Ekonomická témata ve volebních programech hlavních politických rivalů v Chorvatsku

8. 8. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Ekonomická témata ve volebních programech hlavních politických rivalů v Chorvatsku S blížícím se datem parlamentních voleb, které se konají 11. září 2016, obě hlavní politické strany, jak středopravá HDZ, tak středolevá SDP (se kterou spolupracují v rámci tzv. Národní koalice další tři menší strany), představily hlavní ekonomická témata svých volebních programů.

Obě politická uskupení se shodnou na tom, že země nutně potřebuje hospodářské reformy, pokud nemá dojít k dalšímu zhoršení ratingu země BB negativní, který nedávno znovu potvrdila agentura Fitch. Zároveň vydala prohlášení, že je připravena rating dále snížit, pokud nebude započato s vyžadovanými reformami, kde hraje klíčovou roli snižování veřejného dluhu, který nyní dosahuje 85,8 % HDP.

Obě politická uskupení se shodují v tom, že je nutná důsledná restrukturalizace státních podniků a zahájení jejich privatizace, dále že je nezbytná restrukturalizace trhu práce jako jeden z rozhodujících nástrojů ke snižování dlouholeté vysoké nezaměstnanosti a že musí být provedena reforma důchodového, zdravotního a daňového systému.

SDP přišla s propracovanějším programem jednotlivých reformních oblastí, na něž by se chtěla soustředit během svého případného čtyřletého mandátu. Program je prezentován pod volebním heslem „Jistý směr pro Chorvatsko“ a zahrnuje skutečně všechny důležité oblasti fungování státu jako je hospodářství, vzdělání, zdravotnictví, práce a zaměstnanost, důchodový systém, sociální politika, zemědělství, populační politika, daňový systém, veřejná správa, soudnictví, doprava, obrana, energetiku a decentralizace státní správy.

Například v oblasti hospodářské politiky si program klade poměrně ambiciózní cíle, zahrnující roční růst průmyslu o 4 %, vývozu dokonce o 30 % a vytvoření 80 000 nových pracovních míst.

V oblasti energetiky program slibuje dokončení terminálu LNG v oblasti ostrova Krk, zásadní reorganizaci státní společnosti Hrvatska elektroprivreda (HEP – což je obdoba českého ČEZu), přípravu, případně zahájení realizace multifunkčního vodohospodářského a energetického projektu „Zagreb na Savi“ a udržení provozu existujících rafinérií společnosti INA (zejména rafinerie v Sisaku) v návaznosti na pokračování rozhovorů s majoritním maďarským akcionářem, koncernem MOL.

Neméně ambiciózní jsou i sliby v oblasti dopravy, které zahrnují např. výstavbu 51 km nových železničních tratí, modernizaci 265 km tratí pro rychlost vlaků do 160 km/hodině, získání zahraničních partnerů pro privatizaci HŽ Cargo a Croatia Airlines a přípravu, popř. zahájení realizaci projektu Pelješského mostu.

Za doposud vládnoucí HDZ prezentoval priority nový předseda A. Plenković na setkání s diplomatickým sborem koncem července. V duchu volebního programu strany potvrdil hlavní priority hospodářské politiky, které obecně zahrnují vytvoření právního rámce pro podporu růstu ekonomiky a zaměstnanosti.

HDZ je přesvědčena, že hospodářský růst může především zajistit soukromý sektor, jenž by měl být hlavním přispěvatelem k budoucímu dosažení růstu HDP přes 4 % p.a., který by mohl pokrýt i dluhovou službu.

Hlavní ekonomka „nové“ HDZ I. Maletić v rozhovoru, který poskytla v těchto dnech pro tisk, potvrdila základní myšlenky volebního programu. Zdůraznila, že je nezbytně nutné provést komplexní daňovou reformu, tak aby byl daňový systém stabilní, konkurenceschopný a motivující.

Hospodářství potřebuje vydatný impulz snížením obecné daňové zátěže např. snížením daně ze zisku, snížením parafiskálních plateb a odstraněním existujících administrativních překážek. Uvedla, že HDZ na základě prezentovaného programu očekává do konce roku 2020 vytvoření až 180 tisíc nových pracovních míst.

Problémy chorvatského hospodářství byly mnohokrát pojmenovány. V minulém roce opět předala EK chorvatské vládě seznam nutných reforem. Ani jedna z minulých vlád však nenašla dostatek odvahy k provedení zásadních reformních kroků, jež jsou nutné, by mohlo dojít k plnému využití ekonomického potenciálu země.

Nicméně i v turbulentním období před blížícími se parlamentními volbami se objevují pozitivní signály, které vyzývají k dialogu hlavních politických rivalů. Příkladem může být výzva předsedy SDP a bývalého premiéra Z. Milanoviče k dialogu s pravicí o žhavých volebních tématech. Předsedové obou stran by se v blízké době mohli utkat v televizní debatě, během níž by ekonomická témata jistě opět hrála významnou roli.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Záhřebu (Chorvatsko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek