E-Participace a Česká republika

3. 6. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Komunikace mezi úřady a lidmi se ve vyspělých zemích za poslední desítky let výrazně zlepšila. Díky internetu a dalším moderním nástrojům je možné navázat flexibilní kontakt mezi vedením státu a jeho obyvateli. Využívá všechny své možnosti i Česká republika?

CRM (Citizen Relationship Management) v sektoru veřejné správy a místní samosprávy se odvíjí od koncepce CRM (Customer Relationship Management) v komerční sféře. K občanům je přistupováno jako k zákazníkům a je s nimi veden aktivní dialog. Jsou tímto v rámci své obce, resp. kraje informováni o správě a dění kolem různých životních situací. Tato komunikace je oboustranná a umožňuje flexibilní kontakt občanů s místní samosprávou. Jde o aktivní zapojení lidí do života obce.

Je totiž potřebné pokročit od formy e-vládnutí (e-Government), kde je občan spravován o obecném dění formou nástěnky, ke skutečně aktivnímu a otevřenému dialogu typu e-Participace, resp. e-demokracie. V tomto směru však česká kotlinka hluboce zaostává.

Informace „pod pokličkou“

Zdejší nabídka e-Government služeb bohužel evokuje osmdesáté roky minulého století. V současnosti již zdaleka nestačí, aby orgán místní samosprávy zveřejňoval informace o přijatých rozhodnutích pouze na své webové stránce nebo nástěnce kdesi na úřadě. Občané očekávají mnohem víc. Jsou zvyklí používat internet, chytré telefony a sociální média jako běžný prostředek dennodenní komunikace a něco podobného očekávají i od orgánů veřejné správy či místní samosprávy.

Přání podílet se na tvorbě svého okolního prostředí je zcela pochopitelné a vítané a celá řada elektronických (mobilních) kanálů k tomu poskytuje vhodnoupříležitost. Při současných komunikačních zvyklostech a dovednostech se e-Participace stává pro mnoho lidí v zemích civilizovaného světa formou preferované účasti na vládnutí.

Komunikace mezi obcí a občanem

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) formuluje v rámci e-Participace tři úrovně vztahů komunikace občana s vládní mocí:

 • Informační úroveň (e-informace, e-sdílení)

Velmi prostý jednosměrný vztah, kdy zastupitelé poskytují informace občanům formou nástěnky.

 • Konzultační úroveň (e-konzultace)

Dvoucestný vztah, ve kterém občané poskytují zpětnou vazbu svým zastupitelům kolem témat vybraných zastupiteli.

 • Úroveň aktivního zapojení (e-rozhodování)

Participace obou stran, kde občané aktivně formulují politické návrhy a zastupitelům je ponechána zodpovědnost za finální rozhodnutí.Jinými slovy, tento stav má jediný cíl - podpořit všechny občany k výkonu svých práv vyjádřit své názory na rozhodování a poskytování služeb, jež mají sloužit obecním zájmům.

Tři úrovně komunikace mezi občanem a státem

Šetření OSN

Pravidelný průzkum Organizace spojených národů (United Nations e-Government Survey) zveřejněný v září 2014 hodnotí rozvoj elektronizace státní správy ve 193 zemíchnaší planety. S dvouletou pravidelnostínapříklad zveřejňuje celosvětový žebříček úrovně indexu e-governmentu, EGDI (e-government developement index) arovněž se zabývá úrovní e-Participace v jednotlivých zemích a jejím indexem EPI (e-Participation Index) v jednotlivých zemích.

Index EGDI se skládá ze tří podpůrných indexů:

 • Index služeb na internetu (OSI, Online Service Index)
 • Index telekomunikační infrastruktury (TII, Telecommunication Infrastructure Index)
 • Index lidského kapitálu (HCI, Human Capital Index)

Hodnota EGDI indexu se pohybuje v rozmezí intervalu nula až jedna a státy jsou podle něj rozděleny na země s:

 • Velmi vysokým EGDI (více než 0,75)
 • Vysokým EGDI (0,5 – 0,75)
 • Středním EGDI (0,25 – 0,5)
 • Nízkým EGDI (méně než 0,25)

Česká republika s hodnotou indexu 0.6070 se v rámci zemí EU umístila za Slovenskem (0.6148) na jedné z posledních příček. Ovšem před Kyprem, Rumunskem a Bulharskem.

Pětadvacet zemí patřících do kategorie velmi vysokého EGDI indexu
Pořadí Země Hodnota EGDI indexu
1 Jižní Korea 0,9462
2 Austrálie 0,9103
3 Singapur 0,9076
4 Francie 0,8938
5 Nizozemí 0,8897
6 Japonsko 0,8874
7 USA 0,8748
8 Velká Británie 0,8695
9 Nový Zéland 0,8644
10 Finsko 0,8449
11 Kanada 0,8418
12 Španělsko 0,8410
13 Norsko 0,8357
14 Švédsko 0,8225
15 Estonsko 0,8180
16 Dánsko 0,8162
17 Izrael 0,8162
18 Bahrajn 0,8089
19 Island 0,7970
20 Rakousko 0,7912
21 Německo 0,7864
22 Irsko 0,7810
23 Itálie 0,7593
24 Lucembursko 0,7591
25 Belgie 0,7564

Průměr indexu zemí s velmi vysokým EGDI: 0,8368

Celosvětový průměr EGDI indexu: 0,4712

E-Participace stojí rovněž na třech základních pilířích:

 • e-informace, resp. e-sdílení (E-information)
 • e-konzultace (E-consultation)
 • e-rozhodování (E-decision making)

E-Participace zohledňuje tyto základní teze:

 • Zpřístupnění občanům oficiálně platných dokumentů (rozpočty, postupy, návody, řády, předpisy) zaměřených na rezorty vzdělávání, zdravotnictví, sociální podpory, financí, pracovních příležitostí a životního prostředí.
 • Zpřístupnění aktuálních dat v rezortech vzdělávání, zdravotnictví, veřejných výdajů, sociální spravedlnosti, pracovních příležitostí a životního prostředí.
 • Vedení webových stránek a portálů veřejné správy ve vícejazyčném prostředí.
 • Možnost vzájemné komunikace veřejné správy s občany formou sociálních sítí.
 • Dostupnost mechanizmů pro e-konzultace v oblastech vzdělávání, zdravotnictví, sociální podpory, financí, pracovních příležitostí a životního prostředí.
 • Dostupnost vhodných nástrojů pro sdílení a šíření veřejného názoru s podporou platforem sociálních sítí, diskusních fór, veřejných průzkumů, anket a dotazníků.
 • Dostupnost nástrojů pro e-rozhodování pro těchto šest odvětví: vzdělávání, zdravotnictví, sociální podpora, financí, pracovní příležitosti a životní prostředí.

Chvost žebříčku

Průzkum OSN zveřejňuje index e-Participace (EPI) pro jednotlivé země a nutno podotknout, že pro Českou republiku hodnota EPI indexu 0.2549 není nijak lichotivá. Řadíme se na 122. místo z celkového počtu 193 zemí a před námi je řada afrických, jihoamerických i asijských zemí. Pro vládu je to jistě minimálně důvod k zamyšlení.

Top 50 zemí s nejrozvinutější e-Participací
Pořadí Země EPI index Pořadí Země EPI index
1 Nizozemí 1,0000 26 Německo 0,7059
2 Jižní Korea 1,0000 27 Lotyšsko 0,7059
3 Uruguay 0,9804 28 Oman 0,7059
4 Francie 0,9608 29 Peru 0,7059
5 Japonsko 0,9608 30 Mongolsko 0,6863
6 Spojené království 0,9608 31 Norsko 0,6863
7 Austrálie 0,9412 32 Rusko 0,6863
8 Chile 0,9412 33 Čína 0,6471
9 USA 0,9216 34 Island 0,4902
10 Singapur 0,9020 35 Keňa 0,6471
11 Kolumbie 0,8824 36 Litva 0,6471
12 Izrael 0,8627 37 Portugalsko 0,6471
13 Spojené Emiráty 0,8431 38 Srí Lanka 0,6471
14 Bahrajn 0,8235 39 Tunis 0,6471
15 Kanada 0,8235 40 Rakousko 0,6275
16 Kostarika 0,8235 41 Belgie 0,6275
17 Řecko 0,8039 42 Indie 0,6275
18 Maroko 0,8039 43 Moldávie 0,6275
19 Itálie 0,7843 44 Slovensko 0,6275
20 Nový Zéland 0,7843 45 Salvador 0,6078
21 Španělsko 0,7843 46 Mexiko 0,6078
22 Estonsko 0,7647 47 Katar 0,6078
23 Kazachstán 0,7647 48 Švédsko 0,6078
24 Brazílie 0,7059 49 Gruzie 0,5882
25 Finsko 0,7059 50 Černá Hora 0,5882

Převzato z časopisu Connect. Autor článku: Petr Zavoral, CEO společnosti Yeseter

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek