Dokumenty, odkazy, informační zdroje

17. 1. 2013 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Webové stránky, dokumenty ke stažení, evropská pravidla.

Webové stránky

Oficiální webové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu:
www.mpo.cz

Webové stránky Operačního programu Podnikání a inovace:
www.mpo-oppi.cz

Webové stránky pro fondy EU:
www.strukturalni-fondy.cz

European Commission - Financial Engineering:
http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/themes/financial/index_en.htm

Webové stránky Czech Venture Capital Association:
http://www.cvca.cz/cs/

Dokumenty ke stažení

Analýza absorpční kapacity potenciálních příjemců rizikového kapitálu:
http://www.strukturalni-fondy.cz/Narodni-organ-pro-koordinaci/Dokumenty/Zpravy-2/Tematicky-zamerene-studie/Analyza-absorpcni-kapacity-potencialnich-prijemcu-

SME Access to Finance in Czech Republic, Evaluation Study (Přístup malých a středních podniků k financím. Evaluační studie zpracovaná Evropským investičním fondem v r. 2007) (dokument GAP analysis_CZ.pdf (GAP-analysis_CZ.pdf, 450 kB)).

Příloha I Smlouvy o fungování Evropské unie (annex I.pdf (annex-I.pdf, 734 kB))

Seed fond – nová příležitost pro české podnikatele (Seed-fond_letak_logo_1.pdf, 234 kB)

Evropská pravidla

Investice Seed fondu se řídí především Pokyny Společenství pro státní podporu investic rizikového kapitálu do malých a středních podniků (C 194 , 18/08/2006):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:194:0002:0021:CS:PDF

Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis:
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V2&T2=2006&T3=1998&RechType=RECH_naturel&Submit=Hledat

Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 ( Úř. věst. L 210 ze dne 31.7.2006 ):
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V2&T2=2006&T3=1083&RechType=RECH_naturel&Submit=Hledat

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek