Databáze daňových poradců

23. 12. 2004 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Databázi daňových poradců spravuje Komora daňových poradců ČR (KDP ČR). Členství v KDP je povinné - tedy profesi daňového poradce může vykonávat pouze ten, kdo je jejím členem. Pomocí přehledného formuláře lze online vyhledávat poradce např. podle jména, sídla, čísla osvědčení, jazykové vybavenosti, specializace (např. daň z příjmu, DPH, spotřební daň ...) nebo oborů činnosti (např. auditor, bilanční účetní, likvidátor, oceňování majetku ...).

Chcete si ověřit, zda je určitý člověk skutečně daňovým poradcem? Chcete si přečíst kodex daňového poradce? Neznáte členy Prezídia KDP? Nebo máte v úmyslu Komoru daňových poradců navštívit a hledáte kontaktní údaje? K tomuto účelu slouží online databáze daňových poradců s přehledným vyhledáváním, zpřístupněná na stránkách Komory daňových poradců ČR.

Pro hledání daňového poradce slouží níže zobrazený formulář. K úspěšnému vyhledání zadaného záznamu stačí, když vyplníte pouze jednu kolonku. - Nevyplníte-li žádnou kolonku, budou vyhledáni všichni daňoví poradci.

Platnost seznamu

Údaje jsou aktualizovány s týdenní pravidelností. Aktuálnější informace zjistíte v kanceláři Komory daňových poradců ČR.

Sídlo daňového poradce dle seznamu a dle zákona

Při používání seznamu může dojít k nejasnostem ve věci sídla daňového poradce. Zákon k této problamatice říká:

Sídlem daňového poradce je místo, v němž má daňový poradce kancelář. Nemá-li daňový poradce kancelář mimo byt, v němž trvale bydlí, považuje se za kancelář tento byt. Daňový poradce nebo daňoví poradci, kteří vykonávají daňové poradenství společně, mohou mít jen jedno sídlo. Pobočkou kanceláře je místnost mimo sídlo daňového poradce, v níž daňový poradce rovněž vykonává daňové poradenství.

Komora daňových poradců České republiky

V České republice je profese a činnost daňových poradců upravena zákonem č. 523/92 Sb o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR. Zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců, kteří poskytují svým klientům právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Komora daňových poradců ČR má povinné členství - sdružuje tedy všechny daňové poradce. Mezi hlavní úkoly komory patří:

  • chránit oprávněné zájmy klientů
  • sdružovat daňové poradce, chránit a prosazovat jejich oprávněné zájmy
  • zabezpečovat odbornou úroveň daňového poradenství
  • dbát na vysokou profesionalitu svých členů
  • předkládat státním orgánům návrhy na úpravu daňových právních předpisů a předpisů s nimi souvisejících
  • organizovat vzájemnou výměnu i šíření odborných informací a zkušeností mezi daňovými poradci
  • pořádat přednášky, semináře a kurzy k daňové problematice a podporovat publikační činnost

zpět na začátek


Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek