Ekonomické priority místních vlád se v USA mohou lišit od cílů federální vlády

7. 10. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Na to, kam se má hospodářství USA ubírat, mají od centrální vlády často odlišný názor místní politici. Ti pak rozhodují, do čeho ten který stát investuje. K nejperspektivnějším oborům každopádně patří obnovitelné zdroje či zdravotnictví, do něhož USA investuje nejvíce ze všech zemí světa.

Většina článků o ekonomice zahraničních zemí se podrobně věnuje politice tamních vlád, které svými programy dávají vzniknout příležitostem pro české exportéry. Prosazování hospodářských cílů americké vlády je ale velmi odlišné od většiny zemí. Federální vláda až na výjimky neinvestuje přímo do projektů, spíše pomocí grantů a spolufinancování přispívá na cíle, kterých se snaží dosáhnout prostřednictvím států a měst.

V poslední době tak dolary federální vlády míří do podpory obnovitelných zdrojů, železniční a městské veřejné dopravy, bezpečnosti převozu ropy po železnici nebo rozšíření vysokorychlostního internetu do řídce osídlených oblastí. Jednotlivé státy nebo města se podle vlastního rozhodnutí mohou do těchto projektů pustit a vybrat si dodavatele, způsob financování, projektového řízení a přesvědčit veřejnost o potřebě do tohoto projektu investovat veřejné prostředky.

Protože se pokaždé najde dost guvernérů a starostů, kteří jsou z jiného politického tábora, než je momentální prezident, jsou některé vládní iniciativy na místní úrovni blokovány nebo ignorovány spíše z politických než z praktických důvodů.

Sledování toho, jak se mění politická situace v různých částech USA, patří k hlavním úkolům celé armády lobbistů a firemních zástupců ve Washingtonu nebo v dalších důležitých ekonomických centrech, jako jsou New York, Chicago nebo Los Angeles a další.

České ministerstvo zahraničních věcí letos v roce 2015 zpracovalo Mapu globálních oborových příležitostí. Mapa do konce tohoto roku projde ještě jednou revizí, aby odpovídala nejnovějšímu ekonomickému a politickému vývoji v Americe. Z oborů, které byly definovány jako nejvíce perspektivní, je možné uvést především ty níže uvedené.

„Vzhledem ke značné rozptýlenosti po celých Spojených státech je českou komunitu těžko možné oslovit jednotnou kampaní."

Obnovitelné zdroje energie

To je právě jeden z oborů, kde americká federální vláda vytyčila směr a pomocí metody cukru a biče (finanční podpora nebo jednostranné uvalení přísnějších pravidel na území státu) usiluje o dosažení jednoho cíle za celé Spojené státy. Prezident Obama v srpnu 2015 představil plán na snížení uhlíkové náročnosti americké energetiky s cílem do roku 2030 snížit emise oxidu uhličitého o 32 procent.

Ty státy, které začnou emise snižovat rychleji - pomocí solární a větrné energie - budou odměněny dodatečnými emisními povolenkami. Američané jako národ jsou navíc v podpoře všeho zeleného velcí entuziasté a nastupující technologie si drží image něčeho nově vzrušujícího, co je sexy. Zelené technologie tedy mají v Americe zelenou.

Potravinářský průmysl

Američané jsou více než většina jiných národů ochotni zkoušet nové věci a ve stravování je to velice dobře vidět. Protože vybudovat povědomí o vlastní značce trvá roky a stojí miliony dolarů, je pro většinu českých firem řešením pokus o dodávky velkým řetězcům pod vlastní, privátní značkou těchto řetězců. Potravinové doplňky a zdravá výživa jsou jednou z nejrychleji rostoucích oblastí v americkém stravování.

Cílení marketingu na českou komunitu v Americe není nejšťastnější. Vzhledem ke značné rozptýlenosti po celých Spojených státech je ji těžko možné oslovit jednotnou kampaní. Stravovací návyky většiny Čechoameričanů jsou také už značně odlišné od české kuchyně. Zaměření na českou komunitu může fungovat u piva a jiného alkoholu, u naprosté většiny potravin to ale není úspěšná cesta.

Automobilový průmysl

Výroba automobilů je v USA téměř na předkrizových číslech. V letošním roce 2015 by se mělo prodat víc než 17 milionů nových vozů. Zatímco tradiční američtí výrobci - GM, Chrysler a Ford - stále většinu aut vyrábějí v Detroitu a okolí, německé nebo japonské automobilky míří na jih Spojených států: do Texasu, Tennessee, Severní Karolíny či Georgie.

Pro větší dodávky je však třeba už předem počítat s tlakem na výrobu blízko místa finální kompletace, aby se daly plnit náročné logistické požadavky odběratelů. Jde o obor, kde by se vývozy měly časem přeměnit v investice.

Zdravotnická technika

USA vydávají mezi vyspělými zeměmi největší podíl svého HDP na zdravotnictví. Je to přes 17 procent. I když hodně odborníků soudí, že velká část vyšetření a kontrol je nadbytečná a provádí se spíše z potřeby se chránit před případnou žalobou nespokojených pacientů, poptávka po moderních přístrojích a vybavení je pořád velká.

Zákon o dostupné zdravotní péči nazývaný Obamacare navíc do zdravotnictví přivádí miliony nových klientů, kteří byli dříve nepojištěni a zdravotní péči neměli.

Převzato z časopisu E15 Český export, přílohy divize Euro E15, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva zahraničních věcí ČR. Autor článku: Tomáš Hart, obchodní rada zastupitelského úřadu ČR ve Washingtonu

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek