Jaké jsou podmínky pro dovoz alkoholu?

12. 2. 2014 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Rád bych jako živnostník dovážel alkoholické nápoje z Německa. Jaké povinnosti pro to musím splnit? A jakým způsobem se řeší kolky? Zdeněk B., Karlovy Vary

Dovážet alkoholické nápoje lze pouze na základě povolení, které vám vydá místně příslušný celní úřad na základě vámi podané žádosti. Podmínkou je, abyste byl registrován k podnikání v České republice. Povolení se uděluje v tzv. povolovacím řízení, jehož účelem je posouzení návrhu žadatele, zda jsou splněny podmínky pro vydání předmětného povolení, a také ověření pravosti údajů v žádosti uvedených.

Součástí povolovacího řízení, které se týká např. přijímání vybraných výrobků oprávněnými příjemci v režimu podmíněného osvobození od daně a daňového zástupce, je rovněž stanovení výše zajištění daně, která je jednou z hlavních podmínek pro vydání povolení. Rozhodnutí o vydání povolení musí mít náležitosti rozhodnutí ve smyslu § 101 daňového řádu a dále náležitosti požadované zákonem o spotřebních daních.

Po splnění daňové povinnosti je nutné alkoholické nápoje opatřit předepsanou nálepkou. Nálepky může zakoupit pouze osoba, která je registrovaná k dani u příslušného celního úřadu a je držitelem povolení. Nakládání se zbožím je upraveno především v zákoně o povinném značení lihu.

Kolky se objednávají u místně příslušného celního úřadu, kde je nutné podat vyplněnou žádost. Pokud budete chtít kolky vrátit, rovněž je to možné prostřednictvím místně příslušného celního úřadu.

Jiří Hartmann, advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek