Diskuze na MZV o dopadu práva EU na českou legislativu

16. 5. 2016 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Ministerstvo zahraničních věcí hostilo 13. května 2016 konferenci na téma „Dopady práva EU na českou legislativu: vítaný původce prospěšných nápadů či narušitel domácí ‚harmonie‘?“, kterou organizovalo MZV spolu s Českou společností pro evropské a srovnávací právo.

Konference volně navázala na obdobnou akci, která se konala na stejném místě v roce 2014 a hodnotila dopady členství ČR v EU v jednotlivých oborech práva v širším kontextu. Cílem letošní konference však bylo posoudit dopady na jiné úrovni, a to v oblasti „prosté“ legislativy.

Konferenci zahájil náměstek ministra zahraničních věcí a současně vládní zmocněnec pro zastupování ČR před Soudním dvorem, pan Martin Smolek. Ve čtyřech panelech se vystřídali řečníci z řad zástupců exekutivy, legislativy, soudnictví, akademické obce, evropských institucí i advokacie. Závěrečné slovo pronesl český generální advokát u Soudního dvora, pan Michal Bobek.

Úkolem prvního panelu bylo popsat aktuální stav evropeizace vnitrostátního právního řádu a druhý panel se zabýval analýzou procesních aspektů tohoto jevu. Ve třetím panelu se řečníci zaměřili na zhodnocení působení práva EU ve dvou konkrétních oblastech: v ochraně životního prostředí a v oblasti azylu a nelegální migrace. V poslední části konference se pozornost přesunula zpět na obecnější aspekty, konkrétně na možnosti omezení negativních dopadů a naopak využití pozitivních dopadů práva EU na český právní řád.

Foto: MZV ČR.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek