Desatero pro obchodování s Rakouskem

1. 3. 2015 | Zdroj: CzechTrade

motiv článku - Desatero pro obchodování s Rakouskem Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Rakouskem deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem.

1. Kriticky posuďte, zda najde váš produkt na náročném rakouském trhu uplatnění. Šanci mají především výrobky s vysokou přidanou hodnotou při současném zachování konkurenční cenové výhody.

2. Rakouští obchodní partneři jsou v jednání důslední, dobře znají své hranice a většinou i hranice obchodního partnera, a tak často dochází k důslednému tlaku na cenu.

3. Dejte důraz na domácí přípravu, která zahrnuje mj. kvalitní propagační materiály a internetové stránky v německém jazyce.

4. Nepodceňujte individuální komunikaci s potenciálními partnery. Pamatujte, že iniciativa se očekává od vás. Upřednostňujte osobní schůzky, které sjednávejte tři až čtyři týdny předem.

5. Jednejte otevřeně a poctivě. Očekává se od vás standardní evropské vystupování a dodržování zavedených obchodních tradic. Jednacím jazykem je němčina.

6. Nenadsazujte ceny a dodržujte dané slovo a termíny. Případné změny v nabídce jasně zdůvodněte.

7. Dodržujte doporučený postup působení na rakouském trhu, který směřuje od průzkumu přes vyhledání a oslovení potenciálních partnerů a případnou prezentaci na veletrhu k rozvoji obchodní spolupráce a založení vlastní společnosti. Všechny tyto kroky vám mohou usnadnit služby vídeňské kanceláře CzechTrade.

8. Ověřte si bonitu budoucího obchodního partnera. Nespoléhejte na zdání serióznosti, hospodářská krize platební morálku nezlepšila. Na CzechTrade se v poslední době obrátilo několik českých firem, vymáhajících na rakouských partnerech své pohledávky.

9. Věnujte zvýšenou pozornost uzavírání smluv. Konzultujte je s právníky obeznámenými s rakouským právem.

10. V Rakousku je velmi rozšířená spolupráce s obchodními zástupci – odborníky ze všech odvětví s odpovídajícím know-how. Je jich více než devět tisíc a ročně zprostředkovávají obchody za 17,5 mld. EUR. CzechTrade vám pomůže takového vhodného zástupce najít.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek