Ekonomický vývoj Nového Zélandu (červenec až prosinec 2015)

10. 2. 2016 | Zdroj: Generální konzulát České republiky

Kapitoly článku

motiv článku - Ekonomický vývoj Nového Zélandu (červenec až prosinec 2015) Aktuální statistické údaje ukazují, že ve 3. čtvrtletí roku 2015 novozélandská ekonomika rostla mezičtvrtletně o 0,9 % HDP, meziroční růst se předpokládá ve výši 2,9 % HDP. Ve třetí čtvrtletí 2015 měly největší podíl na růstu HDP průmyslová výroba (2,8 %), obchodní služby a cestovní ruch (2 %), maloobchod (1,6 %), velkoobchod (2,2 %) a doprava (2,6 %).

Nejdynamičtějším sektorem novozélandské ekonomiky jsou služby, které mají 70% podíl na HDP (nejrozvinutější jsou finanční, pojišťovací a obchodní služby a služby v cestovním ruchu), dále průmyslová výroba, zemědělství a zemědělská výroba, těžební průmysl, rybolov a lesnictví. Daří se i stavebnictví, o 17 % meziročně stoupla rezidentní výstavba (zejména v Aucklandu a okolí), nerezidenční výstavba pokračuje v zemětřesením poničeném Christchurchi.

Spotřebitelské ceny klesly ve 4. Q 2015 mezičtvrtletně o 0,5 %, a to zejména díky snížení cen pohonných hmot (o 7 %). Index spotřebitelských cen (CPI) ve 4. čtvrtletí 2015 zaznamenal meziroční nárůst pouze 0,1 %, inflace je 0,3 %. Ekonomové v této souvislosti předpokládají, že se Centrální banka Nového Zélandu (Reserve Bank of New Zealand) bude snažit snížit úrokovou míru, která je v současné době 2,5 %, na 2 %.

Novozélandský dolar ve 2. pololetí 2015 i nadále mírně oslaboval, koncem roku 2015 se obchodoval 1 NZD za 0,675 USD (v lednu to bylo 0,764), k oslabení došlo i ve vztahu k ostatním měnám. Kurzy k 31. 12. 2015: NZD – USD 0,68; NZD – EUR 0,62; AUD – GBP 0,45; NZD – AUD 0,93; AUD – CZK 16,74.

Nezaměstnanost ke konci roku 2015 mírně stoupla na 6 % (z červnových 5,8 %), meziroční nárůst je 0,4 %. Snížila se nezaměstnanost u mladých lidí (15–24 let) na 11 %, což je nejnižší údaj za posledních 7 let. V roce 2015 bylo na NZ vytvořeno 34 tis. nových pracovních míst, z toho 20 500 ve stavebnictví a 7 900 v průmyslu. Růst mezd byl meziročně 3,1 %, průměrná roční mzda na Novém Zélandu je 57 300 NZD.

Státní rozpočet na rozpočtový rok 2015–2016 byl zveřejněn v květnu 2015. Nový Zéland je na 1. místě v transparentnosti zveřejňovaného státního rozpočtu (viz International Open Budget Index 2015). 15. 12. 2015 byla zveřejněna Půlroční zpráva o plnění rozpočtu a rozpočtový výhled na rok 2016. Ve zprávě se uvádí, že hospodářský růst se v roce 2015 zpomalil, a to jak z důvodu zpomalení růstu světové ekonomiky obecně, tak i z důvodu nižší domácí poptávky. Mírný růst je předpokládán i v roce 2016 spolu s mírným zvýšením nezaměstnanosti (cca 6,5%), nicméně ve střednědobém horizontu se předpokládá zvýšení tempa růstu.

Růst HDP v 1. Q 2016 by měl být kolem 2,1 %, meziročně cca 1,8 %. Zpráva uvádí, že vliv na ekonomický růst Nového Zélandu bude mít ekonomická situace v Číně, monetární politika USA, ceny surovin a komodit na světových trzích a také imigrace na Nový Zéland (pozn. dle statistických údajů zveřejněných v říjnu 2015 byl meziroční počet imigrantů v roce 2015 rekordní, 62 500 osob. Zvyšuje se také počet osob, které přijíždí na Nový Zéland na dlouhodobá tzv. „working holidays“ víza, od roku 2012 se jedná o 60% nárůst. Na druhou stranu se snižuje počet Novozélanďanů, kteří zemi opouští /většinou do Austrálie/, v roce 2015 to bylo 25 tis. osob, v roce 2012 – 54 tis.).

Nový Zéland přijímá také uprchlíky ze Sýrie. Roční kvóta je 750 osob a nad rámec této kvóty přijme v nejbližších dvou a půl letech nejméně ještě dalších 750 osob. Ze státního rozpočtu je na přesídlení syrských uprchlíků ročně alokována částka 58 mil. NZD, přijetí dalších 750 osob nad rámec kvóty bude stát 48,8 mil. NZD navíc.

Domácí poptávka bude i nadále poměrně slabá, její zvýšení je predikováno až od poloviny roku 2016. Předpokládá se i snížení zemědělské produkce (sezónní vliv El Niňo sníží HDP až o 0,3 %) a tím také exportu. Inflace by měla stoupnout a kolem poloviny roku 2016 být na úrovni 1,9 %.

Podle zprávy Světové banky „Doing Business“ je Nový Zéland na 2. místě na světě ve snadnosti podnikání (po Singapuru) a patří mu 3. příčka v Indexu ekonomické svobody (po Hongkongu a Singapuru).

Novozélandská vláda má také jako jednu ze svých priorit zvýšení přílivu přímých zahraničních investic do všech částí Nového Zélandu, které uvádí ve své „Investment Attraction Strategy“. FDI by měly pomoci dosáhnout cíle vlády, která k roku 2025 předpokládá podíl exportu ve výši 40 % HDP. V tomto ohledu bude Nový Zéland v následující dekádě potřebovat 160–200 mld. NZD. Zvýšit by se měl také podíl investic do vědy a výzkumu.

Firmy by měly dle vládní strategie nazvané „Business Growth Agenda“ zvýšit podíl investic do R&D na 1 % DHP. Ministr pro vědu a inovace oznámil v září 2015 investice do VAVAI ve výši 96,5 mil. NZD v nejbližších 4 letech, přičemž 49,8 mil. NZD by mělo jít na projekty z oblasti životního prostředí a biologických výzkumů a 46,7 mil. NZD na projekty z oblasti nových průmyslových technologií, energetiky, infrastruktury a zdravotní péče.

Nový Zéland bude i nadále propagován jako významná turistická destinace a počet návštěvníků rok od roku stoupá. Dle údajů z listopadu 2015 je meziroční nárůst 9 %. Nový Zéland navštíví ročně přes 3 mil. turistů (pozn. počet obyvatel Nového Zélandu je 4,5 milionu). Nejvíce turistů přijíždí z Číny, Austrálie a USA. Nový Zéland má velký zájem zejména na zvýšení počtu čínských turistů, meziroční nárůst počtu turistů je 23 % a v roce 2015 výdaje čínských turistů překročily poprvé 1 mld. NZD. Vláda např. investuje v příštích 3 letech 1,5 mil. NZD do propagace nové linky mezi Christchurch a čínským Kantonem). Cestovní ruch je na druhém místě v novozélandském exportu.

Stoupá také počet mezinárodních studentů na vysokých školách a vzdělávací služby jsou na 5. místě v exportu.

Novozélandský statistický úřad zveřejnil data zahraničního obchodu k září 2015. Bilance zahraničního obchodu byla k tomuto datu +2,8 mld. NZD, vývoz činil 69 mld. NZD, dovoz 66,3 mld. NZD. Nejvíce Nový Zéland vyvezl do Austrálie (12,9 mld. NZD) a Číny (10,7 mld. NZD). V dovozu dominovala EU (11,8 mld. NZD) a Austrálie (11,3 mld. NZD). Na prvním místě v exportu jsou mléko mléčné výrobky (11,8 mld. NZD) na druhém místě služby v cestovním ruchu (9,4 mld. NZD).

Přebytkové bilance zahraničního obchodu bylo dosaženo díky vývozu služeb (+3,3 mld. NZD), export zboží byl v mínusu (-0,5 mld. NZD).

Nový Zéland aktivně spolupracuje na poli mezinárodních obchodních organizací. V rámci WTO Nový Zéland dne 13. 8. 2015 přistoupil k Dohodě o zadávání veřejných zakázek (Agreement on Government Procurement, GPA) a 29. 9. 2015 k Dohodě o usnadnění obchodu (Trade Facilitation Agreement, TFA). Také přivítal výsledky 10. ministerské konference WTO v Nairobi a závazek členů WTO odstranit vývozní podpory v zemědělství, který usnadní vývoz zemědělské produkce z Nového Zélandu.

Nový Zéland je aktivní i na poli dohod o volném obchodu. Má uzavřeny FTA se 16 zeměmi WTO, mj. s Austrálií (1983), Singapurem (2001), Thajskem (2005), Čínou (2008) nebo Malajsií (2010).

Na základě Dohody o ekonomické spolupráci se samostatným celním územím Tchaj-wanu, Penghu, Kinmen a Matsu (ANZTEC), která vstoupila v platnost v prosinci 2013, se export Nového Zélandu do čínského Tchaj-peje zvýšil za rok a půl o 22 % (jedná se zejména o zemědělskou produkci (jablka, kiwi, třešně), mléčné produkty a víno).

Nový Zéland úzce spolupracuje se zeměmi ASEAN, má spolu s AU sjednanou FTA se zeměmi ASEAN (AANZFTA), která pro všechny země vstoupila v platnost v roce 2012. Nad rámec AANZFTA spolupracuje s řadou zemí ASEAN i bilaterálně, např. v listopadu 2015 navštívil PM NZ John Key Vietnam, kde bylo v rámci ekonomické agendy dohodnuto více než 14 mil. NDZ investic do Vietnamu, podpora vzdělávacích aktivit nebo bilaterální dohody v leteckém a zdravotnickém průmyslu.

Je také signatářskou zemí TPP (Trans-Pacific Partnership). Pokud by TPP vstoupila v platnost, přineslo by to dle současných odhadů novozélandské ekonomice nejméně 2,7 mld. NZD do roku 2030 a budoucí snížení dovozních cel o 93 % s USA, Japonskem, Kanadou, Mexikem a Peru.

Poslední uzavřenou je FTA s Jižní Koreou, která vstoupila v platnost 20. 12. 2015, a přináší novozélandským exportérům řadu výhod. Jedná se zejména o snížení nebo zrušení celních poplatků na řadu exportních zemědělských a potravinářských produktů (např. zrušení 15% celní sazby na víno, 24% na třešně, snížení daně o 7,5 % na kiwi /z původních 45 %/ a v roce 2020 zrušení daně na kiwi), snadnější přístup na trh služeb (vzdělávací, turistické nebo právní služby) nebo změny ve vízové a pobytové oblasti.

Dne 9. prosince 2015 se Nový Zéland stal formálně členem Asijské banky pro investice do infrastruktury.

Spolupráce Nového Zélandu a EU se v současné době opírá o Dohodu o spolupráci (Partnership Agreement on Relations and Cooperation, PARC), která je v platnosti od roku 1999. Na posledním společném jednání v Bruselu 29. 10. 2015 se prezident Juncker, předseda Evropské rady Tusk a novozélandský premiér Key dohodli na odstartování negociačního procesu budoucí FTA Nový Zéland – EU.

Trh EU je pro Nový Zéland velmi perspektivní, a to zejména pro export zemědělské produkce do EU. EU je třetím největším obchodním partnerem se vzájemným obratem v obchodu zboží a služeb ve výši 19.5 mld. NZD (údaje k 06/2015), přičemž 8 mld. NZD tvoří export do EU (4,9 mld. NZD zboží; 3,1 mld. NZD služby) a 11,5 mld. NZD je import z EU (8,6 mld. NZD zboží, 2,9 mld. NZD služby). EU je také na druhém místě ve výši FDI (10,9 mld. NZD) a pro Nový Zéland je EU na třetím místě v FDI (2,9 mld. NZD). 40 % veškeré mezinárodní spolupráce Nového Zélandu je se zeměmi EU.

Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu Nového Zélandu (MFAT) zveřejnilo dne 16. 12. 2015 na svých stránkách výzvu pro veřejnost, aby přispěla svými návrhy k budoucím negociacím FTA s EU. Informace veřejnosti pomohou negociačnímu týmu, aby měl celkový obraz o současném obchodování se zeměmi EU, a to nejen ze strany firemního sektoru, ale i od NGOs, maorské menšiny a široké veřejnosti. Občané mohou své náměty zasílat do 29. 2. 2016 na emailovou adresu MFAT.

Vývoz z ČR na Nový Zéland činil za období 1–11/2015 1 838 613 tis. Kč, dovoz do ČR byl ve zmiňovaném období 763 149 tis. Kč, obchodní bilance vykazuje z pohledu ČR přebytek ve výši více než 1 mld. CZK. Jak vývoz, tak i dovoz v korunovém přepočtu meziročně vzrostly o více než 30 %.

v tis. Vývoz Dovoz Obrat Saldo
USD poř. Index USD poř. Index USD poř. Index USD
2011 45 700 80. 122,6 23 964 75. 130,7 69 664 78. 125,2 21 736
2012 55 845 72. 122,2 24 738 78. 103,2 80 583 76. 115,7 31 107
2013 66 482 70. 119,0 31 521 77. 127,4 98 003 73. 121,6 34 961
2014 74 588 68. 112,2 32 114 76. 101,9 106 702 70. 108,9 42 474
2014/I-XI 66 634 69. - 27 320 77. - 93 954 71. - 39 314
2015/I-XI 74 813 67. 112,3 31 053 78. 113,7 105 866 72. 112,7 43 760

Zdroj: MPO ČR

v tis. Vývoz Dovoz Obrat Saldo
poř. Index poř. Index poř. Index
2011 808 341 80. 113,4 423 870 75. 121,0 1 232 211 78. 115,9 384 471
2012 1 093 612 72. 135,3 484 448 78. 114,3 1 578 060 76. 128,1 609 164
2013 1 300 726 70. 118,9 616 715 77. 127,3 1 917 441 73. 121,5 684 011
2014 1 547 394 68. 119,0 666 227 76. 108,0 2 213 621 70. 115,4 881 167
2014/I-XI 1 382 384 69. - 566 791 77. - 1 949 175 71. - 815 593
2015/I-XI 1 838 613 67. 133,0 763 149 78. 134,6 2 601 762 72. 133,5 1 075 464

Zdroj: MPO ČR

Českému vývozu na NZ vévodí stejně jako v AU osobní automobily a hračky.

TOP komodity českého vývozu v tis. Kč za rok 2015 (leden–listopad)
Komodita Hodnota
Auta os aj. vozidla motorová pro přepravu osob 657 029
Tříkolky, kolob.; kočárky pro panenky; panenky; hračky ost; modely; puzzle 343 179
Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny 193 211
Stroje mechanické s vlastní indiv. funkcí jn. 35 530
Zařízení el. k ochraně, spínání el. obvodů, <1000V; konekt. pro opt. vlákna 33 248
Stroje, nářadí pro zemědělství, lesnictví apod. 32 789
Zátky, kapsle, víka, plomby aj. z kovů obecných 32 120
Buldozery, srovnávače, rypadla apod. s pohonem 26 712
Zápalnice, bleskovice, roznětky, rozbušky, apod. 22 585
Čerpadla, vývěvy, vzduchové kompresory apod. 19 297

Zdroj: ČSÚ

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Sydney (Austrálie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek