Desetibodový program na posílení inovací v MSP v Německu

30. 1. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Dne 14. ledna 2016 představila spolková ministryně pro vzdělávání a výzkum (BMBF) Johanna Wanka nový koncept na podporu inovací v malých a středních podnicích (MSP). Důraz je kladen v první řadě na inovativní MSP a podniky podporující výzkum. BMBF požaduje, aby rostoucí veřejné investice do výzkumu a vývoje rovněž vedly ke zvýšení vlastních finančních příspěvků MSP tak, aby firmy dynamicky rostly a rozvíjely se.

Druhou prioritou jsou MSP, které doteď inovačně nefungovaly. Právě pro ně chce BMBF aplikovat výsledky výzkumu do malých firem tak, aby se z nich staly inovativní podniky. V posledním desetiletí měly inovativní MSP působící ve zpracovatelském průmyslu přibližně dvakrát tak vysoké tempo růstu zaměstnanosti (2,2 %) než neinovativní MPS (1,2 %).

K realizaci těchto cílů BMBF vyvinulo nový desetibodový program (3 MB) (v němčině), který podporuje nové aplikace a nové obchodní modely a zavazuje se k širokému šíření a využívání výsledků výzkumu a modelových řešení mezi MSP. Program reaguje na aktuální ekonomické a sociální změny, díky kterým se inovační proces stal globálně rychlejší.

Hlavním důsledkem těchto změn se stala digitalizace. Ta je velkou výzvou pro MSP a zároveň možnou strategií jejich úspěchu. V klíčových oblastech však SRN zaspalo a digitalizace probíhá velmi pomalu. MSP si stále nejsou jisty, jak by jejich obchodní model obstál v digitálním inovativním světě, což je činí stále méně flexibilní. Hlavním cílem tohoto programu tedy je, aby se německé MSP a digitalizace propojily a pomohly přispět k růstu německé ekonomiky.

Desetibodový program na posílení MSP v Německu:

  • podpora BMBF pro MSP o 30 % ročně na cca 320 milionů € (do r. 2017);
  • podpora klíčových technologií (např. fotonika nebo oblasti výzkumu materiálů v rámci programu „KMU- innovativ“;
  • finanční podpora MPS, které využívají v rámci Industrie 4.0 tzv. „referenční nástroje“;
  • nové příležitosti na spolupráci MSP s univerzitami a výzkumnými organizacemi v rámci „Starke Fachhochschulen – Impuls für die Region“;
  •  nová investiční fóra a inspirace úspěšnými modely z nově vzniklých spolkových zemí (bývalé východní Německo);
  • strategická spolupráce MSP s manažerskými týmy clusterů;
  • spolupráce v mezinárodních projektech („KMU-International“, resp. „2+2 Projektansatz“ /1 firma + 1 výzkumná organizace z dvou různých zemí/ a otevření národních projektů i pro zahraniční firmy („Eurostars“ a „EUREKA“);
  • cílené vyhledávání odborných zaměstnanců technických oborů v rámci „MINT-Recruiting über den Mittelstand“;
  • rozvoj programu „Innovationen für die Produktion, Dienstleistung und Arbeit von morgen“ na podporu digitalizace;
  • stálá podpora BMBF pro MSP (informační servis a podpora propagace).

Na pravidelném setkání zástupců ambasád pro VVI pan Herbert Zeisel (BMBF) pozval účastníky na konferenci „Produzieren im digitalen Zeitalter“, která proběhne v Berlíně ve dnech 23. a 24. června 2016. Konference má navazovat na loňskou konferenci clusterů, které se zúčastnil i místopředseda vlády pro vědu a výzkum pan Pavel Bělobrádek. Konferenci lze využít pro bilaterální setkání a jednání se zástupci clusterů či firem.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Berlíně (Německo).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek