Dynamika roku 2016 a nové příležitosti v zahraničním obchodě ČR s Norskem a Islandem

17. 2. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Dynamika roku 2016 a nové příležitosti v zahraničním obchodě ČR s Norskem a Islandem Z nových údajů o obchodování mezi ČR a Norskem a ČR a Islandem za rok 2016 vyplývá nejen aktivní saldo České republiky, v případě Islandu kladné poprvé za deset let, ale rovněž se odhalují nové exportní příležitosti pro české výrobce, a to zejména ve stavebnictví a ve spotřebním průmyslu.

Hodnota vývozu z ČR do Norska za r. 2016 vzrostla třetí rok v řadě, meziročně o 3 %, na 17,6 mld. Kč. V případě Islandu se hodnota vyvezeného zboží z ČR za uplynulých pět let téměř ztrojnásobila a v r. 2016 činila 1,45 mld. Kč (meziročně o 14 % více). Křivky dovozu z těchto zemí do ČR byly opačné: v souvislosti s doběhem smlouvy o strategických dodávkách plynu dovoz z Norska ve srovnání s obdobím do r. 2013 sice klesá, meziročně však jeho hodnota vzrostla. Na vrchol žebříčku dovážených komodit se dostaly norské ryby a rybí produkty. Za poklesem hodnoty zboží dovezeného z Islandu je nižší množství odebraného surového hliníku; u této komodity pozici Islandu naopak částečně vyplnilo právě Norsko.

Pozitivní vývoj zahraničního obchodu s oběma zeměmi z pohledu ČR potvrzuje kladná obchodní bilance, v případě Norska je to 5,9 mld. Kč a třetí rok za sebou, kdy se z ČR do Norska vyvezlo více zboží než v opačném směru. U Islandu vykazovala ČR chronicky pasivní bilanci, a tak i vcelku nevýrazný přebytek 277 mil. Kč v r. 2016 představuje první kladnou hodnotu ve vzájemném obchodě od r. 2007.

Trendy vývozu z ČR do Norska a na Island

V tradičně nejsilnější vývozní komoditě, u osobních automobilů, nastal meziročně pokles o 3,2 % též z toho důvodu, že značka Škoda nenabízí modely na elektrický a hybridní pohon, které se v Norsku těší velké popularitě. Silný růst vývozu z ČR v r. 2016 zaznamenaly komodity, které se uplatňují na vládou podporovaných veřejných stavbách napříč Norskem (materiál pro stavbu a zabezpečení železničních tratí, stroje pro pájení, svařování a kalení, silniční stavební stroje).

Z tradičních exportních komodit z ČR v r. 2016 pozorujeme nárůst hodnot vyvezených potravinářských přípravků (krupice, mouka, těstoviny, rostlinné výrobky, výtažky a esence), stavebnin (surové dřevo, ocelové komponenty, klihy a lepidla, podlahové krytiny z plastu) a zdravotnického zboží z kaučuku, papíru a buničité vaty.

Žebříček českého zboží vyváženého na Island tradičně otevírají motorová vozidla. Zatímco u osobních automobilů došlo meziročně ke zvýšení hodnoty exportu o 10 %, v případě autobusů jde o plných 49 %. I u řady dalších dlouhodobě vyvážených komodit došlo ke zlepšení pozice na islandském trhu, zvláště na položkách plastové obaly pro potraviny, moučné cukrovinky, pivo a hračky.

Perspektivní položky pro český export do Norska a na Island

Na norském trhu se v r. 2016 nově ve větší míře prosadily české přípravky k výživě zvířat, minerální chemická hnojiva, barvy pro uměleckou malbu, kosmetické přípravky, bednářské výrobky, tapety, tkaniny z hedvábí, vlněné příze a především ze syntetických vláken, spodní prádlo, tabulové a izolační sklo, radiátory, hořáky a příslušenství pro vytápění, nožířské zboží a příbory, tištěné obvody, mikroskopy, ale také střelné zbraně. V tomto širokém spektru zboží se zvýrazňují produkty určené pro stavebnictví, splňují-li příslušné severské normy: tempo nové bytové výstavby v Norsku nestačí poptávce po novém bydlení, sycené nízkými sazbami hypoték.

Z nových komodit, které si z ČR našly odbytiště na Islandu, jmenujme stavební komponenty ze dřeva, oceli, plastů, keramiky a umělého kamene, technické a sanitární vybavení bytových jednotek (rozvaděče, kotle, radiátory, vany), krycí plachty na stavby a jiné technické textilie a také stavební mechanizaci. Čeští výrobci v reálném čase již zachytili rozmach stavebních projektů, který se týká výstavby bytů i ubytovacích zařízení po celém ostrově. I v roce 2017 se očekává vysoká aktivita ve stavebnictví a tomu odpovídající poptávka po zahraničních dodavatelích komponentů pro stavebnictví, resp. i pro smluvní montáže v místě.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Oslu (Norsko). Autor: Josef Smyček, zástupce velvyslance.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek