Desatero pro obchodování s Izraelem

1. 3. 2015 | Zdroj: CzechTrade

motiv článku - Desatero pro obchodování s Izraelem Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Izraelem deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem.

1. Pro zájemce o export do Izraele je rozumné snažit se najít místního partnera, který zná dobře tržní prostředí, zvyklosti a jazyk. Založení vlastní pobočky není pro většinu dodavatelů obvykle ekonomicky opodstatněné a reálné. Místní partner může mít buď postavení prodejního agenta na provizní bázi anebo distributora obchodujícího na vlastní účet.

2. Je běžné, že místní zástupci důrazně vyžadují exkluzivitu. Na úvod lze doporučit exkluzivitu časově omezenou a podmíněnou dosaženým obratem. Partneři se tomu zajisté budou zpočátku bránit, nicméně jednání za to stojí.

3. Pokud nebudete v Izraeli osobně podnikat, hebrejsky se učit nemusíte. Většina partnerů bude umět velmi dobře anglicky; někteří z nich (vzhledem ke svému původu) i rusky, což může být pro nás určitou výhodou.

4. Obecně platí, že cenový faktor hraje při jednání vždy významnou roli společně s kvalitou, dodací lhůtou, poprodejním servisem, spolehlivostí dodavatele a jeho referencemi. Izraelský trh je vysoce konkurenční, kde zároveň stále přetrvává tendence poněkud podceňovat kvalitu výrobků z naší části Evropy ve srovnání se západoevropskou resp. americkou konkurencí.

5. Izraelci dokáží být při obchodním jednání velmi tvrdí a obvykle říkají naplno, co si myslí. Doslova také chápou to, co řeknete vy. Jejich chování může někdy působit až nezdvořile. Pokud se na to adaptujete a nenecháte se vyvést z míry, budete jim rovnocenným partnerem. Výsledky jednání je vždy vhodné potvrdit písemně.

6. Na rozdíl od arabských obchodníků je izraelská nabídka často konečná a bez prostoru pro další smlouvání. Prosazování dodatečných cenových úprav resp. změny platebních podmínek je prakticky vyloučené.

7. Důležité je dodržování běžných norem obchodního jednání, jako je schopnost navázání osobních vztahů s partnery, osobní přítomnost při důležitých jednáních, flexibilita a dynamičnost jednání. Naopak flexibilita není silnou stránkou izraelských protějšků – je třeba se připravit na to, že v mnoha případech trvají na svých podmínkách až do konce.

8. Obvyklá pracovní doba obchodních firem je ve dnech neděle až čtvrtek 8:00–16:00, v pátek 8:00–13:00 (pokud v pátek pracují). Státní úřady pracují ve dnech neděle až čtvrtek 7:30–16:00 a jsou zavřeny v pátek a sobotu. S tímto omezením je třeba počítat při sjednávání schůzek, naopak lze pracovat v neděli. Pokud jde o sobotu, pak obchodním partnerům – pokud je dobře neznáme – raději ani netelefonujeme, může to být bráno jako nezdvořilost.

9. Obchodní schůzku se doporučuje ještě potvrdit předem telefonicky. Izraelci často chodí i na obchodní jednání obzvláště v letním období v neformálním oblečení – bez saka a kravaty, v sandálech.

10. Je třeba mít na paměti obrovskou různorodost izraelské společnosti z hlediska oblasti původu (starousedlíci, USA, Evropa, bývalý SSSR, arabské země, Afrika) a aspektů kulturně-společenských, především náboženství (přitom ale i židovská komunita je vnitřně velmi diferencovaná). Všechny tyto faktory ovlivňují přístup a chování různých skupin v rámci izraelské společnosti, podnikatele nevyjímaje.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek