Do kominického řemesla rádi fušují podvodníci

15. 4. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

„U nás v Praze máme takovou specialitu! Kromě normálního vrchního tu působí ještě vrchní... abnormální!“ praví se v dnes již klasické české komedii o podvodném číšníkovi. V posledních letech sledujeme něco podobného v reálném světě – jen si místo vrchního dosaďte kominíka a místo Prahy celou republiku.

V černém řemesle u nás začali podnikat nepoctivci, kteří vydělávají na lidské důvěřivosti a bez řádného oprávnění či odborné způsobilosti poskytují kominické služby.

K dokonalosti dovedl tuto praxi falešný kominík z Lokte na Karlovarsku. Neměl výuční list, potřebnou praxi, a dokonce ani živnostenské oprávnění (o odborné kvalifikaci ani nemluvě) – přesto minimálně půl roku spokojeně podnikal a poskytoval kontroly i revize spalinových cest. Využíval při tom dokladů a razítek svého otce, bývalého kominíka, který už dávno ukončil činnost firmy. Hasiči odhadují, že podvedeno bylo přes padesát lidí. Když podvodníka odhalila policie, dosáhla jeho drzost vrcholu: muž zašel na živnostenský úřad a nechal si obratem vystavit živnostenský list. Živnostenský úřad mu dle zákona musel vyhovět.

Případ nyní zřejmě spěje ke šťastnému konci, protože falešnému kominíkovi hrozí trest za podvod a neoprávněné podnikání. Řádění dalšího „rádobykominíka“ pamatují na Frýdecko-Místecku. Muž se vydával za zaměstnance několika různých firem a s okopírovanými razítky vydával jednu zprávu o kontrole za druhou. Dle dostupných informací se však tohoto pachatele dosud nepodařilo dopadnout.

Jak poznat, kdo je poctivý?

Pod dojmem podobných příběhů by se mohlo zdát, že zákazník je na trhu kominických služeb prakticky bezmocný. Naštěstí tomu tak není, existují pravidla a poznávací znaky, díky kterým podstatně snížíte riziko, že někomu naletíte. V první řadě je dobré si uvědomit, že poctivý kominík přichází na objednávku, nikoliv sám od sebe jako nájezdník. „Ideální je nechat si doporučit někoho od sousedů, kteří mají ‚svého‘ kominíka a důvěřují mu. Pokud toto není možné, zkuste se obrátit na někoho, kdo patří do Společenstva kominíků, dobrovolného sdružení, které vzniklo mimo jiné právě kvůli garanci profesní a etické úrovně v kominickém řemesle,“ říká Pavel Dědič, soudní znalec v oboru kominictví.

Loni se ovšem objevily i falešné průkazy Společenstva, proto se vyplatí vždy překontrolovat členství proti seznamu na webových stránkách této organizace. Mezi poznávací znaky poctivého kominíka dále patří například to, jak pracuje „v terénu“. Pokud je schopen své povinnosti vyřídit „z ulice“ a nechá si zaplatit pouze za vystavení potvrzení, můžete si být jisti, že máte co do činění s lumpem. „Kontrola a čištění spalinové cesty by měly trvat alespoň dvacet minut. Technologické postupy jsou jasně specifikované, správný kominík je musí bezpodmínečně znát,“ upozorňuje Dědič.

Setkání s falešným kominíkem může mít minimálně dva smutné důsledky: spalinová cesta nemusí fungovat správně a v případě nehody hrozí krácení pojistného. Potvrzení o kontrole vystavené neoprávněnou osobou totiž nebývá pro pojišťovny věrohodným dokladem.

Živnostenský zákon nás neochrání

Bude to znít podivně, ale dva příběhy z úvodu tohoto článku jsou zvláštní v tom, že ilustrují evidentní porušení zákona. Mnoho dalších příběhů o falešných kominících ale bohužel protizákonný charakter nemá. Jejich aktéři totiž pouze využívají díry v živnostenském zákoně a formálně podnikají naprosto legálně.

„Živnostenský zákon umožňuje podnikat v oboru kominictví na tzv. institut odpovědné osoby. Tou je v tomto případě nejčastěji vysloužilý kominík, ideálně v důchodovém věku. Díky jeho podpisu pak můžou vykonávat kominické řemeslo až čtyři lidé bez jakékoliv kvalifikace. Odpovědná osoba by na ně samozřejmě měla dohlížet, to se ovšem v praxi samozřejmě neděje,“ tvrdí Dědič.

V důsledku této benevolence na straně živnostenského práva je Česko už několik let zavaleno „kominíky“, kteří nemají výuční list a komín viděli pouze zespoda. „Tento způsob podnikání velmi často praktikují pochybné firmy, které sídlí na jednom konci republiky a své služby nabízejí jako nájezdníci na úplně opačném. Například jednu společnost z Moravy tak znají po celých Čechách. Podle mě je ale kominictví přesně oborem, který takové omezení vyžaduje. Kominíci jsou tu pro naši bezpečnost, mnohdy zachraňují naše majetky, zdraví i životy. Je v zájmu naší bezpečnosti, aby tito řemeslníci splňovali určitá kritéria. Otevřít tento trh práce pro všechny, to považuji za hodně nezodpovědný hazard,“ říká Pavel Dědič.

Pomůže nová „komínová“ legislativa?

Problém falešných kominíků se snaží alespoň zmírnit nová legislativa, která od letošního roku upravuje péči o spalinové cesty. Nejvýraznějším přínosem nových právních předpisů jsou postihy za neodbornou či nedbalou práci kominíka.

Pokud kontrola či revize neodpovídá stanoveným požadavkům, hrozí kominíkovi pokuta až ve výši 50 000 Kč. „Tuto novinku vítáme, byť jde vlastně o bič na kominíky. My to tak ale nevnímáme, protože by to mohl být účinný prostředek v boji proti nepoctivým a pochybným kominíkům, kteří nám stále kazí pověst,“ říká soudní znalec v oboru kominictví. Nově je zde uvedena i pokuta pro provozovatele spalinových cest z řad právnických a podnikajících fyzických osob (max. 100 000 Kč) a z řad fyzických osob (max. 10 000 Kč).

Společenstvo kominíků ČR

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Petr Dušek, tiskový mluvčí Společenstva kominíků ČR.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek