Dohoda o volném obchodu mezi Kolumbií a Korejskou republikou (a dopad na ČR)

19. 7. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Dohoda o volném obchodu mezi Kolumbií a Korejskou republikou (a dopad na ČR) Dne 15. června 2016 vstoupila v platnost dlouho očekávaná dohoda o volném obchodu (DVO) mezi Kolumbií a Korejskou republikou, jež otvírá novou kapitolu ve vzájemných hospodářských vztazích. Jedná se o první a zatím jedinou DVO mezi Kolumbií a asijským státem, což je dáno nejen obchodním potenciálem obou ekonomik ale i tradičně historicky nadstandardními vztahy mezi oběma zeměmi v důsledku úspěšné vojenské pomoci Kolumbie vládě v Soulu během Korejské války (1950–1953).

DVO v praxi znamená, že dnes 96 % celkové exportní nabídky z Kolumbie (jež se skládá z více než 7 400 zbožových položek) pro korejský trh je plně osvobozeno od celních poplatků. U zbylých 4 % zbožových položek dojde k liberalizaci postupně během 10 let (výjimkou je jen několik velmi citlivých zemědělských položek). Současně se výrazně snížily technické požadavky, což usnadní vstup kolumbijské zboží na trh KR s téměř 50 miliony potenciálních spotřebitelů.

V roce 2015 dosáhla vzájemná obchodní výměna mezi Kolumbií a KR výše 1,7 mld. USD, z toho kolumbijský export činil 229 mil. USD (přičemž více než 62 % struktury vývozu představovaly neenergetické produkty). Klíčovými produkty byly káva a deriváty kávy (51,4 % celkového exportu v hodnotě 73,7 mil. USD), dále výrobky metalurgického průmyslu (34 %, 49,3 mil. USD), chemikálie (7 %, 9,4 mil. USD), čerstvé květiny – zejména růže a karafiáty (2,1 %, 3 mil. USD), cukr a med (1,4 %, 2 mil. USD), výrobky z kůže – boty, kabelky, kufry, oblečení (1 %, 1,4 mil. USD) a konfekce (0,6 %, 888 tisíc USD). Pro KR je Kolumbie sedmým největším dodavatelem z Latinské Ameriky.

Hlavní vývozní položky z KR na kolumbijský trh podle statistik vzájemné obchodní výměny v roce 2015 představují dopravní prostředky (osobní automobily, nákladní auta a autobusy – 357,3 mil. USD), elektronika (TV, mrazničky, telefony, AC – 222,8 mil. USD), průmyslové stroje a zařízení (143 mil. USD), výrobky ze železa a oceli (91,5 mil. USD), chemikálie (75,3 mil. USD), pneumatiky a výrobky z plastů (58,9 mil. USD), fotografické a optické přístroje (32,7 mil. USD).

Podle vyjádření ministryně obchodu Kolumbie Marie Claudie Lacouture/ové se očekává nárůst kolumbijské exportu především u zemědělských produktů (ovoce, kávy), dále masa, potravin, květin a rovněž uhlí. A to především díky napojení místních přístavů na liniovou dopravu velkých nákladních lodí typu Neo-Panamax využívající rozšířený Panamský průplav, což sníží dopravní náklady a zrychlí dodávky po moři do hlavních jihokorejských přístavů Busan a Inčchon. V současné době spojuje Kolumbii a KR celkem 38 námořních dopravních linek (realizovaných 15 rejdařstvími) a 13 leteckých linek.

Podle nedávné studie oborových příležitostí realizované státní agenturou ProColombia představuje korejský trh velký potenciál rovněž pro kakao a jeho deriváty, ovocné šťávy a výtažky, rostlinné oleje, sušené exotické ovoce, cukr a cukrovinky. Pokud jde o průmyslové výrobky, roste zájem Korejců o kolumbijskou kůži a výrobky z kůže (obuv), oděvy, kosmetické výrobky a léky. Údajně již probíhají úspěšná jednání mezi ProColombia a korejskou agenturou KOTRA, která má své zastoupení v Bogotě, ohledně vývozu nových položek, jako jsou například organické chemikálie, barvy, nerozpustné pigmenty, minerální oleje či vosk.

Podle analýzy statistických údajů kolumbijského zahraničního obchodu v roce 2015 vyplývá, že zhruba jen 15 % celkového exportu Kolumbie směřuje na asijský trh. KR patří společně s Čínou a Japonskem k prioritním obchodním partnerům Kolumbie v tomto regionu. Dvoustranné rozhovory o sjednání DVO mezi Kolumbií a KR byla zahájena v roce 2010 a ukončena podpisem dohody v únoru 2013. Vzhledem k tomu, že především v Kolumbii vyvolaly závazky vlády vyplývající z liberalizace trhu ostrou kritiku, trval schvalovací proces neúměrně dlouho (více než 3 roky), a to především kvůli aprobaci u ústavního soudu.

Kolumbie je současně významnou destinací jihokorejských investic. Zájem Korejců je především o dopravní a energetickou infrastrukturu, stavebnictví, důlní průmysl a zpracování ropy, agroprůmysl a v poslední době rovněž o obranné a bezpečnostní technologie. Roční investice dosahují cca 200 mil. USD. V zemi aktivně působí více než 50 jihokorejských firem. Významný podíl na lokálním trhu mají v jednotlivých segmentech zejména společnosti Samsung, Hyundai, Kia, SK, LG, Doosan atd.

Soul navíc všestranně podporuje snahu vlády o ukončení dlouhodobého vnitřního konfliktu a uzavření mírové dohody s FARC. Vládní kooperační agentura KOICA v Kolumbii realizuje jen v letošním roce celkem 8 rozvojových projektů zaměřených na rozvoj venkova, zlepšení systému zdravotnictví či posílení výroby energie z obnovitelných zdrojů. V návaznosti na podpis mírové dohody KOICA plánuj podle vyjádření svého ředitele Kang Hwang-wooka zahájit nový kooperační program zacílený na pomoc se sociální inkluzí členů FARC a podporu vysídlenců.

A jaký bude mít vstup v platnost DVO dopad na české obchodní zájmy v Kolumbii? Obecně lze říci, že s jihokorejským exportem si na kolumbijském trhu jen minimálně konkurujeme. Naopak řada produktů, které korejské firmy díky svým investicím vyrábějí v ČR, s úspěchem vyvážejí do Kolumbie (stavební stroje Bobcat/Doosan z Dobříše, osobní automobily Hyundai z HMMC Nošovice).

Navíc v Kolumbii (a dalších zemích Latinské Ameriky) se daří s úspěchem prosazovat úzkou kooperaci mezi jihokorejskými EPS kontraktory a českými subdodavateli např. energetických technologií (úspěch ve výběrovém řízení na stavbu a dodávky zařízení pro termoelektrárnu Termotasajero 2 pro Colgener ze strany Hyundai Engineering and Construction a Doosan Škoda Power).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bogotě (Kolumbie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek