Do kubánské Havany míří další podnikatelská mise

15. 2. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Na podzim proběhlo v Havaně první česko-kubánské podnikatelské fórum po mnoha letech. Letos se na karibský ostrov chystají další české firmy, mimo jiné z farmaceutického průmyslu nebo potravinářství.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky tradičně podporuje snahy českých firem prosadit se na zahraničních trzích. Nejinak postupujeme také v případě podpory českého exportu na specifickém kubánském trhu, u kterého se očekává, že v dohledné době získá velkou dynamiku a atraktivitu. Příležitostí pro naše exportéry bude navázat na české tradice a zkušenosti z dob před rokem 1989, a to zejména v energetickém sektoru a v dopravě. Také se však nabízí nově identifikované příležitosti ke spolupráci v oblasti zdravotnictví, zemědělství či životního prostředí.

V posledních měsících Kuba prochází dynamických obdobím spojeným s celou řadou společenských a politických změn i změnou samotného ekonomického modelu. K zahájení transformačního procesu výrazně přispělo znovunavázání diplomatických vztahů Kuby se Spojenými státy i současné posilování vztahů s Evropskou unií, na němž se Česká republika aktivně podílí při jednáních o Dohodě o politickém dialogu a spolupráci mezi EU a Kubou.

V průběhu roku 2015 došlo k výraznému zlepšení bilaterálních vztahů mezi Českou republikou a Kubou, což dokumentovala řada bilaterálních setkání. Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek se na okraj Valného shromáždění OSN v New Yorku setkal se svým kubánským protějškem Brunem Parrillou a pozval jej na návštěvu České republiky. V říjnu 2015 jsem při oficiální návštěvě v Havaně měl tu čest doprovázet delegaci firem Hospodářské komory a zahájit podnikatelské fórum, první společnou česko-kubánskou akci tohoto typu po mnoha letech.

V rámci jednání na ministerstvu zahraničí se nám společně s kubánskými partnery podařilo identifikovat oblasti možné spolupráce, zejména se jednalo o obchod a investice, vědeckou, akademickou a kulturní spolupráci. Česká republika tradičně v OSN hlasuje společně s dalšími členy EU pro zrušení ekonomického embarga. Obě strany deklarovaly zájem na pokračování spolupráce v multilaterální oblasti a na výměnách kandidatur.

V listopadu 2015 navštívil Havanu náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl. Také on přijel s podnikatelskou delegací organizovanou Svazem průmyslu a dopravy. Další návštěvy jsou plánovány v letošním roce.

V únoru cestuje na Kubu delegace Zdravotního výboru Senátu. Projekty ekonomické diplomacie zaměřené na farmaceutický a zdravotnický sektor navrhuje naše velvyslanectví v Havaně na březen. V rámci tohoto projektu bych měl doprovázet delegaci českých firem na podnikatelský seminář a jednání s firmami v Havaně. Prostřednictvím návštěv vysokých představitelů dalších resortů státní správy plánuje ministerstvo zahraničí podporu firem nejrůznějších odvětví včetně sektoru průmyslu a dopravy na veletrzích CubaIndustria a FIHAV a taktéž perspektivního potravinářského sektoru.

Koordinaci uvedených aktivit a návštěv realizují odbor amerických států ministerstva, odbor ekonomické diplomacie a velvyslanectví České republiky na Kubě. Zastupitelský úřad v Havaně se v roce 2015 taktéž úspěšně podílel na malých lokálních projektech. V podpoře aktivit, jichž se v teritoriu účastní české organizace, bude české ministerstvo zahraničí pokračovat i letos.

Převzato z časopisu E15 Český export, přílohy divize Euro E15, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Martin Tlapa, náměstek sekce mimoevropských zemí, rozvojové a ekonomické spolupráce Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek