Ekonomický vývoj v Austrálii za 4. čtvrtletí roku 2015

10. 2. 2016 | Zdroj: Generální konzulát České republiky

Kapitoly článku

motiv článku - Ekonomický vývoj v Austrálii za 4. čtvrtletí roku 2015 Aktuální statistické údaje ukazují, že ve 3. čtvrtletí roku 2015 australská ekonomika rostla mezičtvrtletně o 0,9 % HDP, meziroční růst bude max. 2,5 %. Ke zpomalení růstu HDP vedl zejména pokračující propad cen vývozních surovin, stárnoucí populace Austrálie a vyšší výdaje na zdravotní péči a také nižší produktivita práce.

Přesto že je růst HDP nižší než očekávaný, vykazuje Austrálie již 24. rok nepřetržitého růstu. Růstu je dosahováno i díky vládním výdajům, které jen ve 4. Q 2015 vzrostly o 4 % (z navýšení finančních prostředků na vládní výdaje profituje zejména obranný průmysl a infrastrukturní projekty).

Vzhledem ke stále klesajícím cenám nerostných surovin na světových trzích, výrazně poklesly investice do těžebního průmyslu v Austrálii. Stále více firem v těžebním a zpracovatelském průmyslu se sdružuje v joint-venture (např. v prosinci 2015 bylo ohlášených joint-venture v oblasti těžebního průmyslu 5x více než na začátku roku 2015).

Ve druhé polovině roku 2015 mírně rostla průmyslová výroba a růst by měl pokračovat i v roce 2016. Ve druhém pololetí 2015 se nejvíce dařilo papírenskému a potravinářskému průmyslu.

V roce 2015 došlo k mírnému snížení životní úrovně v Austrálii. Australská střední třída, která je procentuálně nejpočetnější na světě, (v Austrálii tvoří střední třídu, tj. osoby s majetkem vyšším než 100 tis. USD, 66 % populace), a která byla ještě do letošního roku uváděna jako nejmajetnější, byla z pozice lídra v roce 2015 sesazena Švýcarskem a Novým Zélandem.

Austrálii patří 12. příčka v Indexu ekonomické svobody.

Míra nezaměstnanosti byla koncem roku 2015 5,8 %, meziročně se snížila o 0,3 % a předpokládá se další mírný pokles. V současné době je v Austrálii bez práce 734 300 lidí. Nejvíce pracovních míst (80 %) bylo v roce 2015 vytvořeno ve službách (turistika, vzdělávací, zdravotnické a stravovací služby).

Mzdy v roce 2015 rostly v průměru o 2,7 % (v roce 2014 to bylo 3,6 %). V roce 2016 by měl být růst mezd ještě pomalejší (očekává se růst ve výši 2,5 %). Nejméně rostly mzdy v těžebním průmyslu (2,1 %).

Rada centrální banky ponechala úrokovou míru na rekordně nízké úrovni 2 %. Slabý dolar (během roku 2015 došlo k 10% depreciaci AUD) podporuje Austrálie export i příliv zahraničních turistů a studentů. Australský dolar byl na svém šestiletém minimu vůči americkému dolaru v září 2015, kdy byl AUD k USD 0,6896. Kurzy k 31. 12. 2015: AUD – USD 0,73; AUD – EUR 0,67; AUD – GBP 0,49 ; AUD – CZK 18,14.

Schodek státního rozpočtu v „Půlročním hospodářském a fiskálním výhledu“, který byl zveřejněn 15. 12. 2015, činil 38 mld. AUD. Návrat k přebytkovému rozpočtu se tedy opět posouvá, a to zřejmě až na další dekádu. Čistý dluh Austrálie činí v současné době cca 15 % HDP, v rozpočtovém roce 2017–2018 je predikován ve výši 18,5 % HDP.

Vládní rozhodnutí, která zatíží státní rozpočet v nejbližších 4 letech, jsou např. 909 mil. AUD na přijetí 12. tis. syrských uprchlíků a 403 mil. AUD, které vláda plánuje vydat v souvislosti se žadateli o azyl, 300 mil. AUD, které chce vláda investovat do infrastruktury, 621 mil. na benefity na léky, nebo 459 mil. AUD na podporu inovací.

Deficit obchodní bilance činil v listopadu 2015 2,9 mld. AUD. Oproti říjnu 2015 to bylo mírné zlepšení, ale listopad byl již 20. měsícem v řadě, kdy měla Austrálie deficit zahraničního obchodu a předpokládá se, že deficit zahraničního obchodu bude mít i v roce 2016.

Mezi TOP komodity australského exportu se i nadále řadí železná ruda, uhlí, zemní plyn, zlato nebo surová ropa, Austrálie se ale stále více zaměřuje na vývoz služeb, zejm. vzdělávacích, turistických a finančních.

Ve 3. a 4. čtvrtletí stoupal vývoz zemědělských produktů a v oblasti služeb se zvýšily příjmy z turistického ruchu, a to i díky slabšímu australskému dolaru. Příjmy z turistického ruchu dosáhly v roce 2015 nejvyšší úrovně od roku 2000, kdy se v Sydney uskutečnily Olympijské hry. Nejvíce turistů přijíždí z Číny (za posledních 5 let se počet čínských turistů zdvojnásobil a v letošním roce poprvé překročil 1 milion) a Indie, ale stoupá i počet turistů z Evropy.

Incomingová turistika je nejrychleji rostoucím sektorem australské ekonomiky. V publikované strategii „Tourism 2020“ chce Austrálie v rámci turistického ruchu generovat do roku 2020 zisk ve výši 115 mld. AUD. Agentura na podporu cestovního ruchu chce v nejbližších pěti letech investovat do reklamní kampaně 300 milionů AUD a zaměřuje se na 15 klíčových trhů, z nichž nejdůležitějšími jsou Čína, Indie, USA, Velká Británie a Jižní Korea.

Daří se i vzdělávacím službám. Od ledna do září 2015 přinesly služby ve vzdělávání 18,77 mld. AUD. V srpnu 2015 bylo v Austrálii 566 tis. platících studentů na studentská víza, z nichž 262 tis. studovalo na australských univerzitách. Z celkového počtu australských studentů tvoří zahraniční studenti 6,1 %. V roce 2015 bylo díky klesajícímu australskému dolaru studium v Austrálii pro zahraniční studenty levnější o 30 % než v roce 2011.

Australský vývoz zemědělských produktů se zvyšuje také díky FTA, které Austrálie sjednala se svými asijskými partnery (Čína, Jižní Korea, Japonsko a země ASEAN). Export některých produktů do vybraných zemí stoupl o desítky až stovky procent (např. v návaznosti na FTA vzrostl export hovězího masa do Japonska o 30 %, do Jižní Koreje o 21,5 %.)

Austrálie je v poslední době na poli dohod o volném obchodu velmi aktivní. Uzavření FTA s Jižní Koreou (v platnosti od 12. 12. 2014), Japonskem (v platnosti od 15. 1. 2015) a ČLR (v platnosti od 20. 12. 2015) ukazuje nejen na směřování australského zahraničního obchodu na asijské trhy, ale také potvrzuje velice dobré negociační schopnosti australské vlády a zejména ministra obchodu A. Robba. (I v návaznosti na podpis TPP 6. 10. 2015). Austrálie bude zcela jistě těchto negociačních zkušeností využívat i při jednání o budoucí FTA AU-EU.

Od ledna do listopadu 2015 vyvezla ČR do Austrálie zboží za 13,7 mld. Kč, což je 18% nárůst ve srovnání se stejným obdobím roku 2014. ČR má s AU kladnou bilanci zahraničního obchodu, která byla za období 1–11/2015 více než 10 mld. Kč. Exportu z ČR stále vévodí osobní automobily a hračky.

Vývoz (mil. Kč) Dovoz (mil. Kč) Bilance (mil. Kč)
1–11/2014 1–11/2015 index 15/14 1–11/2014 1–11/2015 index 15/14 1–11/2014 1–11/2015
11 567,9 13 691,6 118,4 3 054,7 3 409,2 111,6 8 513,2 10 282,4

Zdroj: MPO ČR

TOP komodity českého vývozu v tis. Kč za rok 2015 (leden–listopad)
Komodita Hodnota
Auta os. aj. vozidla motorová pro přepravu osob 6 812 501
Tříkolky, kolob.; kočárky pro panenky; panenky; hračky ost.; modely; puzzle 2 737 611
Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny 205 087
Přístroje telefonní, ost. přístroje pro vysílání, příjem hlasu, dat jn 176 973
Buldozery srovnávače rypadla apod. s pohonem 162 287
Odstředivky přístroje k filtrování čištění 152 988
Zboží pekařské, pečivo, oplatky, rýžový papír, apod. 146 166
Materiál pro stavbu tratí železnič. tramvaj. 127 290
Stroje mechanické s vlastní indiv. funkcí jn 119 405
Hygienické vložky, tampony, dětské pleny a pod. hygien. výrobky 99 406

Zdroj: ČSÚ

OECD očekává v roce 2016 růst HDP v Austrálii kolem 2,6 %. Pro zlepšení kondice australské ekonomiky pak doporučuje zavedení daňové reformy (která ostatně bude jedním z klíčových volebních témat v letošním roce), a to zejména zdaněním penzijních a kapitálových fondů, změnou sazby DPH nebo zavedením pozemkové daně. Snížení růstu HDP v roce 2016 predikuje i MMF s tím, že v dalších letech bude růst HDP pouze kolem 2 %, a doporučuje také provedení ekonomických reforem a zvýšení produktivity práce.

Těžba nerostných surovin a zemědělství budou i nadále klíčovými obory australské ekonomiky, ale je zřejmé, že vzhledem ke snižujícím se cenám nerostných surovin na světových trzích (z nichž některé klesly od roku 2011 až o 50 %) a nižší poptávce z ČLR, se bude Austrálie snažit diverzifikovat vývoz a zaměřovat se stále více na vývoz služeb (zejména v oblasti cestovního ruchu, vzdělávacích, zdravotnických, finančních a bezpečnostních služeb).

V roce 2016 se očekává zvýšení přílivu FDI do Austrálie, a to nejen do tradičního těžebního průmyslu, ale také do infrastruktury, zemědělství, dopravy, vzdělávacích a finančních služeb.

Australská vláda klade také velký důraz na vědu, výzkum a inovace, očekává se pokračující podpora start-upů (dle výzkumu australského statistického úřadu mají start-upy v Austrálii obrovský přínos při tvorbě nových pracovních míst – až 40 % z celkového počtu) a rozvoj programů na podporu propojení vědecko-výzkumných projektů s podnikatelskou sférou, tj. uvádění výsledků výzkumu do praxe.

V roce 2015 investovala Austrálie 9,7 mld. AUD do podpory VaVaI, což ji řadí na 8. místo ve světovém žebříčku, nicméně se již tak dobře nedaří uvádět výsledky vědy a výzkumu do praxe, kde je na 25. místě. Nová vláda premiéra Turnbulla má podporu vědy a výzkumu a jejich propojení s podnikatelskou sférou a podporu start-upů jako jednu ze svých priorit.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Sydney (Austrálie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek