Diamantová liga kvality zvýší úroveň českých obchodů

4. 4. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Rada kvality České republiky, Řídící výbor Programu Česká kvalita a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR oznámily koncem března 2016 přijetí značky „Diamantová liga kvality“ do Programu Česká kvalita.

Značka bude udělována maloobchodním prodejnám, které poskytují zákazníkům nadstandardně kvalitní služby a které vyhoví všem požadavkům stanoveným správcem značky a Řídícím výborem programu. Českým spotřebitelům by značka měla přinést kvalitnější maloobchodní služby a lepší orientaci při nákupu.

Úroveň maloobchodních prodejen v České republice je velmi rozdílná. Vedle sebe zde existují jak špičkové obchody srovnatelné s konkurencí ve vyspělých zemích tak i prodejny, ve kterých dosud neposkytují služby v kvalitě, kterou má zákazník právo vyžadovat.

Proto se Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu rozhodl pomoci spotřebitelům v orientaci a nabídnout jim nezávislé značení prodejen, které poskytují svým zákazníkům nejen vyšší kvalitu služeb, ale se i další přidanou hodnotu odlišující je od ostatních subjektů na trhu.

„Naše ministerstvo se dlouhodobě intenzivně zabývá problematikou ochrany spotřebitelů, a proto se rádi podílíme na každé iniciativě, která situaci na trhu zpřehlední a usnadní zákazníkům výběr kvalitní prodejny nebo zboží,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. „Věřím, že značka Česká kvalita – Diamantová liga kvality bude sloužit nejen k orientaci zákazníků, ale že bude také motivovat prodejny k poskytování lepších služeb,“ dodal ministr Jan Mládek.

Oceňování značkou Diamantová liga kvality bude v první fázi určeno pro maloobchodní prodejny s převahou sortimentu potravin, v dalších letech bude rozšířeno na celou maloobchodní síť. Metodika hodnocení je založena na posuzování prodejen prostřednictvím „neznámého zákazníka“ (Consumer Quality Index), s následným auditem, který se zaměřuje na dodržování legislativních pravidel, hygienické dokonalosti prodeje potravin a obecně úrovně nastavení a dodržování vlastních firemních pravidel práce s potravinami.

Součástí žádosti o udělení značky bude i sebehodnotící zpráva, ve které každá přihlášená prodejna mj. uvede své hlavní výhody (realizované inovace, důvěra zákazníků, péče o místní komunitu,...), kterými se odlišuje od konkurence a které ji opravňují k získání značky.

„Chceme ukázat českým spotřebitelům, že v naší zemi existuje řada prodejen, které splňují vysoké standardy a jsou plně srovnatelné se zahraniční konkurencí. A současně chceme prodejny motivovat, aby se trvale zlepšovaly a usilovaly o toto prestižní ocenění, protože tak budou nejen lépe uspokojovat potřeby svých zákazníků, ale díky značce Česká kvalita – Diamantová liga kvality získají i nezanedbatelnou konkurenční výhodu,“ vysvětlila hlavní cíle zavedení značky prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Marta Nováková.

Přijetím do vládního Programu Česká kvalita získala značka Diamantová liga kvality garanci objektivity a nezávislosti, což zvýší její důvěryhodnost u spotřebitelů i marketingovou hodnotu pro prodejny, které ji získají. Program sdružuje nezávislé značky kvality na českém trhu udělované oborovými asociacemi, cechy, certifikačními orgány a dalšími organizacemi, které splňují přísná kritéria stanovená Řídícím výborem.

Česká kvalita, jako jediná v ČR, garantuje nezávislé ověřování kvality výrobků a služeb třetí stranou (akreditovanou zkušebnou), dlouhodobou kontrolu dodržování kvality v průběhu platnosti značky i ověřování spokojenosti spotřebitelů.

„Spotřebitelé mají jen velmi malou možnost předem objektivně posoudit kvalitu zboží a služeb, které na trhu získávají. Většinou se o skutečné kvalitě produktu přesvědčí až po nákupu, a v případě nespokojenosti je čeká mnohdy náročné reklamační řízení. Nezávislé značky kvality poskytují informaci již před nákupem a umožňují tak bezrizikový výběr zboží či služeb s nezávisle ověřenou kvalitou. V tom je jejich hlavní význam. Myslím, že i značka Diamantová liga kvality může situaci na trhu významně ovlivnit ve prospěch spotřebitelů,“ zhodnotil význam značek kvality Libor Dupal, předseda Řídícího výboru Programu Česká kvalita a předseda Sdružení českých spotřebitelů.

Program oceňování maloobchodních prodejen byl založen na konci roku 2015 jako společný projekt Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu. Po ověření splnění všech kritérií byl přijat do programu Česká kvalita. Oceněné prodejny tak ponesou spojené logo Česká kvalita – Diamantová liga kvality.

V současné době probíhá přihlašování zájemců – maloobchodních prodejen. Vlastní hodnocení se uskuteční v letních měsících, přičemž garantem a vlastním realizátorem hodnocení bude Sdružení pro oceňování kvality prostřednictvím hodnotitelů vyškolených Českou společností pro jakost. Vyhlašování oceněných prodejen proběhne v rámci slavnostních akcí Listopadu – Měsíce kvality v ČR.

Redakčně upravená tisková zpráva Rady kvality ČR

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek