Ekonomický vývoj v Hongkongu za 1. pololetí 2017

20. 6. 2017 | Zdroj: Generální konzulát České republiky

motiv článku - Ekonomický vývoj v Hongkongu za 1. pololetí 2017 Vývoj hospodářství pokračuje v roce 2017 v pozitivním trendu z 2. pololetí předešlého roku. Hrubý domácí produkt v 1. čtvrtletí 2017 zaznamenal přírůstek o 4,3 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2016, což je nejrychlejší kvartální hospodářský růst od 2. čtvrtletí 2011.

Vývoj hospodářství a veřejných financí

Privátní spotřeba vzrostla o 3,7 %, investiční výdaje o 6,4 %, jen maloobchod vykázal nižší obrat o 1,3 %. Významný růst zaznamenalo stavebnictví, naopak poklesla výroba strojů a zařízení. Oživení na globálních trzích mělo za následek i robustní růst zahraničního obchodu.

Celkový export (domácí i reexport) vzrostl za 1. čtvrtletí o 9,2 % a dovoz dokonce o 9,9 %. Největší přírůstky exportu zaznamenala asijská teritoria a kontinentální Čína a v komoditní struktuře suroviny, polotovary pro výrobní spotřebu a kapitálové zboží. Export služeb vrostl o 2,6 % a dovoz o 0,9 %. Na pozitivním výsledku se podílí zvýšený příliv turistů a velký přírůstek transportních služeb. Nezaměstnanost klesla na 3,2 % a inflace za leden–duben 2017 vzrostla o 0,9 %.

Na ekonomické výsledky v roce 2016 měla vliv globální ekonomika a dopad finanční krize, které se promítly do výkonu HK hospodářství zejména v 1. čtvrtletí 2016, kdy došlo k propadu vývozu zboží a služeb, ale od 2. kvartálu je patrný pozitivní trend, který ve výslednici znamenal přírůstek HDP za celý rok o 1,9 % (v roce 2015 o 2,4 %), růst domácí poptávky o 2,5 % a nárůst exportu zboží a služeb o 0,9 %. Vývoz zboží vzrostl o 1,7 %, ale služby se propadly o 3,1 % a přes oživení turismu maloobchod zaznamenal za celý rok propad o 7,1 %. Nezaměstnanost se držela na hodnotě 3,4 % a znamenala v zásadě plnou zaměstnanost. Jádrová inflace pět roků po sobě klesala a v průměru za celý rok dosáhla úrovně 2,3 %.

Hospodářský výhled na rok 2017 očekává přírůstek HDP v rozsahu 2–3 % a jádrovou inflaci v průměru 2 %. Export zboží i služeb se veze na vlně hospodářského oživení z konce roku 2016. Vývoj ekonomiky bude ovlivněn vnějším prostředím a nejistotami v důsledku politických změn a populistických a protekcionistických opatření ve světě (vývoj v USA, volby v Evropě, Brexit aj.). Domácí poptávku podpoří konsolidovaný trh práce a optimistická nálada na trhu z posledního období. K trendu oživení hospodářství napomůže i připravovaný balíček fiskálních opatření.

Státní rozpočet ve finančním roce 2016–2017 skončil s kladným saldem 92,8 mld. HKD, příjmy dosáhly vyššího než plánovaného objemu 559,6 mld. HKD a naopak výdaje byly nižší než plánované a činily 466,7 mld. HKD. Rozpočet pro období 2017–2018 předpokládá celkové příjmy v objemu 507,7 mld. HKD (1 675 mld. CZK). Výdaje budou činit 491,4 mld. HKD (1 622 mld. CZK), z toho mandatorní výdaje 75,5 %, tzn. nárůst o 7,4 % oproti předchozímu roku.

V současné době jsou finanční rezervy na úrovni 936 mld. HKD a jejich predikce na konci března 2018 počítá s kladným saldem 952 mld. HKD. Hrubá zahraniční zadluženost Hongkongu činila ve 4. čtvrtletí 2016 celkem 10 313 mld. HKD. Hlavní podíl na zahraniční zadluženosti má bankovní sektor s cca 75% podílem. V únoru 2017 byly finanční rezervy státu na úrovni 936 mld. HKD.

Hongkong byl v roce 2016 již podruhé v řadě největším světovým trhem pro primární veřejné nabídky akcií a bylo na něm získáno celkem 24,8 miliardy USD. Více než 80 % získaných finančních prostředků bylo přisuzováno finančním institucím z pevninské Číny. Hongkong si udržel náskok v konkurenceschopnosti před Šanghají a Shenzenem jako centrum pro získávání finančních prostředků, jemuž dávají přednost čínské společnosti. Po úspěšném zavedení programu propojujícího šanghajskou a hongkongskou burzu v listopadu 2014 bylo dne 5. prosince 2016 zřízeno druhé spojení pro obchodování s akciemi, a to s Shenzenem. Systém umožňuje mezinárodním investorům obchodovat s 881 akciemi kotovanými na shenzenské burze, zatímco oprávnění pevninští investoři mají přístup k 417 hongkongským akciím.

Opatření vlády k docílení hospodářských a rozpočtových záměrů v roce 2017

Balíček daňových opatření v objemu 35,1 mld. HKD zahrnuje snížení daně ze mzdy do 20 tis. HKD o 75 %, snížení daně ze zisku, zproštění části daně z nemovitostí, poskytnutí dalších sociálních dávek pro potřebné a zvláštních dávek pro starší populaci a invalidy, příspěvek pro rodiny s nízkým příjmem vč. příspěvku na dopravu. Dopad na životní prostředí má zastropování prvního registračního poplatku pro elektrické vozy na částce 97 500 HKD (pozn.: obvykle činí 40 % z kupní ceny vozu).

Při realizaci svých záměrů se bude vláda opírat o konsolidovaná odvětví, kam patří trading a logistika, finanční služby, odvětví podnikatelských a profesních služeb a turistika. Zvláštní pozornost bude věnována kreativnímu průmyslu, finančním technologiím (aplikace FinTech, vytvoření rychlého systému plateb) a rozvoji inovací a technologií (na podporu vyčleněna částka 10 mld. HKD, vytvořen nový výbor pro inovace a technologický rozvoj, byly rozšířeny daňové odčitatelné položky u souvisejících projektů a podpořeny místní start-upy). Pro malé a střední podniky bude pokračovat podpora ve formě zvláštního fondu, garančního finančního schématu a zvýhodněného exportního pojištění.

Vláda vytváří podmínky pro dosažení stanovených cílů budováním kapacit v oblasti lidských zdrojů a vyčleňováním půdy pro prioritní oblasti. To zahrnuje zavádění bezplatné předškolní výchovy, mandatorní výdaje na předškolní vzdělání se zvýší na 6,7 mld. HKD, od roku 2018 bude zaveden regulovaný systém podpor vybraných profesí a sektorů vč. učňovského školství s roční subvencí 850 mil. HKD a dodatečných 1,5 mld. HKD bude vloženo do fondu pokračujícího vzdělávání. V příštích pěti letech bude postaveno 94 500 bytů a v tomto finančním roce bude prodána půda pro výstavbu tří center pro komerční účely.

Do kategorie projektů v oblasti sociální péče je možno zařadit 30 mld. HKD alokovaných do služeb pro starší obyvatele a invalidy, 20 mld. HKD na výstavbu 26 sportovních a rekreačních středisek během příštích pěti roků nebo podporu dětí se zvláštní péčí v hodnotě 580 mil. HKD.  

Ministr financí Chan opustil politiku svého předchůdce ukládat každoroční rozpočtové přebytky do Fondu budoucnosti vytvořeného v roce 2015 a 2/3 loňského přebytku rozpočtu, který dosáhl objemu 92,8 mld. HKD, bude alokováno do sociálních služeb, podpory mládeže a do inovací a technologií. 

Aktuality z ekonomického prostředí

V žebříčku cen nemovitostí byl Hongkong již po sedmé v řadě vyhodnocen jako město s nejdražšími nemovitostmi na světě (v porovnání US ratingové firmy Demographia z ledna 2017 bylo celkem 406 měst). Standardní byt stojí 18,1 průměrných (medián) hrubých celoročních výdělků domácnosti (v roce 2010 to bylo 11,4). Na druhém místě se umístila Sydney s 12,2 celoročními výdělky.

Hongkong se podle hodnocení Heritage Foundation, zveřejněného v polovině února 2017, umístil nepřetržitě již po 23. na prvním místě jako nejsvobodnější ekonomika na světě. Bylo hodnoceno 180 ekonomik a Hongkong získal hodnocení 89,9 ze 100 možných bodů. Na druhém místě se umístil další městský stát Singapur se ztrátou 1,2 bodu. Na konci hodnocení byla Severní Korea s 4,9 body; Čína obsadila 111. místo s 57,4 body.

Čínský premiér Li Keqiang sdělil na tiskové konferenci 15. března 2017, že Peking zvažuje od letošního roku využít Hongkong jako platformu, kde budou moci zahraniční investoři nakupovat dluhopisy z kontinentální Číny. Peking chce zvýšit zájem zahraničí o jeho trh s dluhopisy, který je třetí největší na světě a má hodnotu 64 trilionů juanů. 

Austrálie usiluje o uzavření FTA s Hongkongem, sdělil ministr obchodu Austrálie S. Ciobo na tiskové konferenci 17. dubna 2017 a podtrhl, že přestože má jeho země již FTA s kontinentální Čínou, výhodou Hongkongu je jeho pozice globálního střediska pro pohyb kapitálu a zboží. Z pohledu Austrálie je zejména důležitá bezcelní politika Hongkongu a postavení centra reexportu do regionu např. u australského vína. Zájem je i o rozvoj spolupráce v oblasti služeb.

Austrálie by chtěla uzavřít obdobnou FTA, kterou má s městským státem již Nový Zéland. Hongkong má v současné době uzavřenu FTA s Čínou, Chile, Novým Zélandem a EFTA (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko) a jedná s Maledivami a Gruzií. Zahájení jednání s Austrálií nebyla dosud oficiálně potvrzena. Hongkong je na 8. místě v australském exportu s objemem vývozu 8,3 mld. AUD.

Legislativní rada HK schválila 9. května 2017 návrh vlády investovat 6 mld. HKD do Asia Infrastructure Investment Bank. Hongkong byl již akceptován za člena AIIB, ale musí během pěti roků splatit svůj závazek v objemu 6 mld. HKD za 0,7% akcií. V prvním roce musí uhradit 1,2 mld. HKD.

Moody’s snížil dne 25. května 2017 rating Hongkongu na Aa2 z Aa1 a změnil výhled na stabilní z negativní u ukazatele místní měna a emitent zahraniční měny. Je to reakce na snížení ratingu Číny z A1 na Aa3 a změnu výhledu ze stabilní na negativní a reflektuje názor ratingové agentury, že vývoj úvěrové politiky Číny bude mít významný dopad na vývoj v Hongkongu s ohledem na těsné ekonomické, finanční a politické vazby s kontinentální Čínou.

Švýcarský institut IMD v červnu 2017 podruhé vyhodnotil Hongkong jako nejvíce konkurenceschopnou ekonomiku světa. Podle ministra financí HK Paula Chana za to jeho země vděčí důsledné fiskální disciplíně a podnikatelskému prostředí. Na dalších místech se umístilo Švýcarsko, Singapur a USA.

Vzájemná výměna zboží mezi ČR a Hongkongem (v mil. Kč)
Rok Vývoz Dovoz Obrat Saldo
2012 7 906 2 063 9 970 5 843
2013 7 793 3 279 11 071 4 514
2014 7 544 3 980 11 524 3 565
2015 7 907 4 341 12 248 3 566
2016 6 844 4 105 10 949 2 739
1-4/2017 2 848 778 3 626 2 070

Zdroj: ČSÚ

Hlavními položkami českého vývozu v roce 2016 byly: kondenzátory, integrované obvody, hračky a stavebnice, zařízení k ochraně el. obvodů, skleněné perly, transformátory a měniče, telefonní přístroje, lité a ploché sklo, stroje pro automatické zpracování dat, dráty a kabely.

Z Hongkongu se do ČR dovážely v roce 2016 tyto komodity: telefonní přístroje telefonní, elektrické motory a generátory, hodinky, stroje pro automatické zpracování dat, transformátory, imitace perel, tištěné a integrované obvody, lékařské nástroje, výrobky z hliníku.

Nejvýznamnější aktivity GK Hongkong v obchodně-ekonomické oblasti v 1. pololetí 2017

Dne 13. února 2017 uspořádal GK Hongkong ve spolupráci s Evropským výborem Hong Kong General Chamber of Commerce seminář „ČR jako brána do Evropy pro OBOR“, kterého se zúčastnilo na osm desítek zahraničních partnerů. Po úvodním vystoupení generální konzulky L. Nebesářové vystoupila ZVZÚ ZÚ Peking K. Jurčová a ředitel ZK CzechTrade Šanghaj O. Koc. Po prezentacích následovaly dotazy a interview se sdělovacími prostředky.

GK Hongkong uspořádal ve dnech 28. března až 1. dubna 2017 projekt ekonomické diplomacie „Prezentace českých environmentálních technologií a výrobků na veletrhu MIECF“ (Macao International Environmental Co-operation Forum & Exhibition), kterého se na ploše 72 m2 zúčastnilo celkem 12 českých subjektů, 8 firem a 4 státní instituce. Jednalo se historicky o největší expozici českých firem v Macao. České firmy měly příležitost představit své výrobky a služby i v rámci specializovaného odborného semináře „Advanced Environmental Technologies and Products from the Czech Republic“, který proběhl za účasti čtyř desítek odborníků.

Po úvodním vystoupení ekonomického diplomata M. Vágnera představili úkoly a záměry státních institucí v oblasti ochrany životního prostředí zástupci Ministerstva životního prostředí ČR a Státního pozemkového úřadu ČR. Poté následovaly prezentace českých firem a institucí: Solbien, a.s., Regionální centrum pokrokových technologií Palackého univerzity Olomouc, Smart Heating Technology s.r.o., SILVAPLANA SE, Hydra a.s., Tradelin s.r.o. a Czech Water Alliance prostřednictvím zahraniční kanceláře CzechTrade z Guangzhou. Zástupci Státního pozemkového úřadu a MŽP absolvovali navíc zvláštní program v Hongkongu, kde se setkali s představiteli Environmental Protection Department a s NGO Green Council. Na jednání v Hongkongu navázalo jednání s Environmental Protection Bureau Macao v prostorách výstaviště MIECF.

GK Hongkong připravil v rámci projektů ekonomické diplomacie oficiální českou účast na Mezinárodním veletrhu Hong Kong Medical Devices and Supplies 2017, který se uskutečnil ve dnech 16.–18. května 2017 v Hong Kong Convention and Exhibition Centre za účasti více než 250 vystavovatelů z celého světa. Účast čtyř českých výrobců a dodavatelů zdravotnické techniky a služeb předčila očekávání jak v počtu realizovaných jednání, tak hojnou účastí na doprovodném českém odborném semináři, kterého se zúčastnilo osm desítek zahraničních partnerů.

Český pavilon s plochou 18 m2 umožnil zástupcům českých firem prezentovat své výrobky partnerům z Hongkongu i širšího regionu z kontinentální Číny, Macaa, vybraných států z JV a jižní Asie, Tchaj-wanu, ale i USA a Ruska. Firma M-Tray a.s. představila svůj koncept přípravy jídla pro nemocnice, DZO s.r.o. prezentoval své výrobky z oblasti ortopedické obuvi a Linet Group reprezentovaný zástupci firem Linet s.r.o. a Borcad Medical vystavoval nejnovější model nemocničního lůžka.

Generální konzulát doplnil prezentaci českého sektoru medicínské techniky o katalogovou ukázku výrobků členů Asociace výrobců a dodavatelů medicínské techniky Brno. České firmy ocenily přínos oficiální české účasti a současně se dohodly na vytvoření neformální skupiny firem z oboru, které se budou společně účastnit podobných akcí po celém světě.

Plánované obchodně-ekonomické aktivity na 2. pololetí 2017

Ve dnech 13.–16. listopadu 2017 plánuje GK Hongkong realizaci Technologické mise českých firem do Hongkongu se zaměřením na kybernetickou bezpečnost, finanční technologie, umělou inteligenci a smart city. Akce se uskuteční ve spolupráci s CzechInvetem jako projekt ekonomické diplomacie. V současné době je přihlášeno 8 českých firem a institucí.

V rámci 2. výzvy PROPED GK Hongkong předložil ke schválení projekt ekonomické diplomacie „Prezentace českých environmentálních produktů na veletrhu ECO Expo v Hongkongu v říjnu 2017“. Na akci se již přihlásily 4 české firmy.

Ministerstvo zemědělství ČR plánuje oficiální českou účast na veletrhu Food Expo od 17. 8. 2017 na výstavišti HKCEC, kterého se zúčastní desítka českých firem.

Firemní report

Kromě účasti českých firem na realizaci projektů ekonomické diplomacie v 1. pol. 2017 (viz výše), poskytoval ekonomický diplomat v uvedeném období součinnost desítkám českých firem při vstupu na místní trh, zodpovídal jejich dotazy a zveřejňoval tendry a poptávky v SINPRO a na portále Businessinfo. V rámci individuálních služeb se podílel mj. na založení regionální pobočky firmy San Souci s.r.o. v Hongkongu, která zahájila činnost v únoru 2017.

Bilaterální vztahy EU – Hongkong

Bilaterální vztahy mezi EU a Hongkongem se v roce 2016 dále upevnily. Stejně jako v předchozích letech byla EU druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem Hongkongu hned za pevninskou Čínou a Hongkong byl 14. nejvýznamnějším obchodním partnerem EU v obchodu se zbožím a klíčovým partnerem v obchodu se službami.

Vzájemný obchod se zbožím mezi EU a Hongkongem se v roce 2016 zvýšil o 7,3 % a dosáhl hodnoty 53,2 miliardy EUR, přičemž EU vykázala přebytek obchodu 16,8 miliardy EUR (pozn.: údaje Eurostat). V roce 2015 (poslední dostupné údaje) vzájemný obchod se službami činil 22,77 miliardy EUR, přičemž EU vykázala schodek 506 milionů EUR.

Úspěšně se rozvíjely i vzájemné investice. EU byla v roce 2015 třetím nejvýznamnějším zdrojem přímých zahraničních investic v Hongkongu za Britskými Panenskými ostrovy a pevninskou Čínou. Hongkong patří k deseti nejvýznamnějším investorům v EU. V roce 2015 činil objem přímých investic EU v Hongkongu 119,4 miliardy EUR; objem přímých zahraničních investic z Hongkongu do EU dosáhl 80,4 miliardy EUR (údaje Eurostat). Počet společností z EU v Hongkongu dosáhl 2 107, a zůstal tak podle HK statistického úřadu největší skupinou zahraničních společností usazených v Hongkongu.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Hongkongu (Čína).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek