Ekonomické aktuality z Norska za třetí čtvrtletí roku 2015

4. 11. 2015 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Ekonomické aktuality z Norska za třetí čtvrtletí roku 2015 III. čtvrtletí roku 2015 zůstávalo v poloze stagnace norské ekonomiky, ovlivněné propadem výkonů těžebního a petrochemického průmyslu a nízkými cenami ropy pod 50 USD/barel a nelze očekávat lepší vývoj HDP než ve II. čtvrtletí (-0,1 %). Současně došlo k poklesu průmyslové výroby, kromě odvětví chemického, dřevařského a dřevozpracujícího a těžby neželezných kovů.

Makroekonomický vývoj

Pro IV. čtvrtletí se předpovídá sestupný trend provázený úbytkem investic; norská ekonomika by se tak mohla přiblížit úrovni z doby globální krize na začátku r. 2009. Dosavadní průběh recese norské ekonomiky je však pozoruhodný, neboť má zanedbatelný vliv na hospodaření státu i domácností.

Oslabující NOK podstatnou měrou napomáhá vývozu norského zboží, ale kladné saldo zahraničního obchodu Norska od začátku roku téměř každý měsíc klesá. V září 2015 přebytek klesl o 26,3 % na 15,5 mld. NOK (druhá nejnižší hodnota od prosince 2004, přičemž nejnižší hodnotu z dubna 2015 způsobil jednorázový dovoz těžební věže). Dovoz do Norska vzrostl o 2,0 % (na 51,5 mld. NOK), vývoz z Norska klesl o 6,3 % (na 66,9 mld. NOK).

Hodnota vývozu ropy z Norska v září 2015 činila 13,9 mld. NOK (-42,5 % ve srovnání se zářím 2014) při těžbě 34,9 mil. barelů (-12,7 %). Státní těžební a petrochemická společnost Statoil ve III. čtvrtletí vykázala zisk 16,7 mld. NOK. Ačkoli jde o velkou sumu, ve stejném období r. 2014 se jednalo o částku 30,9 mld. NOK a jde tedy o značný meziroční propad.

Vedle nižší domácí produkce přinesly ztrátu 4,2 mld. NOK zahraniční transakce firmy. Nejvyšší vedení uvedlo, že současnou situaci je třeba brát jako novou normu, neboť nízké ceny ropy budou přetrvávat déle, než se očekávalo. Firma propouští (od r. 2013 celkem 2.335 pracovních míst) a připravuje i další opatření pro „horší časy“.

Nezaměstnanost v Norsku ve III. čtvrtletí činila 4,6 % (128 tis. osob, ve srovnání se II. čtvrtletím růst o 0,2 %). Nejvíce přibylo nezaměstnaných mezi muži do 24 let, oborově v těžebním průmyslu (meziročně růst nezaměstnanosti v tomto sektoru o 17 %). Potěšitelné je snížení podílu dlouhodobě nezaměstnaných (tj. déle než půl roku) ze 32 na 27 %. Úřad práce do konce roku předpovídá růst nezaměstnanosti ještě o 10 tis. osob, především v krajích Rogaland (Stavanger) a v Bergenu, kde působí řada petrochemických a těžebních firem.

Další ekonomické události

Vládní penzijní fond Global (tzv. ropný fond) zaznamenal za III. čtvrtletí výsledek -4,9 %, tj. -273 mld. NOK. Jde o třetí nejslabší čtvrtletní výkon fondu od jeho založení v r. 1996. Hodnota portfolia k 31. 10. činila 7.019 mld. NOK. Hlavním důvodem propadu byly výkyvy cen akcií v Číně (propad výnosu akciového portfolia ve fondu činil -8,6 %); výnos obligací byl 0,9 %.

Šéf fondu Yngve Slyngstad mohl díky velikosti a diverzifikaci investic fondu vládu i Nory záhy uklidnit, neboť během prvních tří říjnových týdnů jmění fondu vzrostlo o 300 mld. NOK a k 3. 11. činilo 7.350 mld. NOK (podstatnou měrou však z titulu dalšího oslabení kursu NOK).

Ministryně průmyslu a obchodu Monica Mæland/ová a financí Siv Jensen/ová dne 12. října 2015 v rámci Oslo Innovation Week 2015představily vládní plán na podporu zakládání nových firem a start-upů. Plán bude spuštěn od 1. ledna 2016 a v rozpočtu je na něj vyhrazeno 400 mil. NOK.

Primárním cílem je jednak napomoci vzniku nových pracovních míst, obdobně důležité je ale vytvořit v nových firmách stabilní prostředí pro jejich chod. Dlouhodobým problémem nových norských firem je totiž jejich krátká životnost: jen 25 % firem v Norsku oslaví páté výročí od založení. Součástí iniciativy je programu stipendií pro studenty, kteří budou zakládat vlastní firmu. Plán je součástí úsilí vlády o restrukturalizaci průmyslu, která dle obou ministryň potrvá „několik desetiletí“.

Ministryně M. Mæland/ová rovněž prezentovala nové marketingové heslo „Norsko – země obchodních příležitostí“, které bude v zahraničí šířit vládní agentura Innovasjon Norge.

Největší norská letecká společnost Norwegian dne 26. října 2015 potvrdila objednávku dalších 19 nových dálkových letounů Boeing 787 Dreamliner v hodnotě 30 mld. NOK. Letouny budou dodávány postupně do r. 2020 a poslouží k posílení stávajících bází dálkových linek, zejména Londýn-Gatwick, v menší míře ve Skandinávii, především ale má dojít k otevření nových bází pro zaoceánské lety v Paříži, Římě a Barceloně. Současný letecký park společnosti tvoří 103 letadel (z toho 8 Dreamlinerů). Na konci popsané expanze má čítat dálková flotila Norwegianu 38 letounů.

Konkurenční matador na severském leteckém nebi, Scandinavian Airlines (SAS), budou v dalším působení více usilovat o norské zákazníky. Ačkoli od založení v r. 1946 nyní drží státní podíly ve firmě ze 14,3 % Dánsko, ze 14,3 % Norsko a z 21,4 % Švédsko (zbytek patří privátním akcionářům), výsledky aerolinií za první půlrok ukazují, že 41 % zisku z letenek prodaných ve Skandinávii generuje norský trh, 33 % dánský a 26 % švédský. Dále je ze současné flotily 121 letadel plných 80 zaregistrováno v norském rejstříku (27 v dánském, 16 ve švédském): zde je důvodem nízký fixní registrační poplatek norských úřadů (14.100 NOK), zatímco v Dánsku a Švédsku se může jednat i o milionové částky.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Oslu (Norsko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek