Digitalizace a Industrie 4.0 v Německu – informace z 9. národního IT summitu

1. 12. 2015 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Každoroční „IT Gipfel“ potvrdil svoji hl. roli – PR navenek i vůči německým subjektům ve prospěch IT a digitalizace včetně Industrie 4.0. Tento cíl podpořila svoji účastí i část spolkové vlády. Tento rok byl kladen důraz na mladé/začínající firmy, které BMWI podpoří organizací série Startup-Nights. Dále byl představen dotační program (50 mil. EUR) na podporu rozvoje digitálních technologií zejména v MSP.

V Berlíně se ve dnech 18. a 19. listopadu 2015 konal v 9. národní kongres s názvem IT Gipfel, jehož cílem je rozvíjet koncepty, které povedou k pokroku v oblasti IT. Na kongresu se sešlo 1 100 zástupců z řad politiků, vědců, ekonomů, odborů a společenských uskupení. Motto letošního kongresu bylo „Vytvoření inovativní, bezpečné a produktivní digitální budoucnosti“.

Kromě spolkové kancléřky a spolkového ministra hospodářství Sigmara Gabriela se kongresu účastnila sp. ministryně školství Johanna Wanka, sp. ministr vnitra Thomas de Maizière, sp. ministryně práce Andrea Nahles, sp. ministr dopravy Alexander Dobrindt, státní ministryně kultury Monika Grütters a starosta Berlína Michael Müller.

Účastníci kongresu diskutovali na základě výsledků platforem a fór o centrálních výzvách digitalizace hospodářství, nejnovějších objevech v digitálních sítích, mobilitě ale také o bezpečnosti, důvěře a práci v digitálním světě.

Centrální roli v rámci digitalizace hraje podle ministra Gabriela za prvé digitální transformace hospodářství průmyslu, která musí proběhnout co možná nejrychleji. Dalším důležitým bodem jsou digitální inovace a technologie jako je např. Could Computing nebo Big Data. S digitálními inovacemi souvisí také podpora start-upů a jejich propojení mezi sebou, ale i s již zavedenými podniky. K tomuto účelu se budou v budoucnosti pod záštitou ministerstva hospodářství pravidelně konat tzv. „Startup-Nights“, které poskytnou podnikům příležitost navazovat kontakty.

Třetím významným tématem je digitální suverenita, která má zajistit bezpečnost v digitálním světě. To má podle ministra nejvyšší prioritu zejména po rozhodnutí ESD o zrušení Safe Harbor Decisions (Na základě tohoto rozhodnutí EK z roku 2000 bylo podnikům umožněno předat osobní identifikační údaje v souladu s evropskou směrnicí o ochraně dat ze země EU do USA. V roce říjnu 2015 došlo ke zrušení tohoto rozhodnutí Evropským soudním dvorem.). Podle ministra SRN nesmí nechat svoje podniky v nejistotě, za jakých okolností je možný přenos osobních dat do USA.

Z berlínského kongresu jasně vyplývá, že digitalizace a Industrie 4.0 se stávají stále důležitějšími součástmi hospodářství. Za tímto účelem začal ministr s programem na podporu digitálních technologií „Digitale Technologien für die Wirtschaft“ s rozpočtem 50 mil. EUR. Předmětem podpory programu je např. zavádění nových průmyslových 3D aplikací, platformy servisní robotiky a komunikace v reálném čase.

Hned na začátku programu konference prezentovalo 9 platforem a dvě fóra své aktuální výsledky a nové projekty. Platforma Industrie 4.0 ukázala na mapě Německa přes 100 konkrétních příkladů využití digitalizace. Mapa demonstruje, že do SRN přišla čtvrtá průmyslová revoluce a nabízí uživatelům příležitost najít ve své blízkosti kontaktní osobu pro specifické téma.

Další významná platforma, která se na kongresu prezentovala, je „Innovative Digitalizierung der Wirtschaft“, jejímiž předsedy jsou ministr Gabriel a prezident spolkového IT svazu BITKOMu Thorsten Dirk. Tato platforma představila zprávu „Leitplanken Digitaler Souveränität“, která se zabývá digitální suverenitou v SRN a Evropě. Ve zprávě jsou zahrnuty klíčové předpoklady, některá konkrétní opatření a doporučení k zesílení digitální suverenity SRN a Evropy v digitálním světě.

Mezi tyto předpoklady digitální suverenity podle platformy patří:

  • výkonná, bezpečná a důvěryhodná digitální infrastruktura
  • přístupnost a dostupnost digitálních systémů
  • ovládání klíčových technologií (Big Data, Smart data, Cloud Computing, digitální produkce, mobile business, digitální platformy)
  • klíčové technologické znalosti (SW, HW, IT bezpečnost)
  • vytvoření digitálního vnitřního trhu v Evropě
  • podpora inovací.

Rozhodující roli pro úspěšnou digitalizaci hraje ICT, ve kterém podniká v SRN 92 000 firem, pracuje 1 mil. zaměstnanců a v roce 2014 dosáhlo toto odvětví obratu přes 221 mld. EUR. Na základě studie od TNS Infratest, která srovnává 10 předních ekonomik světa z pohledu digitalizace, je SRN na 6. místě. Schopnost inovovat a přístup na trh patří podle studie k silným stránkám země, zatímco ke slabým stránkám patří dostupnost odborné pracovní síly a export ICT.

V „Berlínském prohlášení“ se účastníci kongresu shodli na pokračování spolupráce mezi politiky, ekonomy, vědci a zástupci občanské společnosti i v příštích letech.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Berlíně (Německo).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek