Ekologičtější Nizozemsko

5. 1. 2017

  • Země: NL - Nizozemsko
  • Datum zveřejnění: 05.01.2017

Ke konci roku bilancoval na své prezentaci ke konci roku nizozemský ministr průmyslu (doslovně ministr ekonomických vztahů -  Minister van Economische Zaken) Henk Kamp, když představoval energetický plán Nizozemska do roku 2050. „Upouštíme od přírodního plynu. Dodávky tepla do domácností a podniků bude v dalších letech bez plynu – ledaže jejich CO2  emise budou zachyceny a následně nepropustitelně uchovány.“

Aby to bylo realizovatelné, musí být ovšem změněn systém dotací. Stávající „Energy Agreement“ z roku 2013 stanoví, že 16 % celkově dodávané energie by mělo být v roce 2023 z čistých zdrojů energie, ačkoli trend minulých let se soustřeďovat spíše na energii z obnovitelných zdrojů.

Miliardy EUR z dotací EU byly přiděleny na investice do on-shore a off-shore větrných elektráren a na zpracování biomasy. Kritici namítají, že za stejné peníze je možné snížit emise skleníkových plynů mnohem efektivněji a účinněji.

Dle Kampa by se v budoucnosti mělo ubírat směrem masivní redukce CO2. Důraz je kladen na propagaci a zpřístupnění bezemisních automobilů a samozřejmě v dlouhodobém horizontu ekologickému zateplování domácností. Ministr Kamp rovněž zdůraznil, že je Nizozemsko na nejlepší cestě k těmto cílům – zvýšení podílu obnovitelných zdrojů, a to ze 4,5 % v roce 2013 na 16 % v roce 2023.

Co ovšem řečeno nebylo, byla otázka ceny. Ministr se však zavázal, že do půl roku zpracuje zprávu o nákladech na vytvoření „CO2 – free society“ v roce 2050. Poslední studie uvádí roční investice ve výši 15 miliard EUR – ty se ale vztahují jen na technologie existující, tj. nebere v úvahu vývoj, výzkum a inovace.

V současné době pochází více jak čtvrtina emisí skleníkových plynů je vytvořena právě nadměrným užíváním a využíváním elektrické energie – „elektricity generation“. Nicméně užívání plynu, respektive zdroje plynových elektráren, není dlouhodobě realizovatelným řešením. Plynové elektrárny jsou čistší, ale většina z nich není aktivní – kvůli ceně, která je mnohem vyšší než u elektráren uhelných. Dle Kampa je jediným řešením právě zachycování a uchovávání CO2. Pilotní projekt na zachycení a uchování uhlíku je plánován a uskutečnit se má v rotterdamském přístavu.

Během ledna by měl minstr Kamp zvážit možnost uzavření dvou uhelných elektráren.

 

 

Zpracoval tým zahraniční kanceláře CzechTrade v Rotterdamu

Tisknout Vaše hodnocení: