Egypt: Vztahy země s EU

14. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Káhiře (Egypt)
Obsah neuveden

3.1. Zastoupení EU v zemi

EU Commission Delegation to Egypt
Nile City Building, North Tower
9th, 10th and 11th Floors
2005 C Cornich El Nil
Ramlet Boulaq
Cairo, Egypt
tel: 0020 2 2461 9860
fax: 0020 2 2461 9883 
web: www.eu-delegation.org.eg 
Ivan Surkoš - velvyslanec

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Výsledky vzájemného obchodu mezi  EU a Egyptem dokazují pozitivní efekt implementace Asociační dohody. EU se stala hlavním obchodním partnerem Egypta. 

Ve smyslu plánovaného snižování celních tarifů dle Asociační dohody jsou nyní výrobky pocházející ze zemí EU od 1.1. 2007 zatěžovány redukovanými sazbami. Některé průmyslové výrobky jsou nyní vyváženy z EU do Egypta bezcelně (např. strojírenské výrobky, příslušenství a náhradní díly pro železniční a jinou dopravu, výrobky z ocele aj.). Další průmyslové výrobky nyní mají prospěch z 10% snížení celních sazeb (jedná se např. o vrtací nástroje, elektrické přístroje a zařízení, náhradní díly do automobilů). Zpracované zemědělské produkty mají nyní rovněž lehčí přístup na egyptský trh.

Obchodní bilance EU s Egyptem

Obchodní bilance 

2012

2013

2014

2015

2016

Dovozy z EAR (mil. EUR)

8 512

7 936

8 568

7 194

6 692

meziroční změna %

-11,4

-6,8

-

-15,3 

-7,8

Export

15 536

14 920

16 948

20 452

20 643

meziroční změna

10

-4

-

21,2 

1,2

Bilance

7 025

6 984

8 380

13 258

13 951

Obrat

24 048

22 857

25 516

27 646

27 335

Zdroj: EU Delegation, Eurostat

Obchodní bilance jednotlivých členských zemí EU s Egyptem – dovoz (EUR) 

 Dovoz z Egypta (EUR)                   

2014

 

2015

  2016  

Celkem

 

8 568 000 000

  7 194 456 606   6 703 676 590

1.

Itálie

2 395 890 277

Itálie

1 985 217 280 Itálie 1 563 835 574

2.

Německo

1 437 784 615

Německo

1 620 439 278 Německo 1 015 082 203

3.

UK

1 014 536 867

UK

826 704 897 Španělsko 815 786 215

4.

Francie

1 007 465 109

Řecko

657 365 391 UK 761 681 565

5.

Řecko

840 681 507

Francie

437 056 041 Řecko 577 441 743

6.

Španělsko

584 199 320

Španělsko

419 398 915 Francie 428 710 211

7.

Nizozemí

264 295 084

Nizozemí

320 679 579 Bulharsko 358 369 782

8.

Belgie

236 601 114

Belgie

235 041 345 Nizozemí 314 459 878

9.

Bulharsko

154 467 533

Bulharsko

103 667 202 Belgie 251 237 909

10.

Slovinsko

71 058 397

Portugalsko

90 929 216 Rumunsko 89 908 090

11.

Portugalsko

86 728 551

Rumunsko

73 498 362 Portugalsko 78 575 590

12.

Rumunsko

76 685 267

Slovinsko

71 887 724 Polsko 70 945 776

13.

Polsko

66 933 642

Polsko

60 842 610 Slovinsko 55 277 963

14.

ČR

44 625 012

Slovensko

40 916 083 ČR 52 693 337

15.

Rakousko

69 940 811

ČR

38 971 314 Malta 49 651 800

16.

Slovensko

46 727 965

Irsko

31 805 814 Chorvatsko 44 652 594

17.

Švédsko

33 957 028

Rakousko

30 966 533 Slovensko 37 492 828

18.

Maďarsko

17 371 471

Švédsko

29 569 898 Švédsko 28 180 380

19.

Irsko

19 257 917

Kypr

19 700 882 Maďarsko 24 665 819

20.

Finsko

11 796 148

Maďarsko

19 157 892 Irsko 24 567 604

21.

Dánsko

13 731 119

Malta

18 866 488 Rakousko 23 482 748

22.

Kypr

26 550 548

Dánsko

18 239 960 Kypr 18 660 824

23.

Litva

9 292 407

Finsko

14 661 140 Dánsko 16 542 638

24.

Malta

22 151 303

Chorvatsko

12 073 765 Finsko 15 293 108

25.

Lotyšsko

3 030 551

Litva

9 758 843 Litva 8 350 841

26.

Estonsko

2 588 513

Lotyšsko

3 242 818 Estonsko 3 217 475

27.

Lucembursko

283 020

Estonsko

2 526 664 Lotyšsko 1 888 856

28.

Chorvatsko

8 857 773

Lucembursko

1 252 672 Lucembursko 23 239

 

Obchodní bilance jednotlivých členských zemí EU s Egyptem – vývoz (EUR)

Vývoz do Egypta (EUR)        

2014

 

2015

  2016  

Celkem

 

16 948 000 000

  20 452 183 167   20 631 888 240

1.

Itálie

2 875 194 611

Německo

3 356 019 702 Německo 4 400 00449

2.

Německo

2 783 939 546

Franice

3 205 595 283 Itálie 3 087 325 287

3.

Francie

1 638 895 619

Itálie

2 951 012 084 Francie 2 695 144 119

4.

Nizozemí

1 477 246 206

Nizozemí

1 446 745 721 UK 1 475 043 594

5.

UK

1 290 882 155

Španělsko

1 361 301 888 Nizozemí 1 399 611 115

6.

Belgie

1 165 527 881

UK

1 351 778 549 Španělsko 1 395 899 370

7.

Španělsko

1 149 001 487

Belgie

1 196 595 105 Belgie 1 178 542 212

8.

Řecko

775 562 760

Řecko

1 044 157 851 Řecko 750 070 156

9.

Švédsko

761 283 691

Rumunsko

716 960 718 Švédsko 679 906 445

10.

Rumunsko

592 592 829

Švédsko

89 165 614 Rumunsko 530 720 270

11.

ČR

341 191 829

Bulharsko

379 254 000 Finsko 338 731 864

12.

Finsko

301 873 315

Polsko

353 290 636 Polsko 333 873 553

13.

Rakousko

312 109 195

Finsko

347 679 619 ČR 300 015 232

14.

Polsko

207 581 297

ČR

332 599 286 Dánsko 295 597 095

15.

Slovensko

203 365 883

Irsko

305 057 148 Rakousko 282 655 576

16.

Maďarsko

203 253 449

Dánsko

276 560 421 Bulharsko 282 143 783

17.

Dánsko

185 296 103

Rakousko

244 266 408 Irsko 219 710 541

18.

Bulharsko

184 564 452

Maďarsko

232 531 026 Slovensko 205 138 774

19.

Irsko

166 691 322

Slovensko

187 492 179 Maďarsko 173 097 177

20.

Chorvatsko

86 891 964

Chorvatsko

127 157 030 Litva 147 746 096

21.

Portugalsko

79 799 411

Portugalsko

103 151 321 Chorvatsko 130 569 677

22.

Slovinsko

72 447 525

Slovinsko

89 165 614 Portugalsko 114 032 198

23.

Litva

68 789 217

Kypr

58 119 297 Slovinsko 87 239 382

24.

Lotyšsko

66 686 897

Lotyšsko

55 160 885 Lotyšsko 56 397 707

25.

Kypr

32 766 976

Lucembursko

23 761 299 Kypr 31 195 886

26.

Lucembursko

17 672 154

Litva

18 745 552 Lucembursko 17 557 542

27.

Malta

13 831 796

Malta

15 153 462 Estonsko 12 658 479

28.

Estonsko

12 609 028

Estonsko

13 826 376 Malta 11 296 661

 

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Aktuální informace jsou k dipozici na stránkách Delegace Evropské unie v Egyptě.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: