Drobní podnikatelé získají miliardy na své projekty. Úvěry budou bezúročné

24. 3. 2017 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Prostřednictvím nového programu Expanze bude na podporu malých a středních podnikatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) vyčleněno 8,8 miliard korun.

Jednání týkající se financování programu Expanze ukončily Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) podpisem dohody o vytvoření a správě úvěrového fondu E 2017. Bezúročné investiční úvěry podpoří přibližně 900 podnikatelských projektů.

Cílem programu má být snazší přístup drobných podnikatelů k bankovním úvěrům na jejich projekty. Vedlejším cílem by měl být další rozvoj malého středního podnikání a zvyšování podnikatelské aktivity ve státem podporovaných regionech. Rozvíjet by se mělo i takzvané sociální podnikání.

„Čerpání fondů Evropské unie patří mezi hlavní priority vlády a tato oblast bude také patřit mezi klíčové úkoly nového ministra průmyslu a obchodu,“ říká premiér Bohuslav Sobotka.

Poroste zájem o bruselské fondy?

„Díky rozvoji soukromých subjektů se zvyšuje konkurenceschopnost a hospodářský růst naší země. Jsem rád, že se z prostředků MPO v minulosti podařilo uzavřít 600 úvěrových smluv za téměř 4 miliardy korun a věřím, že nový program Expanze je dobrým nástrojem, jak ještě zvýšit ze strany podnikatelů zájem o evropské fondy,“ dodává předseda vlády.

O bezúročné investiční úvěry, které poslouží hlavně k nákupu dlouhodobého majetku a navíc umožňují odklad splátek jistiny až na 3,5 roku, budou moci malí a střední podnikatelé žádat u ČMZRB po uveřejnění výzvy, k nemuž by mělo dojít během několika týdnů. Prostředky budou moci získat až do jejich vyčerpání, nejpozději ale do konce programovacího období, tedy do roku 2020 respektive 2023.

„Malé a střední podniky jsou významnou hnací silou podnikatelské sféry, růstu, inovací i konkurenceschopnosti a představují významného zaměstnavatele. Vedle Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ministerstvo realizuje podporu pro malé a střední podnikatele i dalšími programy. Zmínil bych například národní program Záruka 2015 až 2023, jehož cílem je podpořit - prostřednictvím záruk - přístup podnikatelů k bankovním úvěrům na realizaci jejich podnikatelských projektů,“ připomíná náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Havlíček

MPO administruje i další program Inostart, zaměřený na podporu inovací podnikatelů, kteří obtížně získávají prostředky na financování vlastní činnosti.

První nedotační program

Program Expanze připravilo MPO v rámci OP PIK. V aktuálním programovacím období jde o první program, který nebude realizován dotacemi, ale pouze formou finančních nástrojů. Bezúročné investiční úvěry budou malým a středním podnikatelům poskytnuty na jejich projekty až do výše 45 % výdajů, to znamená v rozmezí 2 až 45 milionů korun.

„Tyto úvěry až se sedmiletou splatností bude podnikatelům poskytovat naše banka. Nezbytnou podmínkou však je, že financování projektu bude doplněno bankovním úvěrem od některé s námi spolupracujících komerčních bank nebo leasingových společností,“ uvedl generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky Jiří Jirásek.

Na úvěry máme v první fázi připravenou čtvrtinu z celkových 8,8 miliardy korun. To znamená, že v konečném důsledku bychom mohli podpořit bezmála 900 projektů.“ dodal Jiří Jirásek. 

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek