Džibuti: Zahraniční obchod a investice

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 Obchodní bilance za posledních 5 let (mil. USD)

 

2012

2013

2014

vývoz

116,2

117,5

129,0

dovoz

555,7

706,4

802,2

saldo

- 439,5

- 588,9

- 673,2

Zdroj: Banque centrale de Djibouti

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

 Obchodní výměna r. 2014 (mil. Euro, běžné ceny)

Obrat

Vývoz

Dovoz

země

mil.   €

%

země

mil.   €

%

země

mil.  €

%

svět

3 608

100

svět

416

100

svět

3 192

100

Čína

936

25,9

Somálsko

344

82,7

Čína

935

29,3

KSA

521

14,5

Jemen

21

5,0

KSA

521

16,3

Somálsko

346

9,6

SAE

18

4,4

EU

261

8,2

EU

271

7,5

EU

9

2,3

Indonésie

254

8,0

Indonésie

254

7,0

USA

8

1,9

Indie

246

7,7

Indie

247

6,8

Japonsko

3

0,7

Pákistán

124

3,9

Pákistán

127

3,5

Pákistán

3

0,7

USA

92

2,9

USA

100

2,8

Katar

2

0,4

Ukrajina

74

2,3

SAE

70

1,9

JAR

1

0,3

Etiopie

57

1,8

Etiopie

57

1,6

Čína

1

0,3

SAE

52

1,6

Zdroj: Eurostat

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

  • Komodity vývozu: reexporty, kožky a usně, káva, železný šrot
  • Komodity dovozu: potraviny, nápoje, dopravní zařízení, chemikálie, ropné výrobky, oděvy

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Zóna volného obchodu v hlavním městě Džibuti je provozována společností Jebel Ali Free Zone se sídlem v Dubaji. Podrobnější informace včetně průvodce pro investory viz webové stránky Djibouti Free zone.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice představují 10-20 % džibutského HDP. Hlavními investory jsou státy Perského zálivu, ve stále větší míře se zapojují investoři z Číny. Projekty zahrnují rozvoj energetického sektoru, odsolování a těžby soli, případně rozvoj dopravních kapacit džibutského přístavu.

Přímé zahraniční investice v letech 2010-2014 (mil. USD)

2010

2011

2012

2013

2014

27,0

79,0

110,0

286,0

153,0

Zdroj: UNCTAD

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Vzhledem k závislosti džibutské ekonomiky na zahraniční ekonomické a rozvojové pomoci a přímých investicích, neexistují žádné zásadní překážky vstupu zahraničního kapitálu do země. Na druhou stranu, nepříliš funkční byrokratický aparát země může tento vstup poněkud zkomplikovat.

Publikace Průvodce investora je k dispozici na stránkách Džibutské vlády.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: