Egypt: Vztahy země s EU

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Káhiře (Egypt)

3.1. Zastoupení EU v zemi

EU Commission Delegation to Egypt
Nile City Building, North Tower
9th, 10th and 11th Floors
2005 C Cornich El Nil
Ramlet Boulaq
Cairo, Egypt
tel: 0020 2 2461 9860
fax: 0020 2 2461 9883 
web: www.eu-delegation.org.eg 
James Moran - velvyslanec

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Výsledky vzájemného obchodu mezi  EU a Egyptem dokazují pozitivní efekt implementace Asociační dohody. EU se stala hlavním obchodním partnerem Egypta. 

Ve smyslu plánovaného snižování celních tarifů dle Asociační dohody jsou nyní výrobky pocházející ze zemí EU od 1.1. 2007 zatěžovány redukovanými sazbami. Některé průmyslové výrobky jsou nyní vyváženy z EU do Egypta bezcelně (např. strojírenské výrobky, příslušenství a náhradní díly pro železniční a jinou dopravu, výrobky z ocele aj.). Další průmyslové výrobky nyní mají prospěch z 10% snížení celních sazeb (jedná se např. o vrtací nástroje, elektrické přístroje a zařízení, náhradní díly do automobilů). Zpracované zemědělské produkty mají nyní rovněž lehčí přístup na egyptský trh.

Obchodní bilance EU s Egyptem

 

2011

2012

2013

2014

2015

Dovozy z EAR (mil. EUR)

9 603

8 512

7 936

8 568

7 194

meziroční změna %

32,6

-11,4

-6,8

-

-15,3 

Export

14 127

15 536

14 920

16 948

20 452

meziroční změna

-6,2

10

-4

-

21,2 

Bilance

4 524

7 025

6 984

8 380

13 258

Obrat

23 729

24 048

22 857

25 516

27 646

Zdroj: EU Delegation, Eurostat

Obchodní bilance jednotlivých členských zemí EU s Egyptem – dovoz (EUR) 

 

2013

 

2014

 

2015

 

 

 

7 927 081 341

 

8 568 000 000

  7 194 456 606

1.

Itálie

1 872 494 139

Itálie

2 395 890 277

Itálie

1 985 217 280

2.

Německo

1 358413 037

Německo

1 437 784 615

Německo

1 620 439 278

3.

Francie

1 171 123 171

UK

1 014 536 867

UK

826 704 897

4.

Španělsko

875 916 598

Francie

1 007 465 109

Řecko

657 365 391

5.

UK

844 210 313

Řecko

840 681 507

Francie

437 056 041

6.

Řecko

577 650 632

Španělsko

584 199 320

Španělsko

419 398 915

7.

Nizozemsko

329 022 007

Nizozemsko

264 295 084

Nizozemsko

320 679 579

8.

Belgie

298 222 605

Belgie

236 601 114

Belgie

235 041 345

9.

Portugalsko

100 074 535

Bulharsko

154 467 533

Bulharsko

103 667 202

10.

Rakousko

62 480 828

Slovinsko

71 058 397

Portugalsko

90 929 216

11.

Bulharsko

60 092 804

Portugalsko

86 728 551

Rumunsko

73 498 362

12.

Slovinsko

53 593 523

Rumunsko

76 685 267

Slovinsko

71 887 724

13.

Rumunsko

52 132 682

Polsko

66 933 642

Polsko

60 842 610

14.

Polsko

51 617 484

ČR

44 625 012

Slovensko

40 916 083

15.

Slovensko

39 241 258

Rakousko

69 940 811

ČR

38 971 314

16.

ČR

36 922 711

Slovensko

46 727 965

Irsko

31 805 814

17.

Švédsko

32 362 941

Švédsko

33 957 028

Rakousko

30 966 533

18.

Kypr

30 858 536

Maďarsko

17 371 471

Švédsko

29 569 898

19.

Irsko

17 352 827

Irsko

19 257 917

Kypr

19 700 882

20.

Dánsko

14 664 385

Finsko

11 796 148

Maďarsko

19 157 892

21.

Finsko

14 174 839

Dánsko

13 731 119

Malta

18 866 488

22.

Maďarsko

11 759 710

Kypr

26 550 548

Dánsko

18 239 960

23.

Litva

8 290 168

Litva

9 292 407

Finsko

14 661 140

24.

Malta

7 876 357

Malta

22 151 303

Chorvatsko

12 073 765

25.

Lotyšsko

3 750 466

Lotyšsko

3 030 551

Litva

9 758 843

26.

Estonsko

2 121 456

Estonsko

2 588 513

Lotyšsko

3 242 818

27.

Lucembursko

661 329

Lucembursko

283 020

Estonsko

2 526 664

28.

-

-

Chorvatsko

8 857 773

Lucembursko

1 252 672
Obchodní bilance jednotlivých členských zemí EU s Egyptem – vývoz (EUR)

 

2013

 

2014

 

2015

 

 

 

14 871 400 115

 

16 948 000 000

  20 452 183 167

1.

Itálie

2 835 267 381

Itálie

2 875 194 611

Německo

3 356 019 702

2.

Německo

2 377 305 240

Německo

2 783 939 546

Franice

3 205 595 283

3.

Francie

1 399 090 147

Francie

1 638 895 619

Itálie

2 951 012 084

4.

Nizozemsko

1 275 914 383

Nizozemsko

1 477 246 206

Nizozemsko

1 446 745 721

5.

Belgie

1 239 715 764

UK

1 290 882 155

Španělsko

1 361 301 888

6.

Řecko

593 468 273

Belgie

1 165 527 881

UK

1 351 778 549

7.

UK

1 088 424 364

Španělsko

1 149 001 487

Belgie

1 196 595 105

8.

Španělsko

1 060 050 223

Řecko

775 562 760

Řecko

1 044 157 851

9.

Švédsko

635 313 730

Švédsko

761 283 691

Rumunsko

716 960 718

10.

Rumunsko

460 872 137

Rumunsko

592 592 829

Švédsko

89 165 614

11.

Finsko

255 982 145

ČR

341 086 666

Bulharsko

379 254 000

12.

ČR

215 026 690

Finsko

301 873 315

Polsko

353 290 636

13.

Rakousko

211 767 173

Rakousko

312 109 195

Finsko

347 679 619

14.

Polsko

206 752 789

Polsko

207 581 297

ČR

332 599 286

15.

Dánsko

198 375 550

Slovensko

203 365 883

Irsko

305 057 148

16.

Bulharsko

178 033 162

Maďarsko

203 253 449

Dánsko

276 560 421

17.

Irsko

138 083 739

Dánsko

185 296 103

Rakousko

244 266 408

18.

Maďarsko

129 505 587

Bulharsko

184 564 452

Maďarsko

232 531 026

19.

Slovensko

95 127 158

Irsko

166 691 322

Slovensko

187 492 179

20.

Portugalsko

65 515 893

Chorvatsko

86 891 964

Chorvatsko

127 157 030

21.

Slovinsko

60 943 247

Portugalsko

79 799 411

Portugalsko

103 151 321

22.

Lotyšsko

41 459 639

Slovinsko

72 447 525

Slovinsko

89 165 614

23.

Litva

38 164 736

Litva

68 789 217

Kypr

58 119 297

24.

Kypr

34 343 420

Lotyšsko

66 686 897

Lotyšsko

55 160 885

25.

Lucembursko

14 613 608

Kypr

32 766 976

Lucembursko

23 761 299

26.

Estonsko

13 144 974

Lucembursko

17 672 154

Litva

18 745 552

27.

Malta

9 138 963

Malta

13 831 796

Malta

15 153 462

28.

-

-

Estonsko

12 609 028

Estonsko

13 826 376

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Aktuální informace jsou k dipozici na stránkách Delegace Evropské unie v Egyptě.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: