Ekonomický vývoj Kanady v 1. čtvrtletí 2013 a výhled

5. 6. 2013 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Hrubý domácí produkt (HDP) Kanady v 1. čtvrtletí 2013 vzrostl reálně o 0,6 procenta, což je nejrychlejší tempo za posledních šest čtvrtletí. Vyjádřeno ročním tempem došlo k růstu HDP o 2,5 procenta. Na růstu HDP se nejvíce podílel export. K růstu dále přispěly tvorba zásob, výdaje vlády a výdaje spotřebitelů. Záporný růst naopak vykázaly firemní investice. Pro srovnání ekonomika USA vykázala v 1. čtvrtletí 2013 roční tempo růstu 2,4 procenta.

Z hlediska výdajů se na růstu HDP v 1. čtvrtletí nejvíce podílel export, jehož hodnota se zvýšila o 1,5 %. Ve 4. čtvrtletí 2012 se export zvýšil o 0,2 % a v předchozích třech čtvrtletích dokonce poklesl. Hlavní zásluhu na růstu exportu měly energetické produkty, suroviny a spotřební zboží. Export aut a autodílů zaznamenal propad již druhé čtvrtletí po sobě. Mírný růst vykázal export letadel a dalších dopravních zařízení, potravin, zemědělských a rybích produktů.

Vládní výdaje na spotřebu v 1. čtvrtletí t.r. se zvýšily o 0,5 % a zůstaly na stejné úrovni jako v předchozím čtvrtletí.

Výdaje spotřebitelů v 1. čtvrtletí t.r. se zvýšily o 0,2 % po růstu o 0,5 % v předchozím čtvrtletí. Výdaje za zboží stagnovaly, zatímco výdaje za služby vzrostly o 0,4 %.

Firemní investice zaznamenaly celkový pokles o 0,3 % po růstu o 0,7 % v předchozím čtvrtletí. Pokles vykázaly investice do strojů a zařízení (-0,2 %) a rezidenčních staveb (-1,2 %). Růst zaznamenaly pouze investice do nerezidenčních staveb (+0,4 %). Hodnota firemních zásob se během 1. čtvrtletí t.r. zvýšila o 5,9 mld. CAD, což je o 2 mld. CAD více než v předchozím čtvrtletí. Maloobchodníci zvýšily především zásoby automobilů.

Z hlediska tvorby se na růstu HDP v 1. čtvrtletí t.r. z odvětví produkujících zboží podílely těžební průmysl, podniky veřejných služeb (utilities), stavebnictví a výrobní sektor. Pokles produkce zaznamenaly zemědělství, rybolov a lesnictví. V sektoru služeb vykázaly největší růst finanční služby a pojišťovnictví, realitní služby, vzdělávací služby, maloobchod, zdravotnictví a sociální služby, ubytovací a restaurační služby, zábava. Pokles výkonu naopak vykázaly doprava a skladování, vědecké a technické služby.    

Běžný účet platební bilance v 1. čtvrtletí 2013 vykázal deficit 14,1 mld. CAD. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím se deficit snížil o 0,5 mld. CAD díky nižšímu schodku obchodní bilance se zbožím i službami. (Pozn.Běžný účet pokrývá transakce se zbožím, službami, výnosy z investic a běžné transfery mezi Kanadou a zahraničím).

Obchodní bilancevy kázala v 1. čtvrtletí t.r. deficit 7,5 mld. CAD. Obchod se zbožím vykázal deficit 1,7 mld. CAD a snížil se o 0,4 mld. CAD ve srovnání s předchozím čtvrtletí. Export zboží dosáhl hodnoty 118 mld. CAD a mezičtvrtletně se zvýšil o 2,7 mld. CAD. Import zboží dosáhl hodnoty 119,7 mld. CAD a mezičtvrtletně se zvýšil o 2,3 mld. CAD.   Obchod se službami vykázal deficit 5,8 mld. CAD a snížil se o 0,2 mld. CAD ve srovnání s předchozím čtvrtletí zejména díky vyšším příjmům z dopravních služeb.

Bilance příjmů z investic vykázala v 1. čtvrtletí t.r. deficit 5,4 mld. CAD ve srovnání s deficitem 5,6 mld. CAD v předchozím čtvrtletí. Příjmy z kanadských investic v zahraničí byly nižší než příjmy ze zahraničních investic v Kanadě. Výrazný deficit vykázaly příjmy z portfoliových investic (úroky z dluhopisů) a v menší míře z ostatních investic. Příjmy z přímých investic naopak zaznamenaly kladnou bilanci. (Pozn. Bilance příjmů z investic pokrývá příjmy související se zahraničními investicemi – tj. úroky, dividendy, zisky).

Bilance běžných převodů vykázala v 1. čtvrtletí t.r. deficit 1,2 mld. CAD ve srovnání s deficitem 869 mil. CAD v předchozím čtvrtletí. Větší množství peněz tak bylo odesláno z Kanady do zahraničí než opačným směrem. Deficit v převodu privátních peněz byl nepatrně nižší než v předchozím čtvrtletí, ale výrazně se snížil přebytek bilance převodu vládních peněz. (Pozn. Bilance běžných převodů pokrývá finanční transakce, které nevedou ke vzniku závazků či pohledávek ve vztahu k zahraničí – tj. privátní a vládní transfery).

Finanční účet platební bilance v 1. čtvrtletí 2013 vykázal přebytek 9,2 mld. CAD a ve srovnání s předchozím čtvrtletím se snížil zhruba na polovinu. Příliv zahraničních investic do Kanady nadále převyšuje investice Kanaďanů v zahraničí. V 1. čtvrtletí t.r. došlo k velkému nárůstu přímých zahraničních investic a k poklesu portfoliových investic v Kanadě (zejména u akcií a investičních fondů). Přímé a portfoliové investice Kanaďanů v zahraničí se výrazně snížily. (Pozn. Finanční účet pokrývá veškeré investiční přeshraniční platby).    

Kanada zaznamenala silný ekonomický růst v 1. čtvrtletí 2013 ve výši 0,6 % ve srovnání s předchozím čtvrtletím (+0,2 %). Měřeno ročním tempem došlo k růstu HDP o 2,5 % ve srovnání s růstem o 0,9 % v předchozím čtvrtletí. Hlavním důvodem ekonomické expanze je prudký nárůst exportu, a to zejména energetických produktů, surovin a spotřebního zboží. Těžební sektor vykázal mnohem větší růst než se očekávalo. Většina ostatních sektorů kanadské ekonomiky na tom není zdaleka tak dobře a ekonomové neočekávají vyšší nárůst aktivity ve zbytku letošního roku.

Výdaje domácností v 1. čtvrtletí t.r. vzrostly ročním tempem pouhých 0,9 % a rezidenční výstavba dokonce poklesla o 4,7 %. Zadlužení kanadských domácností je na rekordní úrovni. Průměrný dluh dosahuje 163 % disponibilního příjmu, což je více než bylo zadlužení Američanů nebo Britů před vypuknutím globální ekonomické krize v roce 2008. Zhruba 2/3 dluhu kanadských domácností připadá na hypotéky.

Domácí poptávku táhly v 1. čtvrtletí t.r. především vládní výdaje, což je nestandardní v době snižování deficitu. Vypovídá to o tom, s jakými problémy se potýká zbytek kanadské ekonomiky (výdaje spotřebitelů, firemní investice). Kanadská centrální banka odhaduje letošní růst ekonomiky ve výši 1,5 % a OECD ve výši 1,4 %.

Informaci poskytl Zastupitelský úřad ČR v Kanadě.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek