Deloitte: Den daňové svobody letos připadne na 20. června

23. 2. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Deloitte: Den daňové svobody letos připadne na 20. června Daňoví poplatníci v ČR letos přestanou pracovat pouze na odvod daní pro stát o dva dny později, než tomu bylo před rokem. Tzv. den daňové svobody v letošním roce připadne podle společnosti Deloitte na 20. června 2016. Přibližně stejnou dobu jako daňoví poplatníci v ČR budou letos odvádět daně pro stát také daňoví poplatníci ve Slovinsku, Německu či Řecku.

Nejméně dnů na odvod daní pro stát připadne na poplatníky v Litvě a Bulharsku. Nejvíce dnů na odvod daní pracují naopak poplatníci v Dánsku a Lucembursku.

„V letošním roce došlo k několika úpravám daňového systému. V reakci na vývoj kurzu koruny došlo ke zvýšení sazeb spotřební daně u tabákových výrobků. Zvýšily se částky daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě. V souvislosti se zvýšením minimální mzdy dojde ke zvýšení dolní hranice příjmu pro vznik nároku na daňový bonus. Vzhledem ke zvýšení minimální mzdy došlo také k automatické valorizaci úhrnné částky osvobozených důchodů nebo penzí,“ uvedl David Marek, hlavní ekonom společnosti Deloitte a dodává:

„Zvýšil se také limit slevy na dani za umístění dítěte v mateřské školce či obdobném zařízení. Z pohledu celkového inkasa daní by ovšem nejvýznamnější změnou letošního roku mělo být zavedení kontrolního hlášení. Právě toto opatření by mělo posunout den daňové svobody na pozdější termín.“

Problematická „daňová jistota“

„Český daňový systém je z hlediska své struktury podobný ostatním daňovým systémům v EU. Podle našich průzkumů mezi obchodními korporacemi je v ČR stále poměrně pesimisticky vnímána daňová jistota, tedy schopnost stanovit, jak vysoké daně a v jakém členění bude poplatník v krátkodobém i dlouhodobém časovém horizontu ze své podnikatelské činnosti povinen platit. Daňové zákony se poměrně často mění, výklady jsou v řadě případů nejednoznačné. Za pozitivní by daňoví poplatníci nejvíce považovali zjednodušení daňového systému a větší jistotu ohledně budoucnosti daňového systému,“ doplňuje Radka Mašková, ředitelka v daňovém oddělení společnosti Deloitte.

Den daňové svobody představuje jednoduchou, laicky srozumitelnou reprezentaci daňové zátěže v ekonomice. Používaná metoda výpočtu dne daňové svobody rozděluje rok na dvě části v poměru odpovídajícím podílu celkových daňových příjmů a čistého národního důchodu.

Počet dnů, které letos budou daňoví poplatníci ve vybraných zemích EU pracovat na odvod daní pro stát a kdy přesně nastane den daňové svobody

Země Počet dnů Den daňové svobody
Litva 119 29.4.
Bulharsko 122 2.5.
Švýcarsko 123 4.5.
Rumunsko 125 6.5.
Lotyšsko 139 19.5.
Polsko 142 22.5.
Estonsko 144 24.5.
Velká Británie 147 28.5.
Slovensko 148 28.5.
Kypr 151 31.5.
Španělsko 154 4.6.
Irsko 155 5.6.
Malta 158 8.6.
Chorvatsko 161 11.6.
Srbsko 162 12.6.
Nizozemí 162 12.6.
Portugalsko 165 15.6.
Slovinsko 169 18.6.
Německo 170 19.6.
Česká republika 172 20.6.
Řecko 173 22.6.
Maďarsko 178 27.6.
Švédsko 188 7.7.
Itálie 194 14.7.
Rakousko 196 15.7.
Finsko 198 18.7.
Francie 209 29.7.
Belgie 211 31.7.
Dánsko 217 5.8.
Lucembursko 266 23.9.

Zdroj: Deloitte, výpočet únor 2016

Redakčně upravená tisková zpráva společnosti Deloitte

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek