Dopravce trápí špatná infrastruktura a slabá dopravní diplomacie

19. 11. 2014 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Dopravní sektor je spolehlivým indikátorem fungování celé ekonomiky a naopak platí, že bez kvalitních dopravních služeb se většina ostatních odvětví neobejde. O problematice českého dopravního sektoru jsme si povídali s předsedou Dopravní sekce HK ČR Emanuelem Šípem.

Jak si podle vás v současnosti stojí český dopravní sektor například ve srovnání se zahraničním nebo s jinými oblastmi podnikání?
Český dopravní sektor prošel za poslední desítiletí obrovským rozvojem a naši dopravní podnikatelé nijak nezaostávají za svou zahraniční konkurencí. Naši dopravci zvládli i nepříznivý hospodářský vývoj v minulých letech, přestože jejich výkon závisí na podnikání v jiných odvětvích; když se nevyrábí, pak se ani nedopravuje. Tak pozitivní hodnocení ovšem nelze vyslovit o české dopravní infrastruktuře, která přes obrovské veřejné výdaje stále nedosahuje kvality obvyklé ve „starých“ zemích EU a jejíž výstavba se pořád víc zadrhává. Nefunkčnost legislativní základny pro výstavbu dopravní infrastruktury je notoricky známou věcí.

S jakými nejvážnějšími problémy, například v souvislosti s legislativními a daňovými podmínkami či administrativními bariérami, se čeští dopravci aktuálně potýkají?
Těch problémů je celá řada a bude úkolem Dopravní sekce se zasadit o jejich nápravu. Například není dosud jasná koncepce státu v dalším šíprozšiřování mýtního systému, což pochopitelně komplikuje investiční rozhodování dopravců. Je trvalý nedostatek odpočívadel a parkovišť pro kamiony při dálnicích a silnicích I. třídy. Chybí systém veřejné logistiky – malí a střední autodopravci nemají dostatečný přístup k logistickým kapacitám. Soukromí železniční dopravci si právem stěžují na nerovný přístup státní administrativy k nim a ke státem všestranně podporované akciové společnosti České dráhy.
Podnikatelé ve vodní dopravě narážejí na nezájem státu na potřebném zlepšení plavebních podmínek na labské vodní cestě. V tomto posledním případě je jenom čerstvým dokreslením dlouhodobě negativního postoje ministerstva dopravy k vodní dopravě, že její infrastruktura má být pro údajné technické a jiné odlišnosti vyřazena z podpory připravovaným zákonem o liniových stavbách.

Jaké možnosti a výhody přináší dopravcům členství ČR v Evropské unii? Existují i nějaká negativa plynoucí z našeho členství?
Evropská unie znamená především jednotný dopravní trh a postupné odbourávání zbývajících překážek, například v tzv. kabotážní silniční přepravě v rámci jiných zemí EU nebo v železniční nákladní dopravě. Naši dopravci umějí z výhod EU těžit. Na druhé straně členství v EU přináší pro podnikatele celou řadu překážek, různá byrokratická omezení. Evropská unie je mimo jiné kolbištěm zájmů členských států. A z tohoto hlediska je zatím naše dopravní diplomacie dosti slabá a pasivní. Příliš často přichází s vysvětlením „my jsme to nechtěli, ale EU tak bohužel rozhodla“.

Jak se bude podle vás například v nejbližším desetiletí měnit struktura dopravního sektoru? Změní se nějak zásadně poměr jednotlivých druhů dopravy?
Podle mého názoru nijak výrazně. Evropská komise sice už dlouho deklaruje podporu pro vyšší tržní podíl ekologických forem dopravy, zejména dopravy železniční a vodní, ale reálné možnosti toho docílení scházejí. Schopnost železnice dosáhnout lepší tržní pozice je blokována zájmy členských států, které protežují domácí velké státní společnosti a brání soukromým investorům a jiným „vetřelcům“ v přístupu. Železnice proto logicky zaostává v poměru k zákazníkovi i v technologiích za soukromou silniční dopravou. Vnitrozemská vodní doprava je rozvíjena pouze na západě EU. Ve střední a východní Evropě, kde by byl největší prostor k jejímu rozvoji, je pouhou popelkou. Těžko říci, zda je to pro nějakou diskriminaci ze strany „starých“ zemí, nebo proto, že „nové“ země EU nejsou schopny připravit funkční projekty ve vodní infrastruktuře, což je zrovna případ České republiky.

Převzato z časopisu Komora
Autor článku: Miloš Cihelka

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek