Dotační program pro využití inovací v praxi podpořila vláda

25. 1. 2017 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Vyhlášení nového programu Proof of Concept, který je součástí dotačního programu OP PIK a který podporuje spolupráci mezi firmami a výzkumnými organizacemi, schválila vláda.

Cílem programu, který je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) pro období 2014–2020, je podpora aktivit, které pomohou výměně technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky. Firmy tak budou moci výsledky výzkumů lépe uplatnit v praxi.

„Chceme posílit vazby mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou, které by měly vést k rozvoji ekonomiky a konkurenceschopnosti firem,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, na jehož návrh kabinet Bohuslava Sobotky program schválil. 

„Výsledky projektů budou posilovat předpoklad pro jejich další tržní uplatnění,“ doplnil Mládek.

Program patří v rámci OP PIK do Prioritní osy 1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“. Finanční podporu by měly získat především ty projekty, které ověří aplikovatelnost výsledků výzkumu v praxi.  Výsledkem projektů, které musí být realizovány na území České republiky kromě Prahy, budou studie proveditelnosti, jež poslouží jako podklad pro jejich případné pokračování.

V programu Proof of Concept budou moci podniky vyčerpat až 41,9 milionů eur z Evropských strukturálních a investičních fondů. Vyhlášení první výzvy je naplánováno na první polovinu roku 2017. Program tradičně zahrnuje podporu ve formě dotací či jiných finančních nástrojů.

Jednotlivé výzvy budou vyhlašovány samostatně. Žadateli o podporu mohou být „podnikatelské subjekty a organizace pro výzkum a šíření znalostí“.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek