EGAP: Pojištěný export mířil v roce 2016 do 39 zemí světa

5. 5. 2017 | Zdroj: Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. (EGAP)

motiv článku - EGAP: Pojištěný export mířil v roce 2016 do 39 zemí světa EGAP v roce 2016 pojistila exportní úvěry, bankovní záruky a investice v zahraničí v souhrnném objemu 31,9 mld. Kč.  Pojištěný export mířil do rekordního počtu 39 zemí světa, historicky poprvé státní úvěrová pojišťovna podpořila české vývozce v Ghaně, Ekvádoru a v Bolívii.

Objem pojištěného vývozu byl o něco nižší, než pojišťovna předpokládala. „Zpomalili jsme mimo jiné z toho důvodu, že jsme v prvním čtvrtletí roku 2016 museli splnit podmínky Příkazu ČNB, který výrazně ovlivnil hlavně oblast řízení rizik. Do splnění všech požadavků regulátora jsme nesměli uzavírat nové pojistné smlouvy do zemí skupiny 7 dle kategorizace OECD,“ vysvětluje předseda představenstva EGAP Jan Procházka. „Určitě nešlo o populární opatření, našli jsme ale společně s ČNB takové řešení, které pojišťovně umožňuje pomáhat českým vývozcům ve všech pojistitelných zemích a může jim nadále poskytovat kompletní pojistnou ochranu,“ doplňuje Procházka.

K diverzifikaci došlo v roce 2016 i ve struktuře pojištěných exportérů. Stoupá počet malých a středních podniků, právě s tímto segmentem se loni podařilo uzavřít 51 nových smluv, což představuje více než polovinu všech nových smluv v roce 2016. Roste podpořený export v oblasti vývozu zdravotní techniky, EGAP se snaží více podpořit vývoz zemědělských a potravinářských technologií.

Změnila se i struktura využívaných produktů, které EGAP nabízí. V roce 2016 bylo hlavním pojistným produktem pojištění investic českých právnických osob v zahraničí proti politickým rizikům. Prvních šest objemově největších případů připadlo právě na tento produkt (I). Největším obchodním případem bylo pojištění investice v Číně v hodnotě 7,6 mld. Kč, díky tomu se tak Čína dostala na první místo mezi zeměmi, kam EGAP loni pojistil export. Tato zásadní změna produktové struktury ovlivnila výrazně výši předepsaného pojistného. Pojištění investic proti politickým rizikům v sobě nezahrnuje krytí úvěrového rizika, proto je tento typ pojistného krytí na roční bázi "levnější" než ostatní pojistné produkty. Jeho výhodou nicméně je každoroční pravidelnost a tím pádem větší finanční stabilizace finančních toků EGAP.

Velmi úspěšná byla EGAP roce 2016 v oblasti vymáhání pohledávek. To se tradičně zaměřuje na dvě základní činnosti. Jednou z nich je zábrana škod, tou se v roce 2016 podařilo snížit potenciální škody o 708 mil. Kč. Stejně důležité je vlastní vymáhání již zlikvidovaných a odškodněných pohledávek. V této oblasti bylo dosaženo v roce 2016 rekordních výsledků, na účet EGAP se podařilo zpětně vymoci pohledávky za  přibližně 1 132 mil. Kč. Oproti roku 2015 se jedná o nárůst o 570 mil. Kč. „Podařilo se přitom vymoci pohledávky ve čtrnácti různých zemích.  V této oblasti si nejvíce vážím toho, že se nám podařilo úspěšně vymoci všechny staré kubánské pohledávky a mohlo tak dojít k výraznému oživení spolupráce s kubánskou stranou. Další zemí, která EGAP splatila starý dluh je pak Írán,“ dodává předseda představenstva Jan Procházka.

Přes tyto výsledky ale EGAP uzavřel rok 2016 s účetní ztrátou -1 247 mil. Kč. Hlavní příčinou tohoto nepříznivého vývoje byla výplata pojistných plnění a tvorba rezerv. „Po dohodě s externím auditorem jsme museli vytvořit rezervy především u obchodního případu v Turecku a také u případů na Slovensku, Ukrajině, v Rusku a v Kazachstánu,“ vysvětluje Jan Procházka.

Na pojistném plnění EGAP přitom v loňském roce vyplatila nejvyšší částku ve své historii, šlo o 5,5 mld. korun.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek