Mobilní zdravotnické jednotky, CT skenery, magnetické resonance

10. 8. 2017

 • Země zadání: Maroko
 • Země určení: Maroko
 • Datum zveřejnění poptávky: 10.08.2017
 • Poptávka je platná do: 31.08.2017
 • Referenční číslo: PO201701354
Průmyslové obory:
 • Zdravotnická technika
 • Dopravní prostředky ostatní, manipulační prostředky a zařízení

Popis poptávky v českém jazyce:

Marocké zdravotnictví jako významná oborová příležitost: možné dodávky české techniky do nových státních nemocnic.

Prvním vlaštovkou ohlášených změn na poli marockého zdravotnictví je nově zavedení mobilních zdravotnických jednotek do praxe.
Celkem 36 000 Maročanů již využilo nástrojů pilotního projektu spolufinancovaného státní Nadací Muhammada V. pro občanskou solidaritu, který během ramadánu (pozn. zhruba od konce května do konce června) 2017 fungoval v několika tzv. vzdálených venkovských regionech, kde mají občané ztížený přístup ke zdravotnické péči. Marocké úřady, konkrétně Ministerstvo zdravotnictví společně s několika místními nevládními organizacemi, vyslalo do těchto částí země celkem několik desítek specialistů k odborným konzultacím v oboru oftalmologie, interní medicíny, gastroenterologie, pediatrie, kardiologie, dermatologie, endokrinologie, stomatologie a gynekologie. Zmíněný počin byl financován prostřednictvím mimořádné dotace ve výši 2 mil. MAD (v přepočtu 180 383 EUR) v rámci vládním kabinetem ohlášeného boje s cílem eliminovat počet sociálně vyloučených lokalit. Především venkovské oblasti, tzv. vzdálené venkovské regiony, jak je zvláštní strategie marocké vlády nazývá, totiž představují jeden z nejpalčivějších problémů místního zdravotnictví: konkrétně se jedná o chybějící infrastrukturu, personální nedostatek lékařů, nepostačující (leckdy velmi zastaralé a stávajícím medicínským standardům nevyhovující) technické vybavení či vysokou finanční spoluúčast pacienta při doplatcích na léky. Proti těmto neduhům marockého zdravotnictví se ve zcela novém rezortním dokumentu s vizí pro roky 2017-21, který schválila vláda, vymezuje šéf rezortu ministr El Houcine Louardi. Jako hlavní priority úřadu, v jehož čele stojí, definuje nákup nových přístrojů pro zdravotnická zařízení, navýšení počtu pojištěnců skrze vládní program RAMED (tj. zdravotní pojištění) a snazší přístup k léčivům.

Ministr Louardi v kýžený odklon od stávajícího neutěšeného stavu marockého zdravotnictví pevně věří a veřejnosti líčí další smělé plány: absolutní prioritu představuje zakoupení nových CT skenerů a magnetické rezonance do každé regionální nemocnice (pozn. v případě Maroka se jedná o 12 provincií). Šéf rezortu zdravotnictví zároveň argumentuje dosavadními úspěchy marocké vlády, které od svého nástupu do funkce dne 5. 4. 2017 již slavnostně inaugurovala 14 nových plně vybavených nemocnic a 100 urgentních příjmů.

Zmíněná vládní sektorová strategie ve vztahu ke zdravotnictví pro roky 2017-21 v souhrnu hovoří o výstavbě celkem 63 nových nemocnic, z toho 4 univerzitních s lůžkovou kapacitou 2 996; dalších 20 nemocnic v provinciích má disponovat 4 050 lůžky; 4 psychiatrické kliniky pak přispějí dalšími 760 lůžky. Zmíněný vládní dokument vypracovaný Louardiho rezortem zároveň počítá s vybudováním další 15 menších zdravotnických středisek v různých částech země, z nichž budou některá primárně zacílena na předporodní a poporodní péči, průběžné sledování nastávajících maminek i možné komplikace během samotného porodu. Dnes jsou veškeré obtíže rodiček z tzv. vzdálených venkovských regionů řešeny ad hoc (často však již velmi pozdě) transportem helikoptérou. V případě (ne)dostupnosti lékařské péče v Maroku obecně platí, že 11% zdejší populace dnes žije dále než 10 km od nejbližšího zdravotnického zařízení.

Marocká vláda nyní dokončuje plány spojené s chystanou výstavbou dalších 5 nových CHU: Tanger, Agadir, Rabat, Béni-Mellal a Laâyoune, čímž dojde k navýšení kapacity o dalších více než 3 200 lůžek v celkové investici 11 mld MAD (v přepočtu 999 milionů EUR).

Zdrojem informace je ZÚ Rabat, e-mail: Jana_Kostrounova@mzv.cz

Kontaktní informace:

 • Kontaktní osoba: Ing. Ševčík Bohumil, exportní konzultant
 • Telefon: +420 224 907 515
 • Mobil: +420 725 732 399
 • E-mail: bohumil.sevcik@czechtrade.cz
Tisknout Vaše hodnocení: