Do projektu „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“ se můžete stále přihlásit

28. 1. 2013 | Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Od června roku 2012 běží projekt „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“, který je zaměřen na další vzdělávání především absolventů škol, osob vracejících se na trh práce (například rodiče na rodičovské dovolené), nezaměstnaných a dalších osob, majících zájem o kariérní vzdělávání prostřednictvím stáží ve firmách. Projekt má pomoci uchazečům získat potřebnou praxi a proniknout do reálného chodu společnosti a firemní kultury. Poskytovatelům stáží pak tento projekt přináší možnost vychovat si své potencionální zaměstnance a poznat jejich silné a slabé stránky ještě předtím, než je zaměstná. Zaměstnání stážisty po skončení stáže je pro poskytovatele pouze možností, nikoliv však povinností.

Poskytovatelům stáží jsou hrazeny fixní náklady, které by měly pokrýt finanční náročnost realizace stáže. Pro každou typovou pozici jsou fixní náklady již dopředu stanoveny podle ohodnocení náročnosti pořádání stáže a tyto náklady vyjadřuji mimo jiné i úhradu mzdy mentora v době, kdy se věnuje stážistovi, materiál spotřebovaný stážistou během jeho stáže, administrativní zajištění účasti na projektu atd.

K dispozici jsou „šablony stáží"

Výše fixní částky pro každou z pozic naleznete v tzv. šablonách stáží, které představují základní rámec stáže, její cíle a požadavky na účastníka i poskytovatele stáží. V současně době si mohou poskytovatelé vybírat ze 72 různých typových pozic, pro které je možné vypsat nabídku stáže. Tyto pozice procházejí napříč celým spektrem úrovní vzdělání a druhů oborů a jejich bližší specifikaci naleznete zde. Například velký zájem ze strany jak uchazečů, tak i poskytovatelů, zaznamenávají pozice z oblasti managementu, jako jsou profese asistenta projektového manažera, asistent marketingového manažera či asistenta finančního ředitele.

Manuál pro poskytovatele stáží provede celým procesem

Prvním krokem zapojení se do projektu je rychlá, bezplatná a nezávazná registrace, kterou provedete na webových stránkách www.stazevefirmach.cz, kde budete mít po vyplnění Vašeho profilu přístup ke všem potřebným dokumentům, včetně podrobného „Manuálu pro poskytovatele", jež Vás provede celým procesem realizace projektu.

Projekt „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí" je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost a z prostředků státního rozpočtu České republiky. Za 4 měsíce praktického spuštění projektu nastoupilo na svou stáž už 74 stážistů, přičemž 150 z těchto stáží započalo právě v lednu. Doufáme, že tato narůstající křivka počtu realizovaných stáží se bude i nadále pozitivně vyvíjet až do října 2014, kdy bude projekt ukončen. Během doby realizace projektu, který má za cíl vytvořit metodiku stáží formou dalšího vzdělávání a zakotvit ji v české legislativě, bude podpořeno 5000 osob, které by měly absolvovat odbornou stáž. Dalším výstupem, který bude sloužit zájemcům o stáže i po ukončení projektu je vytvoření Národního katalogu stáží.

Bližší informace o projektu získáte na webových stránkách projektu www.stazevefirmach.cz nebo na bezplatné telefonní lince 800 77 99 77, která je v provozu každý pracovní den od 9. do 16. hodin.

Redakčně zpracováno z podkladových materiálů Fondu dalšího vzdělávání (příspěvkové organizace MPSV).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek