EGAP zlepšil podmínky úvěrů v Bělorusku

17. 9. 2015 | Zdroj: Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. (EGAP)

motiv článku - EGAP zlepšil podmínky úvěrů v Bělorusku Státní úvěrová pojišťovna EGAP mění podmínky pro pojišťování exportu do Běloruska. U pojišťování odběratelských úvěrů bude nyní standardně krýt 90 procent rizika, spoluúčast bank tam bude činit 10 procent. Mění se i pravidlo o českém podílu – v případě vývozu do Běloruska EGAP podpoří případy, kde bude český podíl na zakázce minimálně 60 procent.

V posledních dvou letech přitom EGAP měl pro Bělorusko zpřísněná pravidla a kryl 85 procent rizika s tím, že obchodní případy musely splňovat navíc podmínku 70 procent českého podílu. „Tato změna souvisí jednak s novým nastavením spoluúčastí EGAP obecně, jednak s pokračující pozitivní  zkušeností s běloruským trhem. Díky zajištění části rizika v Londýně máme nyní na Bělorusko dostatečný limit,“ vysvětluje generální ředitel EGAP Jan Procházka.

EGAP má přitom v současné době pojistnou angažovanost v Bělorusku téměř devět miliard korun, obchodní případy v poslední době uzavíral hlavně se státními bankami či běloruskými silnými státními firmami. Jen v loňském roce pojišťovna podpořila export za více než čtyři miliardy a i v letošním roce uzavřela pojistné smlouvy na nové obchodní případy.

„Obecně je v Bělorusku stále velká poptávka po českém exportu, jsme tam tradičním dodavatelem,“ připomíná obchodní náměstek EGAP Marek Dlouhý. Mezi největší zakázky přitom patří rekonstrukce hydrokraku pro společnost Naftan, výstavba závodu na výrobu dekorativního papíru ve Šklově, dodávky železničního zabezpečovacího zařízení a vývoz vysokotlakých palivových čerpadel. Velmi úspěšné jsou české firmy ve vývozu technologií pro zemědělství a potravinářství. EGAP v poslední době podpořil výstavbu farmy pro chov prasat v Borisově, vývoz zařízení na zpracování mléka a technologii na výrobu sladu.

Rozjednaná je ale i celá řada nových zakázek. „České firmy by se měly podílet na další etapě modernizace jednotky hydrokraku v Naftanu, rozjednaný je vývoz dodávek pro vodní elektrárny, dodávky lokomotiv, rekonstrukce energobloku a zajímavá je možnost dodávek pro stavbu metra v Minsku,“ shrnuje aktuálně projednávané případy obchodní náměstek Marek Dlouhý.

Velkou výhodou pro EGAP je v Bělorusku také to, že se mu podařilo dohodnout s londýnskými zajistiteli. Ti v současné době dozajistili přibližně 20 procent portfolia EGAP v Bělorusku. Uvolnil se tak teritoriální limit pro další nové obchodní případy. „Jsme první úvěrovou pojišťovnou, které se podařilo po mnoha letech obchody v Bělorusku dozajistit, snížili jsme tak i riziko možných ztrát,“ dodává generální ředitel EGAP Jan Procházka.

Redakčně upravená zpráva společnosti EGAP.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek