Ekonomický vývoj v Korejské republice v období září až prosince 2015

6. 1. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Ekonomický vývoj v Korejské republice v období září až prosince 2015 Aktuální statistické údaje potvrzují, že korejská ekonomika pokračuje v mírném růstu, růst HDP za třetí čtvrtletí dosáhl úrovně 2,6 %. Růst byl podporován silnou domácí poptávkou a naopak brzděn vnějšími faktory, především nejistotou na čínském trhu, na kterém je Korea jako exportně orientovaná země silně závislá. Za rok 2015 se očekává růst HDP ve výši 2,7 %, což je o 0,4 % méně, než byl původní odhad ministerstva strategie a financí.

Vývoj korejské ekonomiky

Poslední statistické údaje potvrzují postupný propad korejského exportu v roce 2015, který byl ovlivňován snižující se poptávkou po korejském zboží v asijském regionu, nižší cenou ropných produktů a silnou úrovní korejské měny. I přes snižující se korejský export dosahuje korejská ekonomika značných obchodních přebytků. Pouze za listopad 2015 činil přebytek obchodní bilance 10,3 mld. USD, korejský vývoz dosáhl výše 44,4 mld. USD a dovoz 34,1 mld. USD.

Motorem korejského růstu v roce 2016 by měla být i nadále vyšší domácí spotřeba a vývoz průmyslové produkce. První odhady vývoje korejské ekonomiky na další období naznačují, že HDP v roce 2016 by se mohlo mírně zvýšit na 3,1 %. Korea bude i nadále podporovat domácí spotřebu a export, který bude těžit ze zón volného obchodu s Čínou, Austrálií a Evropskou unií. Bank of Korea odhaduje, že průměrná míra roční inflace se bude v roce 2016 pohybovat kolem 1,7 %, což je o 1,0 % více, než dosažená úroveň inflace v loňském roce.

Česko-korejská obchodní výměna

Obchodní bilance je z pohledu České republiky dlouhodobě pasivní. Je však třeba zdůraznit, že vysoký objem dovozů z Korejské republiky je využíván k výrobě v exportně orientovaných továrnách, do kterých v České republice investovali korejští investoři. Velká část korejských dovozů je tak ve formě finální české produkce dále exportována do třetích zemí.

Podle aktuálních statistických údajů za 1–10/2015, se obrat obchodní výměny (v dolarovém vyjádření) mezi Českou republikou a Korejskou republikou zvýšil o 6,5 %. Předpokládáme, že deficit obchodní výměny mezi ČR a Korejskou republikou, který za prvních deset měsíců roku 2015 dosáhl výše 2,4 mld. USD, se bude i nadále zvyšovat.

Hlavním důvodem k tomuto předpokladu jsou nové investiční aktivity korejských společností v České republice. Příkladem je výstavba moderního továrního komplexu společnosti Nexen Tire u Žatce, která zvýší korejský export materiálu na výstavbu továrny, strojního vybavení výrobních provozů a po ukončení výstavby též surovin pro výrobu pneumatik.

Obchodní výměna Česká republika – Korejská republika (v tis. USD)
  Vývoz Dovoz Obrat Saldo
USD poř. Index USD poř. Index USD poř. Index USD
2010 268 782 41. 101,1 2 118 782 16. 151,9 2 387 564 18. 143,8 -1 850 000
2011 446 178 33. 166,0 2 704 586 15. 127,6 3 150 764 18. 132,0 -2 258 408
2012 555 529 30. 124,5 3 098 395 11. 114,6 3 653 924 16. 116,0 -2 542 866
2013 579 455 30. 104,3 3 002 988 12. 96,9 3 582 443 17. 98,0 -2 423 533
2014 603 754 30. 104,2 3 110 446 13. 103,6 3 714 200 18. 103,7 -2 506 692
2014/I-X 502 477 30. - 2 567 594 13. - 3 070 071 18. - -2 065 117
2015/I-X 422 584 34. 84,1 2 848 218 10. 110,9 3 270 802 16. 106,5 -2 425 634

Podpora České republiky, českých firem, exportu, investic a R&D

Ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku uskutečnil velvyslanec T. Husák v doprovodu DEK K. Sulka řadu jednání s představiteli českých a korejských firem a institucí a dále též společenských akcí s cílem podpořit český export a korejské investice do České republiky.

DEK K. Sulek zpracovával rovněž řadu žádostí a dotazů českých a korejských firem, týkajících se dovozních podmínek, kontaktů na korejské a české obchodní partnery apod. Nejvýznamnější jednání a akce na podporu České republiky, exportu, investic a R&D v uvedeném období následují.

Investiční Road Showv jihokorejských městech Daejeon, Busan a Ulsan – v rámci projektu ekonomické diplomacie připravilo Velvyslanectví ČR v Soulu ve spolupráci s agenturou CzechInvest investiční Road Show zaměřenou na prezentaci České republiky jako ideálního místa pro zahraniční investory.

Tři investiční semináře, které se konaly v jihokorejských městech Daejeon, Busan a Ulsan ve dnech od 12. do 14. října 2015, představily Českou republiku korejským investorům a zástupcům významných firem a institucí. Investičním seminářům předcházela mimořádně náročná příprava a koordinace činností s korejskými i českými institucemi a společnostmi.

ZÚ Soul využil semináře k propagaci České republiky, Ministerstva zahraničí ČR, CzechInvestu, CzechTourismu, Českých center a Českých aerolinií. Účastníci akce obdrželi rovněž materiály, které poskytlo MZe (české pivo), MPO (Doing Business in the Czech Republic) a prospekty a katalogy společností Precioza, Jan Becher a Mattoni.

K dalším akcím lze zařadit:

  • vystoupení VV T. Husáka a účast DEK K. Sulka na mezinárodní konference The 5th International Food Cluster Forum;
  • vystoupení VV T. Husáka a účast DEK K. Sulka na výroční konferenci asociace korejských dovozců KOIMA;
  • jednání s vedením společnosti Doosan Heavy Industries o dovozu obřího lisu české společnosti TS Plzeň do Korejské republiky;
  • jednání a koordinační aktivity s korejskými státními institucemi v souvislosti s přípravou cesty korejské prezidentky Park do ČR;
  • jednání s vedením elektrárny Siwa Tidal Power Plant v Ansan-city;
  • jednání s korejskými dovozci na mezinárodním veletrhu Wine and Spirits v Soulu;
  • jednání s korejskými dovozci na mezinárodním veletrhu Jeonju Food Expo;
  • prezentace moravských vín na ZÚ Soul – v rámci aktivit na podporu exportu potravinářské produkce zorganizoval obchodní rada K. Sulek ve spolupráci s moravskými producenty vín prezentaci pěti moravských vinařství. Korejským odborníkům byla představena značková vína z Templářských sklepů Čejkovice, Zámeckého vinařství Bzenec, ZD Sedlec, Vinařství Sonberk a Vinařství Marinčák.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Soulu (Korejská republika).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek