivých podmínek ověřováno: Se venligst www.bane.dk
III.1.2)Informace o vyhrazených zakázkách
Oddíl V: Řízení
IV.1)Kritéria pro zadání zakázky
IV.1.1)Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.1.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Spisové číslo přidělené zadavatelem:
IV.2.2)Doba trvání systému kvalifikace
Neomezené trvání
IV.2.3)Informace o obnovení zakázek
Oddíl VI: Doplňující informace
VI.1)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.2)Další informace:
Kvalifikationsordningens formal er at etablere en liste over kvalificerede leverandører, der vil kunne forestå levering af de typer af skinner, der er omfattet af ordningen. Banedanmark vil efterfølgende udbyde indkøb af skinner i konkurrence mellem leverandørerne optaget i ordningen. Typisk udbyder Banedanmark indkøb af skinner en gang årligt, men fordelt på en række delleverancer.
VI.3)Odvolací řízení
VI.3.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Klagenævnet for Udbud
Dahlerup Pakhu

Kontaktní informace:

Tisknout Vaše hodnocení: