Ekonomický profil kanadské provincie Prince Edward Island

14. 9. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Kapitoly článku

motiv článku - Ekonomický profil kanadské provincie Prince Edward Island Prince Edward Island je rozlohou nejmenší kanadskou provincií, na HDP Kanady se podílí jen něco málo kolem 0,3 % a jedná se tak o nejmenší ekonomiku ze všech kanadských provincií. Služby tvoří 71,5 % HDP a produkce zboží 28,5 % HDP (z toho výrobní sektor 36,2 %).

1. Všeobecné informace

 • Rozloha: 5,660 km2 (0,1 % z celkové rozlohy Kanady)
 • Počet obyvatel: 147 390, provincie s nejmenším počtem obyvatel (méně mají už jen některá teritoria), 75 % obyvatelstva je skotského, irského nebo anglického původu, 15 % je francouzského původu.
 • Hlavní město: Charlottetown (34 tis. obyvatel, s aglomeracemi 58 tis., jedná se zároveň o největší město provincie).
 • Další města: Summerside (15 tis. obyvatel), Stratford (8 tis.) a Cornwall (5 tis. obyvatel).

Politické uspořádání

Prince Edward Island má jednokomorový parlament (Legislative Assembly) a 27 poslanců, jedná se tak o nejmenší provinční vládu Kanady. Poslanci jsou voleni většinovým systémem jednou za 4 roky. Lídr vítězné strany po volbách sestavuje vládu na žádost provinčního guvernéra (Lieutenant Governor), kterým je Harry Frank Lewis (od 15. 8. 2011).

Guvernér je jmenován generálním guvernérem Kanady na návrh kanadského premiéra a se souhlasem britské královny. Poslední volby v provincii se konaly 4. 5. 2015. Volby vyhrála Liberal Party (40,8 %), druhá skončila Progressive Conservative Party (37,4 %) a třetí Green Party (10,8 %). New Democratic Party (NDS) se do parlamentu nedostala.

Současné složení parlamentu je následující:

Politická strana Počet poslanců
Liberal Party 17
Progressive Conservative Party 8
Green Party 1
New Democratic Party 0
Celkem 26*

*Místo správního okrsku 21 je nyní neobsazené (údaj ke 2.8. 2016)

Premiérem provincie je Wade MacLauchlan (od 23. 2. 2015, je členem Liberal Party premiéra J. Trudeau).

Současní ministři ve vládě provincie:

 • Ministr financí – Allen F. Roach
 • Ministr spravedlnosti a veřejné bezpečnosti – Wade MacLauchlan
 • Ministr zdravotnictví – Robert L. Henderson
 • Ministr školství a kultury – Doug W. Currie
 • Ministr ekonomického rozvoje a turistiky – Heath MacDonald
 • Ministr pro pracovní síly a pokročilé vzdělávání – Richard Brown
 • Ministryně dopravy, infrastruktury a energetiky – Paula Biggar
 • Ministr zemědělství a rybářských oblastí – Alan McIsaac
 • Ministryně pro rodinu a sociální péči – Tina Mundy
 • Ministr obcí, pozemků a životního prostředí – Robert Mitchell

2. Výzkum a vývoj

Místní centra výzkumu a vývoje primárně reagují na potřeby spotřebitelů a firem. Provincie je tradiční zemědělskou a rybářskou oblastí, místní zemědělci proto experimentují s novými typy osiv a zkoušejí také efektivnější techniky pro produkci brambor.

Mezi další klíčové sektory výzkumu a vývoje patří letectví, molekulární věda, informační a komunikační technologie (IKT) a obnovitelná energie.

Charlottetown Research and Development Centre

Centrum (CRDC) je součástí Agriculture and Agri-Food, kanadské sítě dvaceti výzkumných center. Hlavním cílem CRDC je vývoj inovačních zemědělských technologií v oblasti atlantického pobřeží Kanady. Dále se výzkumné centrum zabývá environmentální udržitelností systémů produkujících plodiny ve vyluhované zemi v atlantickém regionu, regionálními a národními biozdroji.

Centrum má dvě další výzkumná střediska: Harrington Research Farm a Institute of Nutrisciences and Health (INH), obě se nacházejí na kampusu University of Prince Edward Island.

V oblastech výzkumu se CRCD zaměřuje na:

 • řádné zacházení s kanadskou půdou a vodními zdroji – stabilita půdy a její kvalita v okolí řek a jezer, zpracování odpadu ze zemědělství a zmenšení jeho dopadu na životní prostředí, udržování kvality půdy využívané pro zemědělství
 • udržitelná produkce – systémy sázení plodin a jejich vhodná rotace při zachování environmentální a ekonomické udržitelnosti, maximalizace produkce s minimálním environmentálním rizikem při využívání nových půdních živin
 • užívání pesticidů – minimalizace rizik, používání biopesticidů, stanovení vhodně doby pro aplikaci
 • zlepšení kvality produkce potravin – výzkum genetického potenciálu plodin (pšenice, ječmen, kukuřice a sójové boby) s cílem zlepšit jejich kvalitu a odolnost vůči změnám podnebí

Další výzkumná střediska je možné vyhledat na webu University of Prince Edward Island.

3. Ekonomický vývoj a hospodaření vlády

Základní makroekonomické ukazatele v posledních letech
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 (6/2016)
Reálný růst HDP (%) 1,9 0,9 2,1 1,5 1,5 1,3*
HDP – běžné ceny (mil. CAD) 5 424 5 573 5 783 6 003 - -
Míra nezaměstnanosti (%) 8,9 9,2 9,7 8,8 8,5 9,6
Míra inflace (%) - 1,5 1,1 1,6 0,9 1,1

* Předpověď

Vývoj hospodaření provinční vlády v posledních letech
Fiskální rok (1.4.–31.3.) 2010–11 2011–12 2012–13 2013–14 2014–15 2015–16
Bilance rozpočtu (mil. CAD) -63 -84 -80 -46 -20 -28*
Bilance rozpočtu k HDP (%) -1,2 -1,6 -1,4 -0,8 -0,8 -0,4

* Předpověď

Rozpočet na fiskální rok 2015/2016 předpovídá deficit ve výši -28 mil. CAD. Vláda ve fiskálním roce 2016/2017 pak plánuje snížit deficit o více jak polovinu na -10 mil. CAD a v následujících letech počítá s kladným hospodařením.

Během dvou let chce dosáhnout kladné bilance rozpočtu, ve fiskálním roce 2017/2018 to má být 9 mil. CAD, rok poté dokonce 28 mil. CAD. Vláda počítá s růstem reálného HDP ve výši 1,2 % v roce 2016 a 0,9 % v roce 2017. Nominální HDP by pak mělo vzrůst z očekávaných 2,8 % v roce 2016 na 2,9 % v roce 2017.

Vývoj dluhu provinční vlády v posledních letech
Stav k červnu 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Čistý vládní dluh (mil. CAD) 1 908 2 040 2 099 2 148,7 2 183,4 2 202,3* 2196,2*
Čistý vládní dluh/HDP (%) 35,2 36,6 36,3 35,6 35,4 34,6P 33,3P

* Předpověď

Průměrný roční rodinný příjem byl v červenci 2015 v provincii 62 110 CAD a minimální hodinová mzda činila 10,50 CAD. Daň z prodeje je v provincii 9 %, což je nejvíce v Kanadě.

4. Zemědělství

Jedná se o největší sektor, Prince Edward Island se někdy přezdívá „The Garden Province“, protože přibližně polovina půdy je obdělávána. V provincii se pěstuje 30 % kanadských brambor (třetina celkové produkce země). Další důležité plodiny jsou jablka, jahody, borůvky, mrkev, cibule, rajčata a obilí. Komerční plodiny zajištují 1/3 příjmů provincie.

Zemědělství vytváří 305,2 mil. CAD v HDP. PEI má k dispozici 1,4 mil. akrů, z nichž se v provincii obdělává 594 324 ha zemědělské půdy. V posledním sčítání v roce 2011 zde bylo 1 495 farem, jejich stav ale postupně klesá (pro srovnání se sčítáním v roce 2006 zde bylo 1 700 farem). Zhruba 3,7 % populace žije na farmách.

Hlavní plodiny, zvířecí produkty

Brambory – jedná se o nejvíce pěstovanou plodinu, je jí vyčleněno přibližně 89 tis. akrů (k roku 2015, 1 akr = 0,405 ha). PEI za rok vypěstuje 1,3 mil. t brambor, což se rovná jedné třetině celkové produkce Kanady (4,6 mil t). Surové brambory se dále zpracovávají na zmražené potraviny nebo chips.

Mezi další hojně pěstované plodiny patří obilí (především pšenice a ječmen), sójové boby, borůvky (pěstují se téměř na 13 tis. akrech půdy), brusinky, jahody a mrkev. Příjmy z pěstování obilí a obilných semen činily v roce 2014 37 mil. CAD.

Hovězí maso produkuje 40 % místních farem. Dalších 180 farem se specializují na kvalitní mléčné výrobky, které za rok vyprodukují přes 100 mil. l mléka. 15 % z této produkce míří na trhy a zbytek je zpracováván na máslo, sýry, zmrzlinu a ostatní mléčné výrobky. Stejně jako ostatní provincie, má i PEI vysoce ochranářský systém, například v případě produkce vajec se musí farmáři, kteří mají více než 299 slepic, registrovat u Egg Farmers of PEI. Z celkové produkce přibližně polovina putuje na místní trh a druhá část je vyvážena do provincií Ontario a Québec.

Rostoucí zájem o organické produkty podporuje přibližně 60 místních farem, které mají potřebné certifikáty pro své produkty. Celkem tyto organické farmy čítají 3,1 % farem v provincii a 2 % v celé Kanadě. Provinční vláda uplatňuje velmi striktní zákony vlastnictví půdy pro nerezidenty (prakticky od přijetí zákona Lands Protection Act v roce 1982). Podle tohoto zákona mohou rezidenti vlastnit maximálně 400 hektarů půdy a firmy až 1200 hektarů. Další omezení se týkají také nerezidentů a jejich vlastnictví pozemků na pobřeží.

5. Hlavní průmyslové sektory

Mezi klíčové sektory PEI patří cestovní ruch rybolov. Na sektor zemědělství navazuje také zpracovatelský průmysl (plnění lahví, konzervování a mražení).

Turistika

Je druhým největším sektorem a tvoří 7 % celkového HDP provincie, zasluhuje se o skoro 43 mil. CAD na daňových příjmech. Provincie láká turisty nejen na historické a kulturní atrakce, ale také na své pláže, kulinářské umění a golfová hřiště.

Rybolov

Místní vody jsou bohaté na sledě, tuňáky, tresky, siveny a makrely. Dále se v podvodních líhních chovají a pěstují humři, škeble, hřebenatky, krabi, mušle a ústřice. PEI vyprodukuje až 80 % kanadských mušlí. Na pobřeží se také sklízí Irish Moss, typ mořské řasy, který se hojně využívá v potravinářském i lékařském průmyslu. Rybolov ročně přispívá 350 mil. CAD do místní ekonomiky a vytváří tisíce pracovních míst.

Letecký průmysl

Letecké odvětví čítá 25 % provinčního mezinárodního vývozu a je zároveň čtvrtým největším průmyslem tohoto ostrova, s ročními tržbami 355 mil. CAD.

Life Sciences

Biovědní průmysl zaměstnává v provincii více než tisíc obyvatel a do soukromého sektoru přináší obrat přes 85 mil. CAD. Mnoho biovědních společností má svá sídla v této provincii, například BioVectra, Nature’s Crops International, Novartis-Aqua Health nebo Sekisui Diagnostics.

Také vláda vytváří v tomto sektoru nespočet podnikatelských, výzkumných a vývojových iniciativ, a to především pořádáním mezinárodních konferencí a založením BioCommons Research Park http://www.financepei.ca/.

Obnovitelné zdroje

V současné době přibližně 20 % spotřebované energie vytváří obnovitelné zdroje, především větrné turbíny. Místní vláda stanovila nárůst využití větrné energie v následujících letech na 30 až 50 %. Před přechodem na větrnou energii byla provincie naprosto závislá na dodávkách energie podvodními kabely z New Brunswick.

Největší větrná farma na ostrově se nachází v oblasti West Cape a má kapacitu 99 MW. Další farma s kapacitou 30 MW je ve východní části Kings County, obě provozuje PEI Energy Corporation. Od roku 2010 město Summerside provozuje první obecní větrné zařízení, které se nachází na okraji města a má kapacitu 12 MW.

6. Zahraniční obchod

PEI je nejmenší vývozní provincií, na celkovém exportu Kanady podílí jen 0,2 %. Na celkovém importu Kanady se pak podílí pouze 0,01 %.

Hlavní exportní položky:

 • předpřipravená zelenina a ovoce
 • ryby a mořské plody
 • stroje a strojní zařízení
 • zelenina
 • předpřipravené maso a ryby
 • ovoce a ořechy
 • chemické výrobky

Největším vývozním trhem jsou USA s podílem 67 % na celkovém exportu provincie. Následují Velká Británie, Keňa, Indonésie a Německo, které se společně tvoří 8,1 % vývozu.

Hlavní importní položky:

 • hnojiva
 • nápoje, destiláty, ocet
 • stroje

Vzájemný obchod s ČR je minimální. USA je také největším dovozním trhem s podílem 58,8 % na celkovém importu. Dalšími dovozními zeměmi jsou Rusko, Egypt, Nizozemsko a Itálie, které tvoří 32,8 % dovozu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Ottawě (Kanada).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek