Do Německa jde stále skoro třetina vývozu

5. 12. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Západní soused je suverénně největší obchodním partnerem České republiky. Vzájemný obchod s Německem navíc v poslední době podpořilo několik mezistátních setkání.

Spolková republika Německo je dlouhodobě nejvýznamnějším obchodním partnerem České republiky. Podílí se téměř 30 procenty na celkovém obratu zahraničního obchodu ČR. Je největším odbytištěm českého zboží. Na německý trh směřuje přes 32 procent exportu. S téměř 27 procenty podílu je Německo také zemí, ze které Česko nejvíce dováží. Česká republika přitom dosahuje v obchodu s Německem dlouhodobě aktivní obchodní saldo.

Na vývozu do Německa se podílejí především silniční vozidla následovaná elektrickými zařízeními, přístroji a spotřebiči a dále stroji a zařízeními všeobecně užívanými v průmyslu. Perspektivní obory pro české firmy při vývozu do Německa jsou především oblasti ICT, elektronika, ekologická zařízení, přístroje pro kosmický výzkum a další výrobky se špičkovou kvalitou.

Podpora pro export

Jak může pomoci českým exportérům při jejich vstupu na německý trh Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO)? Nabízí podporu například formou společné české prezentace na významných veletrzích. Samostatně či ve spolupráci s agenturou CzechTrade pak organizuje semináře a kulaté stoly pro podnikatele, kde je možné dozvědět se aktuální informace o možnostech navázání či prohloubení obchodní spolupráce s Německem.

Podnikatelé se mohou se svými dotazy obracet též na Zelenou linku pro export, což ve velké míře využívají. V případě, že český podnik naráží při obchodování s německým partnerem na systémové problémy, lze o této situaci hovořit při jednáních vrcholných představitelů ministerstva s jejich německými protějšky. MPO spolupracuje s ekonomickými diplomaty působícími na Velvyslanectví ČR v Berlíně, generálních konzulátech v Mnichově a Drážďanech a v Českém domě v Düsseldorfu, kde má svého zástupce též agentura CzechTrade.

Spolupráce se Saskem i Bavorskem

V nedávném období se konalo několik zajímavých akcí na podporu vzájemných obchodních vztahů. O možnostech rozšíření česko-saské hospodářské spolupráce jednal loni v březnu v Praze ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek se saským ministrem hospodářství Martinem Duligem. Loni v květnu uskutečnil v Mnichově ministr Mládek jednání s bavorskou ministryní hospodářství Ilse Aignerovou. Při této příležitosti vystoupil rovněž na mnichovském hospodářském summitu. Takováto vystoupení mají velmi pozitivní ohlas mezi německými investory a posilují roli Německa jako největšího investora do naší ekonomiky.

O možnostech rozšíření hospodářské spolupráce ČR se spolkovou zemí Severní Porýní-Vestfálsko jednal loni v červnu v Praze náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR Eduard Muřický se státním tajemníkem Ministerstva hospodářství Severního Porýní-Vestfálska Güntherem Horzetzkým. V říjnu téhož roku přijal pan ministr Mládek starostu Hamburku Olafa Scholze.

Loni v listopadu se ministr Mládek zúčastnil hospodářské diskuze Česko-německé obchodní a průmyslové komory. Takováto setkání, kterých se účastní i představitelé německých firem působících na českém trhu, jsou pozitivní z hlediska zachování a rozšiřování jejich investic v ČR.

Přijede ministr hospodářství Braniborska

Letos v únoru se opět konalo setkání náměstka ministra průmyslu a obchodu ČR Eduarda Muřického se státním tajemníkem Ministerstva hospodářství Severního Porýní-Vestfálska Güntherem Horzetzkým. Vedle dalších česko-německých akcí s účastí MPO patřila k nejvýznamnějším účast ministra Jana Mládka na akcích souvisejících s návštěvou německé spolkové kancléřky Angely Merkelové v Praze v srpnu tohoto roku. Z chystaných akcí je možné zmínit připravované jednání ministra Mládka s ministrem hospodářství Braniborska Gerberem, které by se mělo konat ještě letos v prosinci.

Všechny uvedené aktivity ve svém souhrnu napomáhají k rozvoji dynamiky vzájemných obchodně-ekonomických vztahů, přispívají k novým impulzům do investičních záměrů firem v obou zemích a přinášejí našim firmám konkrétní pomoc a praktické odpovědi na řadu jejich otázek spojených s vývozem či dalšími aktivitami ve vztahu k Německu. Věříme, že pomoc firmám ze strany MPO je cílena správně a projevuje se kladně v náhledu našich vývozců na úroveň služeb státu v oblasti podpory exportu.

Převzato z komerčního speciálu E15 – Německo – obchodní partner ČR. Autor článku: Petr Švorc, MPO, odbor zahraničně ekonomických politik.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek