Džibuti: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoz, dovoz a bilance ČR (tis. USD)

 

2011

2012

2013

2014

2015

vývoz

4.407

383

90

335

744

dovoz

22

9

22

11

27

bilance

4,385

374

68

324

717

Zdroj: ČSÚ

(Skokový nárůst v hodnotě vývozu r. 2011 představuje dodávka letounu L-410.)

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky českého vývozu, r. 2015

Kód zboží

Název zboží

Podíl %

USD (tis.)

930400

Zbraně   ost(na pero,plyn,obušky aj)ne sečné ap

51,5

382

930330

Pušky,karabiny   sportovní,lovecké ap ostatní

34,5

258

930200

Revolvery,pistole(ne   na pero,slepé náboje ap)

8,5

65

040120

Mléko,smetana   nezahuštěná,neslazená,tuk 1-6%

1,0

8

880330

Části,součásti   ostatní letounů,vrtulníků

1,0

7

841850

Nábytek   ost, s vest.zařízením chlad,mraz.

0,5

5

842489

Přístr.mechan.k   stříkání,rozprašování ap ost

0,5

5

401130

Pneumatiky   nové pryžové pro letadla

0,5

4

880320

Podvozky   letadel,i bezmotor,lodí kosmických

0,5

3

842490

Části   přístrojů hasicích,mechan.k stříkání ap

0,5

3

611430

Oděvy   ost.z vláken chemických,pletené,háčkov.

0,1

1

620520

Košile   pánské,chlapecké z bavlny

0,1

1

 

Celkem vývoz ČR do   Džibutska 2015

 100

744

 Hlavní položky českého dovozu, r. 2015

Kód zboží

Název zboží

Podíl %

USD (tis.)

540419

Příze   jedn.ze syntet.vláken ost,

78,0

21

842490

Části   přístrojů hasicích,mechan.k stříkání ap

11,0

3

870830

Brzdy,servobrzdy;části,součásti

7,5

2

950300

Tříkolky,kolob.;kočárky   pro panenky;panenky;hračky

0,5

1

 

Celkem dovoz ČR z   Džibutska 2015

 100

27

 Zdroj: ČSÚ

 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Ve vztahu ČR s Džibutskem nedochází k v oblasti služeb k žádné výměně.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Addis Abeba nemá žádné informace o českých investicích ani joint-ventures v Džibutsku.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

ČR nemá s Džibutskem uzavřenu ani rozjednánu žádnou dohodu obchodně-ekonomického charakteru.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Přijímaná oficiální rozvojová pomoc (mil. USD, dle SB)

2011

2012

2013

2014

140,5

148,6

147,8

162,6

K největším dárcům patří Francie, Japonsko, evropské instituce, Mezinárodní měnový fond, USA a arabské fondy (v tomto pořadí). Bilaterální rozvojová pomoc tvoří ¾ celkové rozvojové pomoci. Největší část rozvojové pomoci směřuje do finanční infrastruktury, vzdělávání a humanitární pomoci.

ČR neposkytuje Džibutské republice žádnou bilaterální rozvojovou pomoc. V r. 2007 věnovala ČR Džibutské republice humanitární dar ve výši 400 tis. Kč na vypořádání se s následky dlouhodobého sucha.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: