Egypt: Vztahy země s EU

1. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Káhiře (Egypt)

3.1. Zastoupení EU v zemi

The European Union Delegation to Egypt

Nile City Towers, North Tower
10th Floor
2005 C Corniche El Nil
Ramlet Boulaq
Cairo, Egypt
tel: 0020 2 2461 9860
fax: 0020 2 2461 9883 
web: https://eeas.europa.eu/delegations/egypt_en

Ivan Surkoš - velvyslanec

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Výsledky vzájemného obchodu mezi  EU a Egyptem dokazují pozitivní efekt implementace Asociační dohody (dále Dohoda). EU je díky postavení Egypta jako přidružené země hlavním obchodním partnerem Egypta. 

Ve smyslu plánovaného snižování celních tarifů dle Asociační dohody jsou výrobky pocházející ze zemí EU od 1.1. 2007 zatěžovány postupně redukovanými sazbami. Některé průmyslové výrobky jsou nyní vyváženy z EU do Egypta bezcelně (např. strojírenské výrobky, příslušenství a náhradní díly pro železniční a jinou dopravu, výrobky z oceli aj.). Další průmyslové výrobky nyní mají prospěch ze snížení celních sazeb o 10 % (jedná se např. o vrtací nástroje, elektrické přístroje a zařízení, náhradní díly do automobilů). Zpracované zemědělské produkty mají nyní rovněž lehčí přístup na egyptský trh. Velký význam pro export automobilů evropské výroby může mít snižování cel na dovoz automobilů a jejich dílů, která by v průběhu roku 2018 měla klesnout až na 0 %, avšak egyptská strana uplatnění této klauzule Dohody odkládá až na konec roku.

V praxi dle provedeného šetření vývozci ze zemí EU možnosti uplatnění preferenčních (snížených) celních sazeb dle Dohody v praxi v plné míře nevyužívají, což exporty zbytečně prodražuje. Pravděpodobně je to dáno jejich neznalostí (především postupného snižování sazeb) a proto se vývozcům do Egypta doporučuje seznámení se současnou platnou výší celních sazeb na jejich výrobky a jejich důsledné prosazování v celním řízení.

Obchodní bilance EU s Egyptem (mil. EUR)

Obchodní bilance

2012

2013

2014

           2015

           2016

 2017

Dovozy z EAR

8 516

7 970

8 579

7 260

6 692

 8 087

meziroční změna (%)

-11,4

-6,8

+7,6

-15,3

-7,8

+20,9

Export

15 537

14 899

16 881

20 403

20 644

19 846

meziroční změna (%)

10,0

-4,1

+13,3

20,9

1,2

-3,9

Bilance

7 021

6 929

8 302

13 143

13 952

11 759

Obrat

24 053

22 869

25 460

27 664

27 336

27 933

Zdroj: EU Delegation, Eurostat

Obchodní bilance jednotlivých členských zemí EU s Egyptem – dovoz (EUR)

 Dovoz z Egypta (EUR)                   

2014

 

2015

  2016     2017

Celkem

 

8 568 000 000

  7 194 456 606   6 703 676 590   8 087 083 930

1.

Itálie

2 395 890 277

Itálie

1 985 217 280 Itálie 1 563 835 574

Itálie

 

1 824 470 561

2.

Německo

1 437 784 615

Německo

1 620 439 278 Německo 1 015 082 203 Německo 1 217 151 958

3.

UK

1 014 536 867

UK

826 704 897 Španělsko 815 786 215 Španělsko 1 119 238 375

4.

Francie

1 007 465 109

Řecko

657 365 391 UK 761 681 565 UK 726 265 727

5.

Řecko

840 681 507

Francie

437 056 041 Řecko 577 441 743 Bulharsko 559 473 554

6.

Španělsko

584 199 320

Španělsko

419 398 915 Francie 428 710 211 Řecko 555 432 862

7.

Nizozemí

264 295 084

Nizozemí

320 679 579 Bulharsko 358 369 782 Francie 549 634 917

8.

Belgie

236 601 114

Belgie

235 041 345 Nizozemí 314 459 878 Nizozemí 385 659 739

9.

Bulharsko

154 467 533

Bulharsko

103 667 202 Belgie 251 237 909 Belgie 329 139 361

10.

Slovinsko

71 058 397

Portugalsko

90 929 216 Rumunsko 89 908 090 Maďarsko 134 115 281

11.

Portugalsko

86 728 551

Rumunsko

73 498 362 Portugalsko 78 575 590 Rumunsko 114 169 061

12.

Rumunsko

76 685 267

Slovinsko

71 887 724 Polsko 70 945 776 Portugalsko 98 831 906

13.

Polsko

66 933 642

Polsko

60 842 610 Slovinsko 55 277 963 Polsko 82 235 636

14.

ČR

44 625 012

Slovensko

40 916 083 ČR 52 693 337 Slovinsko 74 438 541

15.

Rakousko

69 940 811

ČR

38 971 314 Malta 49 651 800 Slovensko 49 725 573

16.

Slovensko

46 727 965

Irsko

31 805 814 Chorvatsko 44 652 594 Kypr 47 275 200

17.

Švédsko

33 957 028

Rakousko

30 966 533 Slovensko 37 492 828 ČR 46 168 150

18.

Maďarsko

17 371 471

Švédsko

29 569 898 Švédsko 28 180 380 Irsko 40 884 443

19.

Irsko

19 257 917

Kypr

19 700 882 Maďarsko 24 665 819 Malta 37 841 298

20.

Finsko

11 796 148

Maďarsko

19 157 892 Irsko 24 567 604 Švédsko 30 288 337

21.

Dánsko

13 731 119

Malta

18 866 488 Rakousko 23 482 748 Dánsko 21 010 930

22.

Kypr

26 550 548

Dánsko

18 239 960 Kypr 18 660 824 Finsko 20 081 740

23.

Litva

9 292 407

Finsko

14 661 140 Dánsko 16 542 638 Rakousko 19 423 564

24.

Malta

22 151 303

Chorvatsko

12 073 765 Finsko 15 293 108 Litva 13 602 033

25.

Lotyšsko

3 030 551

Litva

9 758 843 Litva 8 350 841 Chorvatsko 11 595 481

26.

Estonsko

2 588 513

Lotyšsko

3 242 818 Estonsko 3 217 475 Estonsko 4 337 058

27.

Lucembursko

283 020

Estonsko

2 526 664 Lotyšsko 1 888 856 Lotyšsko 2 453 860

28.

Chorvatsko

8 857 773

Lucembursko

1 252 672 Lucembursko 23 239 Lucembursko 948 990
Obchodní bilance jednotlivých členských zemí EU s Egyptem – vývoz (EUR)

Vývoz do Egypta (EUR)        

2014

 

2015

  2016     2017

Celkem

 

16 948 000 000

  20 452 183 167   20 631 888 240    19 846 148 684

1.

Itálie

2 875 194 611

Německo

3 356 019 702 Německo 4 400 00449 Německo  4 457 888 794

2.

Německo

2 783 939 546

Franice

3 205 595 283 Itálie 3 087 325 287 Itálie  2 918 452 295

3.

Francie

1 638 895 619

Itálie

2 951 012 084 Francie 2 695 144 119 Francie  2 860 606 105

4.

Nizozemí

1 477 246 206

Nizozemí

1 446 745 721 UK 1 475 043 594 UK  1 376 428 308

5.

UK

1 290 882 155

Španělsko

1 361 301 888 Nizozemí 1 399 611 115 Nizozemí  1 269 992 560

6.

Belgie

1 165 527 881

UK

1 351 778 549 Španělsko 1 395 899 370 Belgie  1 266 584 491

7.

Španělsko

1 149 001 487

Belgie

1 196 595 105 Belgie 1 178 542 212 Španělsko  1 265 356 613

8.

Řecko

775 562 760

Řecko

1 044 157 851 Řecko 750 070 156 Řecko  755 529 305

9.

Švédsko

761 283 691

Rumunsko

716 960 718 Švédsko 679 906 445 Švédsko  651 264 937

10.

Rumunsko

592 592 829

Švédsko

89 165 614 Rumunsko 530 720 270 Rumunsko  452 479 127

11.

ČR

341 191 829

Bulharsko

379 254 000 Finsko 338 731 864 Bulharsko  365 953 139

12.

Finsko

301 873 315

Polsko

353 290 636 Polsko 333 873 553 Finsko  356 941 445

13.

Rakousko

312 109 195

Finsko

347 679 619 ČR 300 015 232 Rakousko  261 715 001

14.

Polsko

207 581 297

ČR

332 599 286 Dánsko 295 597 095 Polsko  247 846 406

15.

Slovensko

203 365 883

Irsko

305 057 148 Rakousko 282 655 576 ČR  229 663 871

16.

Maďarsko

203 253 449

Dánsko

276 560 421 Bulharsko 282 143 783 Dánsko  207 691 866

17.

Dánsko

185 296 103

Rakousko

244 266 408 Irsko 219 710 541 Irsko  161 412 000

18.

Bulharsko

184 564 452

Maďarsko

232 531 026 Slovensko 205 138 774 Chorvatsko  149 594 387

19.

Irsko

166 691 322

Slovensko

187 492 179 Maďarsko 173 097 177 Portugalsko  119 629 051

20.

Chorvatsko

86 891 964

Chorvatsko

127 157 030 Litva 147 746 096 Slovinsko  103 741 041

21.

Portugalsko

79 799 411

Portugalsko

103 151 321 Chorvatsko 130 569 677 Maďarsko  102 709 539

22.

Slovinsko

72 447 525

Slovinsko

89 165 614 Portugalsko 114 032 198 Slovensko  83 380 914

23.

Litva

68 789 217

Kypr

58 119 297 Slovinsko 87 239 382 Kypr  59 027 089

24.

Lotyšsko

66 686 897

Lotyšsko

55 160 885 Lotyšsko 56 397 707 Lotyšsko  53 462 900

25.

Kypr

32 766 976

Lucembursko

23 761 299 Kypr 31 195 886 Estonsko  31 513 055

26.

Lucembursko

17 672 154

Litva

18 745 552 Lucembursko 17 557 542 Litva  25 973 745

27.

Malta

13 831 796

Malta

15 153 462 Estonsko 12 658 479 Lucembursko  15 826 555

28.

Estonsko

12 609 028

Estonsko

13 826 376 Malta 11 296 661 Malta  14 780 779

 Zdroj: Eurostat

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU považuje Egypt za rozvojovou zemi a poskytuje mu soustavně rozvojovou pomoc v rámci několika rozvojových programů prostřednictvím různých finančních institucí a nástrojů, řada členských zemí EU v Egyptě realizuje vlastní rozvojové projekty.

Aktuální informace o rozvojových projektech EU v Egyptě jsou k dipozici na webu Delegace EU v Káhiře (https://eeas.europa.eu/delegations/egypt/1157/eu-projects-egypt_en).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: