Deficit bilance zahraničního obchodu se meziročně zlepšil

5. 2. 2018 | Zdroj: Český statistický úřad (ČSÚ)

Podle předběžných údajů skončila v prosinci bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 2,2 mld. Kč, což byl v meziročním srovnání o 6,2 mld. Kč lepší výsledek. Informoval o tom Český statistický úřad.

Celkovou bilanci v národním pojetí příznivě ovlivnil především přírůstek kladné bilance motorových vozidel o 5,9 mld. Kč a strojů a zařízení o 2,5 mld. Kč.

Negativně se na celkovém saldu odrazilo prohloubení deficitu bilance se základními kovy o 1,6 mld. Kč, koksem a rafinovanými ropnými produkty o 1,0 mld. Kč a produkty zemědělství a myslivosti o 0,9 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v prosinci přebytkem 35,9 mld. Kč a byla tak meziročně o 5,2 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 0,8 mld. Kč na 36,4 mld. Kč.

Meziměsíčně se po sezónním očištění v národním pojetí zvýšil vývoz o 2,2 % a dovoz o 1,3 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 0,4 % a stagnaci dovozu.

V meziročním srovnání klesl v prosinci vývoz o 0,1 % (na 247,2 mld. Kč) a dovoz o 2,5 % (na 249,4 mld. Kč).

V roce 2017 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 152,6 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 11,1 mld. Kč. V porovnání s rokem 2016 se zvýšil vývoz o 5,6 % a dovoz o 6,3 %.

Informace o pohybu zboží přes hranice

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí se v prosinci 2017 v běžných cenách meziročně zvýšil vývoz o 1,1 %, zatímco dovoz klesl o 0,1 %. Vývoz zboží dosáhl hodnoty 309,4 mld. Kč a dovoz zboží 287,0 mld. Kč.

V roce 2017 ve srovnání s rokem 2016 stoupl v přeshraničním pojetí vývoz o 5,7 % a dovoz o 7,9 %. Obrat zahraničního obchodu meziročně vzrostl o 503,4 mld. Kč na 7 972,1 mld. Kč

Podle dat Eurostatu byl v listopadu 2017 podíl České republiky na celkovém vývozu a dovozu Evropské unie 3,3 % a 3,1 %. 

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek