EGAP a export do Ruska

11. 10. 2016 | Zdroj: Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. (EGAP)

motiv článku - EGAP a export do Ruska Státní exportní pojišťovna EGAP pojistila v letošním roce export do Ruska za 2,7 mld. korun. Na Business dni Ruské federace v Brně o tom informoval generální ředitel EGAP Jan Procházka.

„Ze všech statistik víte, že k útlumu českého exportu do Ruska v posledním období došlo. EGAP ale vždy deklaroval, že nadále pokračuje v pojišťování exportu. Nové obchody musejí  mít přiměřené riziko – proto spolupracujeme s 15 systémovými bankami Ruska a podporujeme obchody se silnými ruskými partnery, kteří mají příjmy i v jiné měně než pouze v rublech,“ doplnil Jan Procházka.

Rozjednané jsou nové obchodní případy za téměř 5 miliard korun. K nejvýznamnějším patří dodávka technologie na výrobu dekorativního papíru a výstavba chemického závodu na výrobu polyetylentereftalátu.

Současná angažovanost EGAP v Rusku je přitom stále cca 47 miliard korun.  Pod touto sumou se skrývá  stovka platných pojistných smluv. V loňském roce přišly z Ruska splátky ve výši 4,5 mld. korun. „Letos bylo splaceno 1,7 miliardy a v tomto čtvrtletí očekáváme ještě platby přibližně ve výši další půl miliardy korun,“ doplnil na Mezinárodním strojírenském veletrhu Jan Procházka.

Generální ředitel EGAP Jan Procházka upozornil ale také na tři velké problémové případy, které pojišťovna intenzivně řeší – jde o projekty elektráren Krasavino a Salechard a dále o dořešení případu Megapolis.  Z tohoto seznamu vypadl obchodní případ společnosti UralVagonZavod, kde se česká a ruská strana dohodly na restrukturalizaci.

Jedním z nových obchodních případů, které EGAP letos pojistil, je vývoz obráběcích strojů do Sverdlovské oblasti.  Jde o dodávku 12 obráběcích strojů za téměř 350 milionů korun pro ruskou společnost VSMPO-AVISMA.

Společnost VSMPO-AVISMA  je celosvětově jediný, plně integrovaný výrobce titanu, titanových výrobků včetně slitin titanu, aluminia, magnesia a ocelových produktů. Společnost má monopolní postavení na ruském trhu a řadí se mezi 3 nejvýznamnější výrobce titanu ve světě. Její dodávky jsou zaměřeny do hlavních odvětví průmyslu, zejména do leteckého průmyslu a kosmických technologií. Do roku 2020 má uzavřeny kontrakty na dodávky např. se společnostmi Airbus a Boeing.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek