Do Antverp v Belgii vyjede pravidelný nákladní vlak

6. 4. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Do Antverp v Belgii vyjede pravidelný nákladní vlak Jeden z největších evropský ch pří stavů, belgické Antverpy, spojí s Českem od půlky dubna pravidelná nákladní železniční linka. Nákladní vlak umožní vývozcům větší výběr při rozhodování, přes který přístav expedovat své zboží do světa.

V návaznosti na loňské otevření jižní větve evropského železničního koridoru RFC 8 vyvolala Česká republika zastoupená ministerstvem dopravy a zastupitelským úřadem v Bruselu sérii jednání s přístavem v Antverpách, společnostmi B-Logistics a ČD Cargo. Šlo o možnost zavedení pravidelné železniční nákladní linky z ČR přímo do belgického přístavu. Jednání byla úspěšná. Linka bude za přítomnosti ministra dopravy Dana Ťoka a jeho belgické kolegyně Jacqueline Galantové v Antverpách oficiálně otevřena 12. dubna.

Konkurence pro Hamburk a Rotterdam

Zahájením přímé železniční linky se především českým firmám (importérům i exportérům) výrazně rozšiřují možnosti cest vývozu i dovozu. Znamená příležitost získat přístup k takzvaným předpřipraveným trasám, jež jsou na každém z nákladních koridorů konstruovány. Dosud bylo Česko připoutáno především k přístavům v Hamburku a Rotterdamu, nyní se nabízejí další severomořské přístavy.

S novou nabídkou se české podnikatelské veřejnosti otevírají další distribuční příležitosti a vzniká příznivější konkurenční prostředí, které zvyšuje tlak na snížení cen služeb v přístavech. Čeští exportéři tak mohou získat další konkurenční výhodu. Přesun nákladní dopravy na koleje má také příznivý vliv na životní prostředí už jen tím, že odlehčuje silniční dopravě. A v neposlední řadě české železnice jednoznačně posilují roli ve střední Evropě.

Donedávna bylo Česko napojeno pouze na tři z devíti evropských koridorů a všechny byly orientované na východ. Jde o koridor RFC 5 (Balt-Jadran), koridor RFC 7 (Orient/Východo-středomořský) a koridor RFC 9 (Česko-slovenský, zkráceně CS koridor). Proto bylo snahou České republiky získat lepší železniční propojení se státy západní Evropy, respektive otevřít si cestu kromě Hamburku i k jiným západoevropským přístavům, a získat tak další dopravní kanály pro české exportéry.

Česko proto s dalšími zeměmi Polskem, Německem, Belgií, Nizozemskem a Litvou otevřelo diplomatická jednání a požádalo o rozšíření Severomořsko-baltského koridoru RFC 8 o novou jižní větev, která k tomuto koridoru připojuje vedle ČR také oblasti Dolního a Horního Slezska. Loni v dubu se tak železniční trať Praha - Kralupy nad Vltavou – Děčín – Drážďany s pokračováním dále na Hannover stala oficiálně jižní větví koridoru RC8 Severní moře – Balt.

V Evropě jde po železnici zatím jen osm procent nákladů

Z ekonomických teorií, které jsou ověřeny praxí vývoje české i mezinárodních ekonomik, je zřejmé, že rozvoj dopravní infrastruktury je důležitou hybnou silou pro rozvoj a hospodářský růst daného regionu. Existence dopravní infrastruktury a dobré logistické řešení v regionu jsou totiž předpokladem pro příliv investic a růst místních podniků. Svoji nezastupitelnou roli především pro přepravu velkých nákladů na dlouhé vzdálenosti hrají nově vznikající dopravní koridory.

Díky logicky nastavenému dopravnímu systému může dojít k lepší integraci a lepší vzájemné výměně mezi produkcí a distribucí, jednotlivými články hodnotového řetězce, k zvýšení spolehlivosti dodávek a z toho vyplývajícím úsporám z rozsahu. Tyto koridory se tak mohou stát páteřní dopravní sítí a do budoucna ovlivňovat ekonomický vývoj a konkurenceschopnost jednotlivých regionů.

Z ekonomického i environmentálního hlediska v tomto směru v poslední době zažívá své znovuobjevování především právě železniční doprava. Například v Severní Americe se téměř 40 procent nákladní dopravy odehrává na železnici. V Evropě je to pouhých osm procent. Tuto svoji nevýhodu si však Evropa uvědomuje a snaží se tuto situaci řešit. Vznik devíti železničních nákladních koridorů (RFC/rail freight corridors), kterými se na území EU vytváří železniční síť pro konkurenceschopnou nákladní dopravu, odsouhlasila Unie už v roce 2010. Tato síť nákladních koridorů má za cíl v rámci EU zvýšit podíl environmentálně šetrnější železnice na přepravním trhu a podpořit rozvoj vnitřního trhu v oblasti nákladní dopravy.

Převzato z časopisu E15 Český export, přílohy divize Euro E15, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva zahraničních věcí ČR. Autor článku: Martin Tlapa, náměstek ministra zahraničních věcí.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek