Ekonomické informace ze saúdského tisku

23. 8. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Ekonomické informace ze saúdského tisku Dokument se zaměřuje na saúdské firmy, které se ocitly v potížích, dále na platy v Saúdské Arábii. Ve zdravotnickém sektoru pokračuje nadále tzv. saúdizace. Objevují se nové argumentace o nutnosti zdanit příjmy zahraničních pracovníků. Dalším tématem je zaměstnanost a informace z pracovního trhu.

Další saúdské firmy v problémech

Kromě již dříve zmiňovaných problémů firem Saudi Oger a Saudi Binladen (celkem cca 15 000 zaměstnanců po dobu více než půl roku beze mzdy) se v místním tisku objevují pozvolna zprávy o tom, že dlužné výplaty by měly tyto firmy v nejbližší době uhradit. Současně se však množí informace, že po dobu 3 až 6 měsíců dluží výplaty další tři nejmenované, ale velmi významné firmy z regionu. Mzda tak není vyplácena dalším celkem cca 6 000 zaměstnancům.

Opět se jedná o firmy z oboru stavebnictví. A opět je zde nabízeno řešení pro postižené zahraniční zaměstnance Saúdské Arábie opustit či přejít do jiných firem. To doposud nebylo těmto zaměstnancům umožněno kvůli nepřevoditelnosti sponzoringu (sponzorem pro dlouhodobý pracovní pobyt v Saúdské Arábii je zaměstnavatel), resp. kvůli přerušení vztahů mezi pasovým odborem firem a příslušným ministerstvem.

Participace na projektech v oboru stavebnictví je i nadále vysoce riziková, a to i pro zahraniční investory či exportéry v tomto oboru, včetně rizika sekundární platební neschopnosti lokálních subdodavatelů, např. technologických zařízení staveb.

Propad v tržbách stavebních firem a neschopnost hradit mzdy není ani tak způsobena neschopností jejich managementu (ten je ve velké většině tvořen zkušenými západními odborníky v rolích vedle Saúdů paralelních šéfů firem a jejich rozhodujících složek), ale zejména neschopností státu splácet závazky z vládních projektů, resp. odložení jejich realizace, či jejich úplné zrušení.

Firmy, které tak po léta expandovaly a těžily ze stavebního boomu, se v poměrně krátké době ocitly v kritické situaci, neboť pevně věřily, že riziko státních zakázek je nízké, až nulové a tudíž měly dlouhou dobu trpělivost s nesplácenými projekty.

Platy v Saúdské Arábii

Místní média zveřejnila z iniciativy Ministerstva práce a sociálních věcí Saúdské Arábie a Všeobecné organizace pro sociální pojištění některé základní údaje o platech v privátním sektoru v zemi. Průměrný plat zaměstnanců v soukromém sektoru je u mužů 6 357 SAR (cca 1 695 USD), u žen 3 708 SAR (cca 989 USD).

Meziroční nárůst tak činil u mužů mezi lety 2014 a 2015 celkem 4 % a u žen téměř 2 %. Mnohem zajímavější je však údaj o průměrné mzdě zahraničních pracovníků (expatů) tohoto sektoru. Plat je na úrovni průměrných 1 744 SAR (cca 465 USD).

Uvážíme-li rozdíl mezi průměrným platem u saúdských mužů a průměrným platem jakéhokoliv zahraničního pracovníka, pak se jedná o poměrně drtivý rozdíl. K tomu je nutno dodat, že v privátním sektoru je stav saúdizace odpovídající požadovaným 40 %.

Saúdizace ve zdravotnictví

Poprvé od diskuzí o pokračující saúdizaci se v komentářích jednoho ze saúdských deníků objevil příspěvek, který brzdí aktuálně a vášnivě diskutovanou urychlenou saúdizaci ve zdravotnickém sektoru. V příspěvku se hovoří o nutnosti náhrady minimálně 30 000–50 000 zahraničních pracovních sil a současné nutnosti najímat nové pracovní síly v souvislosti s budoucí plánovanou expanzí zdravotnictví (Vize 2030).

Komentátor se staví proti metodám, které byly použity v sektoru mobilních služeb (prodej a servis). Zavrhuje tak nekompromisní systém okamžité jednorázové saúdizace a velmi logicky argumentuje tím, že v Saúdské Arábii není a nikdy nebyl v tomto segmentu dostatek kvalifikovaných místních pracovních sil.

Klade tak zákonotvorným a exekutivním státním orgánům jasně se nabízející otázku, kde hodlají tyto zdroje najít a odkud je čerpat, když je všeobecně známo a statisticky potvrzeno, že saúdské odborné školství reálně vychovává podstatně méně odborníků, než zdravotní sféra potřebuje a potřebovat bude.

Případná saúdizace v tomto segmentu se samozřejmě dotkne také cca 500 CZE a SVK občanů, kteří v Saúdské pracují právě ve zdravotnických oborech (zdravotní sestry, rehabilitační specialisté apod.).

Zdanění příjmů zahraničních pracovníků

Objevují se nové argumentace o nutnosti zdanit příjmy zahraničních pracovníků. Podle průzkumů saúdských obchodních a průmyslových komor se tak sníží zásadním způsobem příjmy a vysoké převody peněz do zahraničí (odhad činí 150 mld. SAR, tj. cca 40 mld. USD, v r. 2015). Současně tak podle (naivního) názoru komor přestane být pro expaty práce v SAU atraktivní a vznikne prostor v pracovních příležitostech pro saúdskou mládež.

Původně se o zdanění hovořilo a psalo již před 4 lety, téma pak bylo zmraženo a stalo se atraktivním až poté, co razantně klesly příjmy z ropy a současně dále roste počet místních obyvatel, kteří neumí nebo nejsou schopni se uplatnit na současném pracovním trhu. Komory však samy přiznávají, že v řadě oborů chybí nabídka patřičného odborného vzdělání pro SAU občany.

Mzdové zdanění se samozřejmě nejvíce dotkne těch cizinců, kteří patří do nekvalifikované a tím velmi nízkopříjmové kategorie. Většina Saúdů odmítá pracovat za tak nízké mzdy, jaké tito cizinci, převážně z Asie, měsíčně pobírají (běžně 200–500 SAR, tj. cca 53–133 USD). Na druhou stranu zůstanou pro tyto cizince snížené příjmy nuceně akceptovatelnými a bytostně nutnými i po zdanění už jen proto, že široké příbuzenstvo doma je na těchto penězích existenčně závislé. Ve svých domovských zemích by navíc neměli práci žádnou nebo by doma měli i tak výrazně nižší příjmy.

Pokud jde o kvalifikovanější profese, pak se Saúdská Arábie musí nejprve vyrovnat s tím, že místní občané budou i v dosud pro ně nezajímavých oborech upřednostňovat specializace vyžadující středoškolské vzdělání. Tuto, pro ekonomiku nebezpečnou tendenci, konečně potvrzují dosavadní (nepromyšlené) vládní kroky, orientované právě na odbornou středoškolskou výuku.

Výchova odborníků pro manuální profese zatím stojí mimo její pozornost a v Saúdské Arábii ji prakticky není kde absolvovat, což svádí k oprávněné domněnce, že je brzy nebude mít kdo v saúdské společnosti provádět.

Vláda po prudkém a trvalém poklesu ceny ropy (rozhodujícím příjmem státního rozpočtu) hledá jakékoliv způsoby navýšení aktiv do státní kasy, a to zejména takových, které se v zájmu zachování sociálního smíru nedotknou místních obyvatel. Proto se objevují – někdy již realizované - myšlenky na zdanění příjmů expatů, zdanění peněžních transferů do zahraničí, nárůst všemožných poplatků (za víza, za obnovení investičních licencí apod.).

Zaměstnanost v Saúdské Arábii

Ekonomická fakulta Univerzity krále Saúda zveřejnila některé poznatky z průzkumu pracovního trhu. Podle těchto údajů se v Saúdské Arábii podařilo v letech 2010–2015 vytvořit 6,2 mil. nových pracovních míst. Z nich je 2,6 mil. obsazeno Saúdy a 3,6 mil. zahraničními pracovníky.

V roce 2015 bylo vytvořeno téměř 417 tis. nových pracovních míst, z nichž 88 % bylo obsazeno cizinci. 80 % nově vytvořených pozic bylo v oboru „základních inženýrských profesí“. Podle výkladu statistického úřadu mezi tyto „inženýrské“ profese se však kupř. řadí odborníci typu elektrikářů, tesařů, dekoratérů, zedníků, instalatérů, montérů strojů a zařízení atd., tedy ve své podstatě dělnické profese s alespoň základní odbornou kvalifikací.

Ze stejného zdroje lze vyčíst, že z celkového počtu těchto pracovních míst je 97 % obsazeno cizinci. Také tento průzkum potvrzuje a objektivně přiznává, že pokud nebudou k dispozici dostatečně profesně vzdělaní místní občané, situace se nezmění a zatím není a ve střednědobém horizontu ani nebude kým zahraniční pracovníky nahradit.

Podíváme-li se na údaje z r. 2015, uvedené ve druhé odstavci, je jasné, jak velmi se násilná saúdizace míjí v některých pracovních oborech účinkem. Současně dokreslují, že snížení převodů výdělků cizinců do zahraničí asi nebude jednoduché realizovat. Statistika taktéž odhaluje, nakolik jsou některá zaměstnání pro Saúdy „atraktivní“.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Rijádu (Saúdská Arábie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek