Egypt: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

14. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Káhiře (Egypt)

Egyptská arabská republika byla tradičním obchodním partnerem Československa již před druhou světovou válkou. České firmy se v uplynulých desetiletích aktivně podílely na realizaci celé řady rozvojových projektů a dodávek investičních celků. Zejména se jednalo o výstavbu projektů v oblasti energetiky, zavlažovacích systémů, cukrovarů, mlýnů na obilí a cementárenského průmyslu.

Česko - egyptské obchodní vztahy si vždy držely významné místo mezi rozvojovými a především arabskými zeměmi. Problematika československých pohledávek byla vyřešena v roce 1987 odprodejem české části ve výši USD 37 mil švýcarské firmě.

 

Obchodní výměna mezi ČR a EAR vykazuje trvale vysoké aktivní saldo ve prospěch české strany. I když je vývoz do EAR pro ČR relativně významný (v měřítku celkového vývozu do rozvojových zemí),  z hlediska EAR je marginální, neboť tvoří 0,6% celkového egyptského dovozu. Přes jistý pokles obchodní výměny v minulých letech je Egypt stále jedním z největších českých obchodních partnerů nejen na africkém kontinentu a v oblasti Blízkého východu, ale i jedním z největších v rámci rozvojových zemí, a to nejen pro přímé vývozy českých výrobků do Egypta, ale i možnosti jejich dalších reexportů do zemí BV a Afriky.

 

Významným krokem pro podporu českých exportérů do Egypta je zřízení kanceláře společnosti CzechTrade v Káhiře. Kancelář nabízí českým exportérům přímé asistenční služby a poskytuje základní informace typu celních sazeb, podmínek pro firemní registraci, zastupování místními agenty, popisuje charakteristiku a specifika trhu, obchodní zvyklosti, monitoruje trh a napomáhá firmám k průniku na něj. Významnou aktivitou kanceláře je pomoc s výběrem a ověřováním nejvhodnějších potencionálních obchodních partnerů, zprostředkování účasti na výstavách a různé formy propagace českých výrobků a služeb.

 

Objem exportu / mil. USD

2012   

222

2013

286

2014

448

2015

370

2016

331

 

Rok 2014 byl historicky nejúspěšnějším rokem českého vývozu do země od roku 1993.

Pro srovnání s dalšími zeměmi EU lze říci, že ČR byla vždy se svým exportem do Egypta na 15.-17. místě vývozů zemí EU.

Tak, jak ve většině arabských zemí, je potřeba u většiny obchodů realizovaných se státními odběrateli pomoc ze strany českého zastupitelského úřadu. V Egyptě je to naprosto běžná věc a nutno konstatovat, že všechny země EU se snaží takto působit ve prospěch svých exportérů.

V případě zastupitelského úřadu ČR lze konstatovat, že jsme oproti obdobně velkým zemím, jako je Rakousko, Maďarsko, Dánsko a Finsko úspěšní a dokladem je právě naše postavení mezi všemi zeměmi EU a zvyšující se objem našeho vývozu.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

2012

222 424

47.

112,7

73 927

59.

97,1

296 351

57.

108,4

148 497

2013

286 427

44.

128,8

92 949

60.

126,3

379 376

55.

128,2

193 478

2014

454 451

39.

158,7 

95 992

62.

103,3 

550 443

52.

145,1 

358 459

2015

370 291

39.

81,6

77 607

65.

80,0

447 898

51.

81,3

292 638

2016

331 311

40. 90,1

78 309

65.

101,3

409 620

55. 91,1

253 002

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Český dovoz z Egypta

 

2014

2015

 

2016

 

 DOVOZ

Název kategorie

Hodnota/tis. USD

Název kategorie

Hodnota/tis. USD

Název kategorie

Hodnota/tis. USD

1.

Vlna chlupy zvířecí příze tkaniny   žíněné

22 371

Vlna chlupy zvířecí příze tkaniny žíněné

9 265

Vlna chlupy zvířecí příze tkaniny žíněné

19 384

2.

Přístroje el. záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

15 942

Přístroje el. záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

4 997

Přístroje el. záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

13 965

3.

Bavlna

7 476

Vata plst textilie netkané lana provazy apod.

6 577

Vata plst textilie netkané lana provazy apod.

8 642

4.

Výrobky chemické různé

6 990

Oděvy doplňky oděvní pletené háčkované

5 740

Oděvy doplňky oděvní pletené háčkované

5 237

5.

Ovoce ořechy jedle slupky citr. plodů melounů

5 128

Bavlna

5 358

Ovoce ořechy jedlé slupky citr. plodů melounů

4 925

6.

Vata plst textilie netkané lana provazy apod.

8 897

Výrobky chemické různé

4 350

Bavlna

3 732

7.

Oděvy doplňky oděvní pletené háčkované

5 909

Ovoce ořechy jedlé slupky citr. plodů melounů

4 051

Oděvy doplňky oděvní jiné než pletené háčkované

3 588

8.

Oděvy doplňky oděvní jiné než pletené háčkované

3 418

Oděvy doplňky oděvní jiné než pletené háčkované

3 463

Zelenina rostliny hlízy kořeny poživatelné

2 685

9.

Zelenina rostliny hlízy kořeny poživatelné

2 515

Koberce aj. krytiny podlahové textilní

2 626

Plasty

2 568

10.

Koberce aj. krytiny podlahové textilní

2 376

Zelenina rostliny hlízy kořeny poživatelné

2 160

Výrobky chemické

2 140

 

Český vývoz do Egypta

 

2014

2015

 

2016

 

Název zboží

Hodnota/tis. USD

Název zboží

Hodnota/tis. USD

Název zboží

Hodnota/tis. USD

Vozidla motorová traktory kola aj. vozidla

248 442

Vozidla motorová traktory kola aj. vozidla

282 257

Vozidla motorová traktory kola aj. vozidla

163 287

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

61 489

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

79 815

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

66 176

Zbraně střelivo části součásti příslušenství

22 640

Přístroje el. záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

31 836

Přístroje el. záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

43 004

Výrobky ze železa nebo oceli

16 351

Sklo a výrobky skleněné

11 026

Sklo a výrobky skleněné

6 793

Přístroje el. záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

26 476

Cukr a cukrovinky

9 693

Plasty

6 615

Plasty a výrobky z nich

7 180

Plasty a výrobky z nich

7 891

Výrobky ze železa

4 207

Sklo a výrobky skleněné

11 251

Výrobky ze železa nebo oceli

15 193

Přístroje optické

4 036

Lokomotivy vozy zařízení dopravní mechanická

7 755

Kaučuk a výrobky z něj

4 532

Kaučuk

3 242

Cukr a cukrovinky

7 452

Paliva oleje a výrobky živočišné

3 500 

Nábytek

3 206

Kaučuk a výrobky z něj

4 234

Zbraně střelivo části a součásti

3 257 

Lokomotivy vozy

3 184

 

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

 

Název

2015

2016

SLUŽBY

-1 527

83

Doprava

24,2

96,9

Námořní doprava

0,5

12,7

Letecká doprava

-128,5

-60,4

Ostatní doprava

152

144,8

Cestovní ruch

-1650

-6,9

Pracovní cesty

-13,7

-11,7

Soukromé cesty

-1636

4,8

Ostatní služby

   

Služby v oblasti stavebnictví

69,0

30,9

Pojišťovací služby

7,7

7,3

Finanční služby

-0,8

-0,2

Služby výpočetní techniky a informační služby

6,8

17,2

Ostatní služby obchodní povahy

-76,5

-69,8

Osobní, kulturní a rekreační služby

7,4

0,1

Vládní služby j.n.

0,0

0,0

Nezařazené služby

-0,1

0,0

Zdroj: ČNB

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ŠKODA AUTO a.s.

V průběho roku 2017 došlo ke změně oficiálního distributora, místo společnosti ARTOC GROUP je jím nové firma Kayan Egypt for Trading and Investment.

 

Pegas Nonwovens a.s.

Společnost Pegas Nonwovens je výrobcem netkané textilie. Výrobní závod v Egyptě, první významná mezinárodní investice v Egyptě v porevolučním období, byl dostavěn v roce 2014 a dnes již vyrábí. Hodnota investice se v dané chvíli odhaduje na 100 mil. EUR. Společnost Pegas Nonwovens následuje do Egypta jednoho ze svých hlavních odběratelů a zvažuje rozšíření výroby a druhou výrobní linku.

 

SIGMAINVEST s.r.o.

Společnost je pokračovatelem bývalé Intersigmy, která dodala řadu úpraven pitné vody. Sigmainvest  patří k tradičním českým výrobcům zúčastněným na egyptském trhu, na kterém v podstatě působí 50 let.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Bilaterální smlouvy ekonomického charakteru

 • Smlouva mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku z 19.1.1995. Smlouva vstoupila v platnost 4.10.1995. 
 • Smlouva o spolupráci v oblasti zemědělství a potravinářského průmyslu. Smlouva byla podepsána 23.3.1997.
 • Dohoda mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic ze dne 29.5.1993. Koncem roku 2006 byly projednány změny dohody, vzhledem k nutným obměnám po vstupu ČR do EU. Egyptská strana vznesla námitky k textaci, proces stále není dokončen, vyjednávání se ujala EU.
 • Dohoda o spolupráci ve veterinární oblasti mezi vládami České republiky a Egyptské arabské republiky ze dne 13.4.2000. .
 • Dohoda o vědecké a technologické spolupráci z 20.2.1966.
 • Dohoda o spolupráci Hospodářské komory ČR a Federace egyptských hospodářských komor z 21.1.1995. 
 • Dohoda o spolupráci mezi Svazem průmyslu a dopravy ČR a Federací egyptských průmyslových komor ze dne 3.6.1999. 
 • Dohoda o založení Česko-egyptské podnikatelské rady z 6.3.2000. Dohoda byla podepsána mezi Egyptian Businessmen´s Association a Česko- arabskou obchodní komorou se vstupem v platnost dnem podpisu a s platností na dobu neomezenou.
 • Dohoda o založení Česko-egyptské podnikatelské rady z 8.4.2008. Dohoda byla podepsána mezi Egyptian Businessmen´s Association a Hospodářskou komorou České republiky se vstupem v platnost dnem podpisu a s platností na dobu neomezenou.
 • Dohoda o spolupráci mezi Česko-arabskou obchodní komorou a Federací egyptských obchodních komor. Podepsána 5.3.2000.
 • Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem energetiky a elektřiny EAR ze dne 27.11.1993.
 • Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu EAR, včetně zřízení Smíšení obchodní komise (první zasednání se uskutečnilo v Káhiře v dubnu 2016) z května 2013.
 • Memorandum o spolupráci mezi Svazem průmyslu a dopravy a Egyptskou federací průmyslu, podepsáno 31.1.2016 v Káhiře.  

Česká republika přistoupila 1.5.2004, společně s dalšími devíti zeměmi k patnácti současným členům Evropské unie a stala se tak jednou z unijních zemí. Tato významná skutečnost sebou kromě jiného přinesla i změnu pravidel při obchodní výměně mezi ČR a třetími zeměmi. V případě Egypta je mezi EU a touto zemí již od 25.6.2001 podepsána asociační dohoda, která upravuje mimo jiné rovněž pravidla vzájemné obchodní výměny mezi Egyptem a členskými zeměmi EU.

Asociační dohoda vstoupila v platnost 1.6.2004 a platí pro všechny členské země Evropské unie včetně ČR.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V říjnu 2011 byly realizovány dva projekty transformační spolupráce v oblasti odborného a učňovského vzdělávání a ekologie. Oba projekty potvrdily, že se v Egyptě otevírá prostor pro další spolupráci, která by mohla být alespoň částečně realizována na komerční bázi.

V letech 2012 - 2014 se uskutečnily další rozvojové projekty týkající se učňovského vzdělávání – obnova výuky šperkařství, uměleckého kovářství a kovotepectví. Celková výše pomoci ČR tak dosáhla 1 mil. Kč.

V roce 2016 byl realizován projekt pomoci rodinám pacientů postižených rakovinou v oblasti oázy Dakhla s rozpočtem 300.000,- Kč. V roce 2017 byla pomoc v oáze dakhla směrována do zravotnictví, konkrétně nákup ultrazvukového přístroje, příspěvek opět v hodnotě 300.000,- Kč.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: