Džibuti: Zahraniční obchod a investice

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)
Obsah neuveden

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Obchodní bilance za posledních 5 let (% HDP, dle SB):

 

2012

2013

2014

2015

vývoz

116,2

117,5

129,0

133,4

dovoz

555,7

706,4

802,2

1 079,0

saldo

- 439,5

- 588,9

- 673,2

- 945,6

 

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Obchodní výměna EU - Džibutsko, rok 2016 (dle Eurostat):

Obrat

Vývoz

Dovoz

země

mil.   €

%

země

mil.   €

%

země

mil.  €

%

svět

1 716

100

svět

316

100

svět

1 400

100

SAE

367

21,4

Etiopie

122

38,7

SAE

362

25,8

EU 28

363

21,1

Somálsko

56

17,7

EU 28

349

24,9

Etiopie

220

12,8

Katar

30

9,4

Čína

143

10,2

Čína

143

8,3

Brazílie

28

9,0

KSA

117

8,4

KSA

121

7,0

Jemen

16

5,0

Etiopie

98

7,0

Jemen

83

4,8

EU 28

14

4,4

Jemen

67

4,8

Somálsko

67

3,9

USA

12

3,8

Pákistán

37

2,6

Pákistán

37

2,2

Keňa

9

2,9

Egypt

28

2,0

Brazílie

33

1,9

Eritrea

9

2,8

Taiwan

21

1,5

Katar

30

1,8

SAE

5

1,5

Indie

20

1,4

 

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Komodity vývozu: reexporty, kožky a usně, káva, železný šrot
Komodity dovozu: potraviny, nápoje, dopravní zařízení, chemikálie, ropné výrobky, oděvy

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Zóna volného obchodu v hlavním městě Džibuti je provozována společností Jebel Ali Free Zone se sídlem v Dubaji. Podrobnější informace včetně průvodce pro investory viz webové stránky Djibouti Free zone.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice představují 10-20 % džibutského HDP. Hlavními investory jsou státy Perského zálivu, ve stále větší míře se zapojují investoři z Číny. Projekty zahrnují rozvoj energetického sektoru, odsolování a těžby soli, případně rozvoj dopravních kapacit džibutského přístavu.

Přímé zahraniční investice (mil. USD, dle UNCTAD, SB):

2011

2012

2013

2014

2015

79,0

110,0

286,0

153,0

124,0

 

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Vzhledem k závislosti džibutské ekonomiky na zahraniční ekonomické a rozvojové pomoci a přímých investicích, neexistují žádné zásadní překážky vstupu zahraničního kapitálu do země. Na druhou stranu, nepříliš funkční byrokratický aparát země může tento vstup poněkud zkomplikovat.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: