Egypt: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Káhiře (Egypt)

Egyptská arabská republika byla tradičním obchodním partnerem Československa již před druhou světovou válkou. České firmy se v uplynulých desetiletích aktivně podílely na realizaci celé řady rozvojových projektů a dodávek investičních celků. Zejména se jednalo o výstavbu projektů v oblasti energetiky, zavlažovacích systémů, cukrovarů, mlýnů na obilí a cementárenského průmyslu.

Česko - egyptské obchodní vztahy si vždy držely významné místo mezi rozvojovými a především arabskými zeměmi. Problematika československých pohledávek byla vyřešena v roce 1987 odprodejem české části ve výši USD 37 mil švýcarské firmě.

Obchodní výměna mezi ČR a EAR vykazuje trvale vysoké aktivní saldo ve prospěch české strany. I když je vývoz do EAR pro ČR relativně významný (v měřítku celkového vývozu do rozvojových zemí),  z hlediska EAR je marginální, neboť tvoří 0,6% celkového egyptského dovozu.

Přes jistý pokles obchodní výměny v minulých letech je Egypt stále jedním z největších českých obchodních partnerů nejen na africkém kontinentu a v oblasti Blízkého východu, ale i jedním z největších v rámci rozvojových zemí, a to nejen pro přímé vývozy českých výrobků do Egypta, ale i možnosti jejich dalších reexportů do zemí BV a Afriky.

V roce 2001 byla zřízena pobočka obchodního úseku zastupitelského úřadu ČR v Alexandrii. Pobočka v současnosti funguje formou pravidelných konzultačních dní a ad hoc akcí realizovaných obchodně ekonomickým úsekem zastupitelského úřadu v Káhiře. Hlavním záměrem tohoto kroku je zmapování potřeb tamní podnikatelské komunity, která neprávem žije stále ve stínu Káhiry, jakožto obchodního centra Egypta. Oblast Alexandrie však v současné době představuje přibližně 40 % veškerého egyptského průmyslu a disponuje největším námořním přístavem ve Středomoří. Na základě probíhajícího průzkumu tamního trhu je možné konstatovat, že Alexandrie, město známé doposud především průmyslem petrochemickým a textilním, disponuje poptávkou, která může být zajímavá pro české exportéry.

Významným krokem pro podporu českých exportérů do Egypta je zřízení kanceláře společnosti CzechTrade v Káhiře. Kancelář nabízí českým exportérům přímé asistenční služby a poskytuje základní informace typu celních sazeb, podmínek pro firemní registraci, zastupování místními agenty, popisuje charakteristiku a specifika trhu, obchodní zvyklosti, monitoruje trh a napomáhá firmám k průniku na něj. Významnou aktivitou kanceláře je pomoc s výběrem a ověřováním nejvhodnějších potencionálních obchodních partnerů, zprostředkování účasti na výstavách a různé formy propagace českých výrobků a služeb. Kancelář byla v úvodu roku 2011 utlumena. Po zklidnění politické situace byl její provoz v září 2012 obnoven.

Rovněž na straně dovozu z Egypta byl zaznamenán významný nárůst, který se váže k investici egyptské společnosti Sewedy Electrometer (která zakoupila českou společnost ZPA Turnov). Rychle posílily komodity jako měď a měděné komponenty do produkce ZPA Turnov a Egyptu se prakticky během jednoho roku podařilo zdvojnásobit vývozy do ČR.

I přes události z přelomu června a července 2013 bylo v roce 2013 patrné částečné zklidnění trhů a českým firmám se podařilo uzavřít řadu zajímavých obchodů. Egyptská revoluce v roce 2011 znamenala překážku pro český vývoz a jeho propad, ale následoval po ní strmý nárůst českého dovozu z Egypta. Data z roku  2013  ukazují, že český vývoz se opět začal dynamicky vyvíjet a dosáhl téměř rekordní hodnoty - od roku 1993 nebyla takováto výše zaznamenána. Na druhé straně i dovoz z Egypta za rok 2013 se výrazně zvýšil a celkový obrat v roce 2013 činil 379 milionů USD (28% zvýšení oproti roku 2012), což je historicky nejvyšší hodnota, jaká byla od roku 1993 zaznamenána.

Objem exportu / mil. USD

2012   

222

2013

286

2014

448

2015

370

03/2016

83

Rok 2014 byl historicky nejúspěšnějším rokem českého vývozu do země od roku 1993.

Pro srovnání s dalšími zeměmi EU lze říci, že ČR byla vždy se svým exportem do Egypta na 15.-17. místě vývozů zemí EU. Většina zemí EU však svým vývozem po roce 2011 buď stagnuje, nebo jsou maximálně na úrovni inflace, ale český export se prudce zvedl. V roce 2014 jsme se v rámci EU dostali na 10. místo (před např. Finsko).

Tak, jak ve většině arabských zemí, je potřeba u většiny obchodů realizovaných se státními odběrateli pomoc ze strany českého zastupitelského úřadu. V Egyptě je to naprosto běžná věc a nutno konstatovat, že všechny země EU se snaží takto působit ve prospěch svých exportérů.

V případě zastupitelského úřadu ČR lze konstatovat, že jsme oproti obdobně velkým zemím, jako je Rakousko, Maďarsko, Dánsko a Finsko úspěšní a dokladem je právě naše postavení mezi všemi zeměmi EU a zvyšující se objem našeho vývozu.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

1993

150 158

16.

-

7 092

58.

-

157 250

24.

-

143 066

1994

124 288

17.

82,8

6 625

66.

93,4

130 913

24.

83,3

117 663

1995

80 550

26.

64,8

9 124

61.

137,7

89 674

36.

68,5

71 426

1996

93 484

23.

116,1

16 200

56.

177,6

109 684

36.

122,3

77 284

1997

89 489

26.

95,7

8 058

72.

49,7

97 547

38.

88,9

81 431

1998

93 062

27.

104,0

11 015

63.

136,7

104 077

41.

106,7

82 047

1999

75 051

31.

80,6

8 666

66.

78,7

83 717

43.

80,4

66 385

2000

52 107

43.

69,4

10 369

63.

119,7

62 476

55.

74,6

41 738

2001

54 732

42.

105,0

9 494

75.

91,6

64 226

57.

102,8

45 238

2002

49 251

44.

90,0

12 376

74.

130,4

61 627

59.

96,0

36 875

2003

36 269

53.

73,6

24 338

60.

196,7

60 607

61.

98,3

11 931

2004

68 364

49.

188,5

20 613

70.

84,7

88 977

59.

146,8

47 751

2005

117 041

41.

171,2

21 444

72.

104,0

138 485

55.

155,6

95 597

2006

155 141

42.

132,6

22 603

68.

105,4

177 744

54.

128,3

132 538

2007

167 081

45.

107,7

30 107

67.

133,2

197 188

57.

110,9

136 974

2008

231 573

42.

138,6

40 078

64.

133,1

271 651

53.

137,8

191 495

2009

207 562

41.

89,6

36 845

65.

91,9

244 407

54.

90,0

170 717

2010

252 954

42.

121,9

39 338

65.

106,8

292 292

53.

119,6

213 616

2011

197 354

49.

78,0

76 143

61.

193,6

273 497

58.

93,6

121 211

2012

222 424

47.

112,7

73 927

59.

97,1

296 351

57.

108,4

148 497

2013

286 427

44.

128,8

92 949

60.

126,3

379 376

55.

128,2

193 478

2014

454 451

 39.

158,7 

95 992

62.

103,3 

550 443

52.

145,1 

358 459

2015

370 291

39.

81,6

77 607

65.

80,0

447 898

51.

81,3

292 638

03/2016

82 801 

   

20 669 

 

 

103 470 

   

62 132 

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Český dovoz z Egypta

2014

2015

 

Název kategorie

Hodnota/tis. USD

Název kategorie

Hodnota/tis. USD

1.

Vlna chlupy zvířecí příze tkaniny   žíněné

22 371

Vlna chlupy zvířecí příze tkaniny žíněné

9 265

2.

Přístroje el. záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

15 942

Přístroje el. záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

 4 997

3.

Bavlna

7 476

Vata plst textilie netkané lana provazy apod.

6 577

4.

Výrobky chemické různé

6 990

Oděvy doplňky oděvní pletené háčkované

5 740

5.

Ovoce ořechy jedle slupky citr. plodů melounů

5 128

Bavlna

5 358

6.

Vata plst textilie netkané lana provazy apod.

8 897

Výrobky chemické různé

4 350

7.

Oděvy doplňky oděvní pletené háčkované

5 909

Ovoce ořechy jedlé slupky citr. plodů melounů

4 051

8.

Oděvy doplňky oděvní jiné než pletené háčkované

3 418

Oděvy doplňky oděvní jiné než pletené háčkované

3 463

9.

Zelenina rostliny hlízy kořeny poživatelné

2 515

Koberce aj. krytiny podlahové textilní

2 626

10.

Koberce aj. krytiny podlahové textilní

2 376

Zelenina rostliny hlízy kořeny poživatelné

2 160

Český vývoz do Egypta

2014

2015

Název zboží

Hodnota/tis. USD

Název zboží

Hodnota/tis. USD

Vozidla motorová traktory kola aj. vozidla

248 442

Vozidla motorová traktory kola aj. vozidla

282 257

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

61 489

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

79 815

Zbraně střelivo části součásti příslušenství

22 640

Přístroje el. záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

31 836

Výrobky ze železa nebo oceli

16 351

Sklo a výrobky skleněné

11 026

Přístroje el. záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

26 476

Cukr a cukrovinky

9 693

Plasty a výrobky z nich

7 180

Plasty a výrobky z nich

7 891

Sklo a výrobky skleněné

11 251

Výrobky ze železa nebo oceli

15 193

Lokomotivy vozy zařízení dopravní mechanická

7 755

Kaučuk a výrobky z něj

4 532

Cukr a cukrovinky

7 452

Paliva oleje a výrobky živočišné

3 500 

Kaučuk a výrobky z něj

4 234

Zbraně střelivo části a součásti

3 257 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

 

Název

2013

2014

2015

 

Příjmy

Výdaje

Saldo

Příjmy

Výdaje

Saldo

Příjmy

Výdaje

Saldo

SLUŽBY

466,2

1 670,1

-1 204

380

2 100

-1 720

460,7

2026,9

-1 566

Doprava

151,4

146,5

    4,9

289

199

90

250,7

227,2

23,5

Námořní doprava

0,4

0,1

0,3

6

0,0

6

0,5

0,0

0,5

Letecká doprava

39,3

84,6

-45,4

33

122

-89

26,2

155,1

-128,9

Ostatní doprava

 

 

 

250

77

173

224

72,1

152

Cestovní ruch

1,0

1 162,1

-1 161,1

     0,0

1 392

-1 392

0,0

1 688,5

-1688,5

Pracovní cesty

1,0

9,6

-8,6

0,0

18

-18

0,0

14,0

-14,0

Soukromé cesty

           0,0

1 152,5

-1 152,5

0,0

1 374

-1 374

0,0

1 674,5

-1674,5

Ostatní služby

       313,7

361,5

-47,8

19,8

9,7

10,1

     

Služby v oblasti stavebnictví

31,1

188,8

-157,6

39

0,0

39

70,3

1,4

69,0

Pojišťovací služby

6,5

3,1

3,4

12,5

3,6

8,9

11,1

3,4

7,7

Zajištění

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

- -

Finanční služby

0,1

15,4

-15,3

0,3

5,3

-5,1

0,0

0,9

-0,8

Služby výpočetní techniky a informační služby

3,8

1,0

2,8

4,6

1,8

2,8

7,6

0,8

6,8

Ostatní služby obchodní povahy

272,1

153,3

118,8

29,2

497

-468

26,1

102,5

-76,5

Osobní, kulturní a rekreační služby

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

7,6

0,2

7,4

Vládní služby j.n.

     0,0

0,0

0,0

1,2

0,0

1,2

0,0

0,0

0,0

Nezařazené služby

       0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

-0,1

Zdroj: ČNB

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ŠKODA AUTO a.s.

Dominantním zástupcem pro místní trh je společnost ARTOC GROUP, která od svého nástupu v roce 1994 dosahuje poměrně dobrých prodejních výsledků. Události z počátku roku 2011 však vedly k mohutnému propadu a obecnému poklesu prodeje nových vozidel v Egyptě. Růstový trend se objevil v roce 2012, kdy bylo v Egyptě prodáno 4.793 Škodovek; nárůst 32,3%; 3,3% trhu), k 11/2014 bylo prodáno 6.000 vozů. V prvních dvou měsících roku 2015 byla Škoda Ocatvia vůbec nejprodávanějším vozem v Egyptě (prodáno 1.566 vozů).

Pegas Nonwovens a.s.

Společnost Pegas Nonwovens je výrobcem netkané textilie. Výrobní závod v Egyptě, první významná mezinárodní investice v Egyptě v porevolučním období, byl dostavěn v roce 2014 a dnes již vyrábí. Hodnota investice se v dané chvíli odhaduje na 100 mil. EUR. Společnost Pegas Nonwovens následuje do Egypta jednoho ze svých hlavních odběratelů a zvažuje rozšíření výroby a druhou výrobní linku.

TECHNOEXPORT a.s.

Z posledních aktivit Technoexportu je nejvýznamnějším obchodním případem uzavření kontraktu na dodávku kompletního řepného cukrovaru pro oblast Ismailie. Realizace dodávek tohoto kontraktu však prozatím zahájena nebyla.

KOVO Praha

KOVO Praha je jedním z nejdéle působících subjektů na místním trhu. Kancelář společnosti v Káhiře (Kovo Exhibition Cairo) byla založena již roku 1960 a od roku 1993 je řádně registrována jako Trade Promotion Office. Kovo Exhibition má funkční síť místních zástupců, díky kterým efektivně vstupuje do místních tendrů.

K činnostem Kovo Exhibition v Egyptě patří aktivní vyhledávání nových komodit a v tomto ohledu je otevřeno spolupráci na egyptském trhu s dalšími českými společnostmi. Kromě exportního zaměření má Kovo Exhibition rozpracováno i několik položek pro dovoz do ČR.

SIGMAINVEST s.r.o.

Společnost je pokračovatelem bývalé Intersigmy, která dodala řadu úpraven pitné vody. Sigmainvest  patří k tradičním českým výrobcům zúčastněným na egyptském trhu, na kterém v podstatě působí 50 let. Společnost podepsala v roce 2008 kontrakt o transferu technologie na místní výrobu čističek vody, který se v současné době kompletuje.

AŽD Praha a.s.

Výrobce a dodavatel bezpečnostního zařízení pro železniční a tramvajovou dopravu. Společnost otevřela v roce 2007 svou kancelář na ZÚ Káhira. I v návaznosti na události z počátku roku 2011 došlo k utlumení kanceláře. Kancelář je momentálně uzavřena. 

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Bilaterální smlouvy ekonomického charakteru

 • Smlouva mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku z 19.1.1995. Smlouva vstoupila v platnost 4.10.1995. 
 • Smlouva o spolupráci v oblasti zemědělství a potravinářského průmyslu. Smlouva byla podepsána 23.3.1997.
 • Dohoda mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic ze dne 29.5.1993. Koncem roku 2006 byly projednány změny dohody, vzhledem k nutným obměnám po vstupu ČR do EU. Egyptská strana vznesla námitky k textaci, proces stále není dokončen, vyjednávání se ujala EU.
 • Dohoda o spolupráci ve veterinární oblasti mezi vládami České republiky a Egyptské arabské republiky ze dne 13.4.2000. .
 • Dohoda o vědecké a technologické spolupráci z 20.2.1966.
 • Dohoda o spolupráci Hospodářské komory ČR a Federace egyptských hospodářských komor z 21.1.1995. 
 • Dohoda o spolupráci mezi Svazem průmyslu a dopravy ČR a Federací egyptských průmyslových komor ze dne 3.6.1999. 
 • Dohoda o založení Česko-egyptské podnikatelské rady z 6.3.2000. Dohoda byla podepsána mezi Egyptian Businessmen´s Association a Česko- arabskou obchodní komorou se vstupem v platnost dnem podpisu a s platností na dobu neomezenou.
 • Dohoda o založení Česko-egyptské podnikatelské rady z 8.4.2008. Dohoda byla podepsána mezi Egyptian Businessmen´s Association a Hospodářskou komorou České republiky se vstupem v platnost dnem podpisu a s platností na dobu neomezenou.
 • Dohoda o spolupráci mezi Česko-arabskou obchodní komorou a Federací egyptských obchodních komor. Podepsána 5.3.2000.
 • Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem energetiky a elektřiny EAR ze dne 27.11.1993.
 • Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu EAR, včetně zřízení Smíšení obchodní komise (první zasednání se uskutečnilo v Káhiře v dubnu 2016) z května 2013.
 • Memorandum o spolupráci mezi Svazem průmyslu a dopravy a Egyptskou federací průmyslu, podepsáno 31.1.2016 v Káhiře.  

Česká republika přistoupila 1.5.2004, společně s dalšími devíti zeměmi k patnácti současným členům Evropské unie a stala se tak jednou z unijních zemí. Tato významná skutečnost sebou kromě jiného přinesla i změnu pravidel při obchodní výměně mezi ČR a třetími zeměmi. V případě Egypta je mezi EU a touto zemí již od 25.6.2001 podepsána asociační dohoda, která upravuje mimo jiné rovněž pravidla vzájemné obchodní výměny mezi Egyptem a členskými zeměmi EU.

Asociační dohoda vstoupila v platnost 1.6.2004 a platí pro všechny členské země Evropské unie včetně ČR.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V říjnu 2011 byly realizovány dva projekty transformační spolupráce v oblasti odborného a učňovského vzdělávání a ekologie. Oba projekty potvrdily, že se v Egyptě otevírá prostor pro další spolupráci, která by mohla být alespoň částečně realizována na komerční bázi.

V letech 2012 - 2014 se uskutečnily další rozvojové projekty týkající se učňovského vzdělávání – obnova výuky šperkařství, uměleckého kovářství a kovotepectví. Celková výše pomoci ČR tak dosáhla 1 mil. Kč.

V roce 2016 je realizován projekt pomoci rodinám pacientů postižených rakovinou v oblasti oázy Dakhla s rozpočtem 300.000,- Kč. 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: