Důvěra v EET se těsně před startem ztrácí, systém ohrožují výjimky

29. 11. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Firmy a živnostníci se zlobí na ministra financí Andreje Babiše. Změny na poslední chvíli jsou pro ně to nejhorší, co jim politici mohou udělat. Pokud nová pravidla nebudou platit pro všechny, ztratí podle odborníků smysl.

Jen několik hodin chybí do ostrého startu elektronické evidence tržeb. Prodejci pokladních systémů přitom tvrdí, že se mnoho živnostníků nestihlo na start největší porevoluční podnikatelské změny připravit včas. „Řada podnikatelů nechala přípravu na EET na poslední chvíli a nyní jsou rozčarovaní z administrativy i z toho, že narážejí na odmítnutí některých dodavatelů,“ říká Michal Wantulok ze společnosti Dotykačka.

Firma testovala, zda podnikatelé uspějí se žádostí o zavedení pokladního systému na poslední chvíli. Dva ze tří oslovených dodavatelů podle ní již nové zakázky odmítají kvůli vyčerpání kapacit úplně, u zbývajícího bylo dodání nejisté.

Podle zkušeností dodavatelů pokladních systémů se situace velmi odlišovala podle regionů. Zatímco například pražské restaurace byly většinou již v říjnu připravené, na Ostravsku nabíhalo zavádění EET výrazně pomaleji. "Zatímco provozovatelé ve velkých městech jsou s nutností zavést EET smíření a již na nic nečekají, v regionech je situace odlišná," uvádí Petr Filipec, provozní ředitel systému Storyous. "Velkému množství provozovatelů skutečně hrozí, že budou muset dodavatele vybírat na poslední chvíli anebo elektronickou evidenci nedokážou do prvního prosince zprovoznit," dodává Petr Filipec.

Start všichni nestihnou

Na ostrý start EET tak zřejmě nebudou všechny firmy připraveny. „Situace na trhu spěje k okamžiku, kdy poskytovatelé nebudou schopni pokrýt extrémní zájem o pokladny v krátkém časovém úseku. Instalovat se bude hluboko do prosince,“ tvrdí Karel Hamr, ředitel značky eet1. „Již před několika měsíci jsme podobný vývoj očekávali, proto jsme velmi dobře zásobeni a zařízení máme dostatek. Problém, který podnikatele čeká, bude získat termín pro instalaci zařízení,“ uvádí Karel Hamr. Očekává, že se pokladní systémy pro první vlnu EET budou instalovat minimálně do poloviny prosince.  

Podle Generálního finančního ředitelství (GFŘ) by však k větším problémům nemělo dojít. K 27. listopadu bylo vydáno zhruba 47 tisíc autentizačních údajů. Velká část podnikatelů, která si autentizační údaje převzala, si již také vygenerovala potřebné certifikáty. „Počet vygenerovaných certifikátů činí více než 43 tisíc. O autentizační údaje mohou nyní žádat nejen podnikatelé z první fáze, ale i podnikatelé z následujících fází,“ konstatovala mluvčí GFŘ Petra Petlachová.  

Ke stejnému datu se do zkušebního provozu přihlásilo přes 21,3 tisíc podnikatelů a zaevidováno bylo 9,1 milionu účtenek. „Odhadujeme, že první fáze od 1. prosince 2016 se dotkne více než 40 tisíc podnikatelů. Celkově, po náběhu všech čtyř fází, by se evidence tržeb měla týkat zhruba 600 tisíc podnikatelů,“ připomněla Petra Petlachová. První fáze se bude týkat podnikatelů v restauračních a ubytovacích službách.


Připomněla, že podnikatelé spadají do první fáze EET, by neměli otálet s vyzvednutím autentizačních údajů. Ty je možné získat dvěma způsoby. Buďto elektronicky, prostřednictvím Daňového portálu (EPO žádost) s využitím přihlašovacích údajů do datové schránky, nebo osobně na kterémkoliv územním pracovišti finančního úřadu.

„Jak se bude blížit datum 1. prosince, bude narůstat nápor žadatelů o autentizační údaje na pracovištích finančních úřadů. Také se mohou prodlužovat dodací lhůty některých dodavatelů pokladních zařízení,“ zdůraznila Petra Petlachová.

Apelovala proto na podnikatele, aby nenechávali potřebné procedury na poslední hodiny před startem systému. „Finanční správa se rozhodla vyjít podnikatelům vstříc a posledních čtrnáct dní v listopadu jim prodloužením pracovních hodin usnadnit jejich získání na územních pracovištích finančních úřadů,“ doplnila Petra Petlachová.

Rozšířené úřední hodiny jsou v termínu od 21. 11. do 2. 12. 2016 od pondělí do čtvrtka od 8:00 hodin do 18:00 hodin, v pátek od 8:00 hodin do 16:00 hodin.

Bez účtenek budou pokuty

Živnostníkům, kteří se zaregistrovat nestihnou a nebudou od 1. prosince vydávat účtenky, hrozí sankce. „Pokud bude podnikatel přijímat platby v hotovosti, platební kartou, poukázkami, stravenkami atd., a nebude tyto tržby evidovat tak, jak má, poruší zákon. A pokud někdo poruší zákon, bude také podle zákona sankcionován,“ zmínila Petra Petlachová.

Podle ní bude vždy záležet na posouzení závažnosti daného porušení, na vyhodnocení okolností, za jakých k porušení došlo. „V prvních týdnech účinnosti zákona rozhodně nebude Finanční ani Celní správa sankcionovat bagatelní nebo formální porušení zákona. V případě zásadního nerespektování či ignorování povinností vyplývající ze zákona o evidenci tržeb, však orgány Finanční a Celní správy tolerantní nebudou a plnění těchto povinností bude vymáháno prostřednictvím v zákoně zakotvených sankcí,“ dodává mluvčí GFŘ.

Nástup EET přitom nezkomplikoval jen laxní přístup některých podnikatelů. Zmatek několik dní před ostrým startem odstartovaly výroky ministra financí Andreje Babiše. Ten slíbil vyjmout z přicházející povinnosti e-shopy, ale i drobné živnostníky využívající danění paušálem a zároveň dosahující ročních podnikatelských příjmů do 250 000 korun. Do EET by se tímto způsobem promítlo ohlášené rozšíření takzvané paušální daně, které by mělo platit od příštího roku.

„Reagujeme tím na stále častější ohlasy podnikatelů, pro které je paušální zdanění přijatelné a žádoucí řešení. Důvodem je výrazný úbytek administrativy, úspora času, nákladů a v neposlední řadě možnost lepšího plánování finančních toků“, řekl generální ředitel Generálního finančního ředitelství Martin Janeček. „Tento institut promítáme do zákona o evidence tržeb v souvislosti s právě finalizovaným daňovým balíčkem pro rok 2017,“ upřesnila náměstkyně pro daně a cla Alena Schillerová.

Výjimky zničí rovné prostředí

Podle odborníků, kteří dosud nástup EET podporovali, však podobné výjimky ničí důvěru v celý systém elektronické evidence tržeb. Jeho základní podmínkou totiž dosud bylo, že tento nástroj bude uplatňován stejně vůči všem daňovým subjektům. „Pokud ministerstvo financí tento princip nepředvídatelně a chaoticky postupně opouští, aniž by ho řádně zdůvodnilo, pak Komora musí vyslovit svůj nesouhlas s tímto postupem,“ zdůrazňuje Petra Pospíšilová, prezidentka Komory daňových poradců ČR.

Postup ministerstva nechápou ani podnikatelé, kteří pokladní připravují systémy pro EET. „Návrh na tuto změnu přichází příliš pozdě. V podmínkách EET se řada podnikatelů dosud orientuje velmi nedostatečně a změna pravidel týden před spuštěním celého systému všechny vrhá do ještě větších zmatků,“ připojuje se Michal Wantulok.

Odborníci rovněž kritizují způsob, jakým ministerstvo změny prosazuje.  „Nestabilní právní prostředí, kdy se zákon po svém schválení parlamentem fakticky mění nikoliv formou jeho novely, ale formou výkladu daňové správy nebo dokonce pouhým tiskovým prohlášením ministra financí, jde proti principu právního státu. Nelze mít důvěru ve stát, kde o zdanění nerozhoduje parlament svým zákonem, ale ministr financí svojí tiskovou zprávou,“ odsuzuje postup ministerstva Petra Pospíšilová.

Ministerstvo financí podle ní podcenilo, kolik času a prostředků již podnikatelé vynaložili na to, aby se připravili na schválenou verzi EET. Resort tak projevil výrazný nedostatek citu pro podnikatelské prostředí. Především malé a střední firmy si opakovaně stěžují na to, že jim politici neustále mění pravidla hry. Stabilita prostředí je tak pro ně mnohem důležitější, než neustálé snahy politiků něco „vylepšovat“. O změnách navržených ministerstvem má v aktuálně jednat Poslanecká sněmovna.

Navíc zmatek přiměl vyčkávat podnikatele, kteří dosud EET neinstalovali, jak se po jednání Sněmovny situace vyvine. "Velmi nám záleží na tom, aby gastronomický trh fungoval a rozvíjel se. Situace, jaká na něm však nyní panuje, kdy se vedly zásadní diskuze o podobě zákona jednotky dnů před spuštěním zákona, tu bychom doslova označili za kritickou. Díky tomu se opět snížila motivace těch, kteří chtěli veškeré náležitosti evidence vyřešit tento týden," upozorňuje Petr Filipec.

Komplikace pro zákazníky

Rozčarovaní z příprav EET nejsou jen podnikatelé, ale i zákazníci. Těsně před startem systému totiž vyšlo najevo, že od obchodníků budou muset požadovat dvě účtenky. Ministerstvo financí totiž nezajistilo, aby na účtence EET byly všechny potřebné údaje potřebné pro případnou pozdější reklamaci.

Podle České obchodní inspekce by tak zákazníci měli po obchodnících vyžadovat nejenom účtenku z EET, ale také klasický doklad o zakoupení zboží, který by mohli uplatnit při reklamacích. Podle ČOI rozsah odpovědnosti za vady prodávajícího stanoví občanský zákoník u spotřebního zboží obecně na 24 měsíců. Při koupi použitého spotřebního zboží se prodávající může se spotřebitelem dohodnout, že se tato lhůta zkracuje na polovinu. Zkrácenou dobu trvání odpovědnosti za vady je však třeba vyznačit v dokladu o zakoupení, stejně jako případné vady nebo nedostatky, s nimiž byl kupující předem seznámen.

„Oproti tomu doklad k elektronické evidenci tržeb dle zákona o evidenci tržeb nemusí tyto informace obsahovat. Proto spotřebitelům doporučujeme, aby na vystavení dokladu o zakoupení se všemi náležitostmi stále trvali a nespokojili se jen s účtenkou vyplývající ze zákona o evidenci tržeb,“ uvedl mluvčí ČOI Jiří Fröhlich. Pouze v případě, kdy podnikatel nad rámec zákona uvede údaje potřebné pro reklamace přímo na účtence pro EET, nebude muset vydávat samostatný doklad o zakoupení zboží.     

Podobnou chybu dráhy napravily

Podobný nedostatek přitom před časem řešily i České dráhy. Jízdenky totiž neobsahovaly některé údaje potřebné pro jejich uplatnění v daňovém přiznání a podnikatelé museli u pokladen vyžadovat speciální doklad. Po kritice tohoto nedostatku České dráhy podobu jízdenek změnily, takže nyní již obsahují všechny důležité položky. Zákazníci nyní doufají, že ministerstvo financí svoji chybu napraví a co nejdříve upraví požadavky na účtenky z EET tak, aby zároveň sloužily jako doklad o zakoupení zboží pro reklamace.

Dalibor Dostál

Přečtěte si další články k elektronické evidenci tržeb ve Speciálu k EET
Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek