Délka rozhodčího řízení se počítá jenom na měsíce, soud trvá roky

28. 10. 2014 | Zdroj: Economia, a. s.

Za jednu z výhod rozhodčího řízení bývá uváděna jeho rychlost. Rozhodčí řízení oproti klasickému soudnímu řízení umožňuje rychlejší a pružnější vyřešení sporů díky své jednoinstančnosti a větší flexibilitě.

Zatímco řízení před obecnými soudy trvá (podle statistik soudů a státních zastupitelství) většinou několik let, délka běžného rozhodčího řízení například u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky se počítá jen v řádu měsíců.

To však není všechno. Kromě větší rychlosti samotného rozhodčího řízení můžeme v právních úpravách rozhodčích soudů najít i další dvě možnosti, jak strany mohou řízení ještě více urychlit.

Urychlené rozhodčí řízení

Prvním způsobem je institut takzvaného urychleného rozhodčího řízení. Jeho úpravu můžeme najít například v § 30 Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře ČR. U urychleného rozhodčího řízení dojde k vydání konečného rozhodčího nálezu do dvou měsíců, pokud s provedením urychleného řízení písemně vyjádřily souhlas obě sporné strany, nebo do čtyř měsíců.

Jelikož se ale za rychlost platí, je potřeba upozornit na zvýšené náklady při výběru tohoto typu rozhodčího řízení. Hlavní podmínkou, aby vůbec bylo provedeno urychlené rozhodčí řízení, je totiž zaplacení zvláštního poplatku.

Druhým ze způsobů urychlení rozhodčího řízení je takzvaný Emergency Arbitrator neboli „pohotovostní rozhodce“, který nachází své uplatnění všude tam, kde je potřeba urychleně nařídit předběžné opatření, ale doposud ještě nebyl ustaven rozhodčí senát. Jako příklad můžeme uvést Arbitrážní institut, který funguje při Stockholmské obchodní komoře a který tuto možnost zavedl s účinností od 1. ledna 2010. V tomto konkrétním případě je Emergency Arbitrator zpravidla jmenován představenstvem Rozhodčího institutu do 24 hodin poté, co obdrží žádost. Ale pozor, v okamžiku, kdy je zvolen, nemůže tatáž osoba působit dále jako rozhodce v rámci stejného sporu.

Stačíte předložit všechny důkazy?

Kromě uvedeného Arbitrážního institutu zavedl tuto možnost ve svých pravidlech i Rozhodčí soud Mezinárodní obchodní komory v Paříži (ICC). Jeho použití je omezeno na naléhavé situace, u kterých nelze čekat na chvíli, až se ustaví rozhodčí senát. Co se bude rozumět naléhavou situací, bude už na posouzení ustaveným rozhodcem.

Při rozhodování o možnosti využití prostředků zrychlujících průběh rozhodčího řízení je však potřeba mít na paměti, že rozhodčí řízení je jednoinstanční. Lze doporučit, aby strany využily institutů urychlujících rozhodčí řízení pouze tehdy, pokud jsou si předem jisty, že jsou během zkrácených lhůt schopny předložit rozhodcům všechna svá tvrzení a hlavně všechny důkazy.

Více v článku Mimosoudní řešení sporů.

Převzato z časopisu Český exportér, vydávaného vydavatelstvím Economia, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autoři: Zbyšek Kordač, advokát a Tereza Kyselová, Weinhold Legal.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek