„d!conomy – no limits“ – téma veletrhu CeBIT 2017 zdůrazní možnosti a šance digitalizace

12. 10. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - „d!conomy – no limits“ – téma veletrhu CeBIT 2017 zdůrazní možnosti a šance digitalizace Digitalizace mění ekonomiku a společnost tak, jako dosud žádný jiný technologický pokrok. Jednotlivé digitální technologie vyvíjejí ve vzájemné souhře nebývalou disruptivní a inovační dynamiku. Zvláště zřetelná je tato dynamika ve způsobu spolupráce člověka a stroje a v souhře virtuality s realitou. Digitální transformace je ústředním tématem veletrhu CeBIT v Hannoveru.

Dopad digitální transformace je patrný všude. Především v ekonomice dochází k inovaci tradičních procesů, zavedených struktur a proměně stávajícího předělu mezi branžemi. Hranice spolupráce nad rámec podniků a branží se mění. Stejně tak se mění rozhraní mezi člověkem a technologiemi.  Vytvářejí se nové formy práce a nové obchodní modely. 

Toptéma „d!conomy – no limits“ veletrhu CeBIT, nejvýznamnější akce digitalizace ekonomiky, správy a společnosti, v příštím roce obrátí pozornost především na možnosti a šance digitální transformace, které se nabízejí podnikům díky digitalizaci a novým technologiím,“ prohlásil v Hannoveru Oliver Frese, člen představenstva veletržní správy Deutsche Messe AG. „Toptéma veletrhu v roce 2017 zahrnuje také skutečnost, že se rozhraní mezi člověkem a strojem, realitou a virtualitou mění. Člověk jako tvůrce digitálního věku by neměl být v myšlení a svých možnostech ničím omezován, měl by umět otevřeně zhodnotit šance a aktivně se podílet na utváření změn.“  

Digitální transformace se prostřednictvím nových technologií a jejich možností stále zrychluje.  V současnosti jsou hybateli tohoto rozvoje témata jako Artificial Intelligence, Virtual & Augmented Reality, autonomní systémy, 3-D tisk, humanoidní roboti a drony.  Stále rozšířenější využívání internetu věcí umožňuje pozitivní souhru a nové formy spolupráce člověka a technologií. O. Frese: „Aplikace s podporou IoT a nové technologie otevírají nové horizonty.   Nyní jde o to, tyto technologie obchodně využít.“

Veletrh CeBIT se proto v příštím roce ještě více zaměří na příklady využití těchto technologií.  „Ve veletržních halách představíme například  konkrétní příklady digitalizace jednotlivých branží, a to v automobilovém průmyslu, bankovnictví a pojišťovnictví, v obchodě, zdravotnictví a ve správě – chceme tím zdůraznit dopad digitalizace na všechny oblasti ekonomiky a společnosti.“  

Jako „Global Event for Digital Business“ s toptématem „d!conomy – no limits“ je veletrh CeBIT přední akcí pro digitalizaci a digitální transformaci hospodářství, veřejné správy a společnosti.  Tímto zaměřením umožní všem, kdo má rozhodovací kompetence, orientovat se v procesu vytváření digitálních podniků nebo digitální veřejné správy. 

Podmínkou úspěchu v rámci d!conomy je kreativita, otevřenost ke změnám a novému způsobu práce podniků.  O. Frese: „Jde také o nové kompetence a kvalifikaci, které umožní pracovat v souladu s iniciativou 4.0.  Nové technologie je třeba zažít v jejich souhře, porozumět jim, rozpoznat a využívat jejich možnosti v ekonomice a ve společnosti."   

Veletrh CeBIT 2017 představí v březnu příštího roku na výstavišti v Hannoveru nové technologie s důrazem na jejich využití, digitalizované obchodní modely a řetězce tvorby hodnot.  Některé highlights představí sami vystavovatelé v rámci digitální Guided Tour „discover d!conomy“, která měla letos jako virtuální prohlídka premiéru během mimořádných přehlídek branže.  Veletrh CeBIT vytváří prostor pro potkávání vystavovatelů a návštěvníků z oblasti ekonomiky, politiky a společnosti – a také – pro kontroverzní diskuse předních mezinárodních vizionářů, topmanažerů a kreativně uvažujících osobností na téma utváření rámcových podmínek pro využívání potřebných standardů.

„Digitalizace není stav, ani proces, který bude jednou ukončen. Digitalizace začíná v mozcích a jejím předpokladem je ochota přijímat změny a inovace, “ říká ředitel odvětvového svazu Bitkom Dr. Bernhard Rohleder. „Veletrh CeBIT je ideálním místem pro potřebnou výměnu mezi globálními hráči, malými a středně velkými podniky a startupy, pro povzbuzení kontaktů mezi vystavující firmami a uživateli digitálních technologií, pro dialog mezi předními německými a mezinárodními nositeli inovací.“  

„Významné impulzy očekáváme zvláště z Japonska, letošní partnerské země.  V Japonsku je společnost, co se týká digitalizace, velmi inovativní a velmi otevřená. Je pro násv Evropě příkladem, jak lze rozvíjet nové kreativní přístupy, reagovat pozitivně a otevřeně na nové technologie a posuzovat je z hlediska šancí, které představují, “ řekl O. Frese.

CeBIT – The Global Event for Digital Business

Veletrh CeBIT v Hannoveru je nejvýznamnější světová akce věnovaná digitalizaci hospodářství, správy a společnosti. Každým rokem se na veletrhu CeBIT schází přes 3 000 firem a asi 200 000 návštěvníků. V centru pozornosti jsou aktuální megatrendy jako Big Data, Cloud, Internet of Things, Mobile, Security a Social Business a nejnovější technologie. Protože je veletrh CeBIT spojením výstavy, konference a  networkingu, je povinným termínem pro firmy nabízející informační technologie a jejich uživatele z celého světa.  Ve velkém počtu je na veletrhu CeBIT zastoupena také mezinárodní scéna startupů.  V rámci přehlídky SCALE 11 představí přes 400 startupů své disruptivní  obchodní modely. Veletrh CeBIT 2017 se koná 20. - 24. března 2017. Partnerskou zemí veletrhu je Japonsko.


Redakčně upravená tisková zpráva Deutsche Messe

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek