Dominikánská republika: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

8. 7. 2018

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

7.1. Smluvní základna

ČR spolupracuje s DR bez jakékoliv platné smluvní úpravy.

zpět na začátek

7.2. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let – tabulka

Vzájemná obchodní výměna Dominikánské republiky a ČR (v tis. USD)
Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010–do IX
Vývoz 14 521 7 775 - 10 931 7 076 7 294
Dovoz 5 219 5 641 7 142 11 363 15 019 10 640
Obrat 19 740 13 416 - 22 294 22 095 17 934
Saldo 9 302 2 134 2 538 -432 -7 943 -3 346

Pramen: statistiky ČSÚ

zpět na začátek

7.3. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu

Český vývoz:

Český vývoz na Dominikánskou republiku je v posledních letech z hlediska komoditního členění dosti diverzifikovaný. Téměř 45 % českého vývozu v r. 2006–2009 představoval papír pytlový – kraft nebělený, 37 % osobní auta Škoda, pístové motory a náhradní díly osobních vozidel, traktorů a nákladních aut a výrobky ze dřeva necelé 3 %. Dále se vyvážely tužky a tuhy, turbovrtulové pohony do1 100 kW, soli, hydroxidy, kruhové pletací stavy, malířská plátna, trouby a trubky z plastů, stroje na výrobu a opravy obuvi, umělá střeva, železné a ocelové trubky bezešvé, elektrické rozvaděče, ploché sklo, zrcadla, části koželužských strojů, tkaniny polyesterové, trubky a potrubí z vulkanizovaného kaučuku, bezpečnostní sklo, šicí stroje, stolní sklo, přístroje pro leteckou navigaci, licí stroje, brusiva, vata a gáza aj.

Český dovoz:

V dovozu do ČR převládaly výrobky z plastů a podobných materiálů (44 %), lékařské, chirurgické, zubolékařské a zvěrolékařské nástroje (24,5 %), dále náplasti aj. zboží s přilnavou vrstvou (6,9 %), vypínače, doutníky, plastové pytle a sáčky, toaletní zboží hygienické a k nemocničním účelům, rum, přístupové karty a štítky, části elektrických signalizačních přístrojů, katétry a kanyly, statické měniče a usměrňovače, banány, dámské a dívčí kabátky ze syntetických vláken, trička, tílka, pulovry, svetry, kovové jehly, relé do 60 V, obuv aj.

zpět na začátek

7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu)

Za perspektivní obory pro uplatnění českého exportu na dominikánském trhu lze považovat sektor turistiky a s ním spojené služby (hotelnictví, ekoturistika, restaurace ap.), kde jsou dobré a rychlé možnosti devizové návratnosti vložených investic a výhodné investiční pobídky ze strany státu.

Dalším odvětvím možného uplatnění českých exportérů je těžební průmysl (těžba zlata, stříbra, niklu, zinku a dále mramorů, vápence a granitu a geologický průzkum) a sektor výroby a distribuce elektrické energie.

zpět na začátek

7.5. Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V posledních letech je pro český export nejdůležitější firmou soukromá dovozní a distribuční společnost Peravia Motors c.a., Santo Domingo, která každoročně zajišťuje objemově zajímavé dovozy českých osobních aut Škoda na trh. Na významu dále nabývají soukromé společnosti dovážející ruční zbraně a munici, papír a karton, sklo a skleněné výrobky, bižuterii aj. výrobky především lehkého a spotřebního průmyslu.

Na DR nejsou registrovány žádné společné česko-dominikánské podniky. Jiné formy ekonomické spolupráce než přímý vývoz a dovoz za úplatu nejsou s českými partnery realizovány.

zpět na začátek

7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní kooperaci

ZÚ Caracas nemá přístup k databázi poptávek dominikánských firem po českém zboží, tyto místní firmy formulují své požadavky a poptávky přímo do ČR, pouze v některých ojedinělých případech kontaktují ZÚ se žádostí o spolupráci (např. reklamace, nedodávky, vývozní licence, jazyková bariéra ap.). HK ČR v Santo Domingu poskytuje prvotní kontaktní služby zájemcům o obchodní spolupráci s ČR a veškeré získané poptávky a náměty předává na ZÚ Caracas.

zpět na začátek

7.7. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR neposkytla DR v minulosti žádnou rozvojovou pomoc. Nicméně v závěru r. 2005 požádala ZÚ DR v Caracasu o vytipování vhodného oboru pro zpracování projektu hospodářské pomoci, avšak dominikánská strana se k tomuto návrhu nevyjádřila. ZÚ Caracas znovu v této věci intervenuje na dominikánských ministerstvech energetiky a obchodu a průmyslu.

zpět na začátek

7.8. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Jak dominikánské, tak české statistiky nevykazují žádné údaje o vzájemné obchodní výměně v oblasti služeb. Centrální banka DR ani žádná jiná instituce tuto databázi nevede. Nicméně byl v r. 2006 zaznamenán trend růstu zájmu českých investorů o dominikánský trh v cestovním ruchu a zvyšoval se také počet českých turistů v organizovaných turistických zájezdech do DR. Každoročně se zvyšuje zájem o nákup nemovitostí v DR k rekreačním účelům.

zpět na začátek

7.9. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek