Ekonomika Kolumbie poroste nad průměrem regionu

25. 4. 2017 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Ekonomika Kolumbie poroste nad průměrem regionu Ministerstvo financí Kolumbie zveřejnilo zprávu Mezinárodního měnového fondu (MMF) ohledně ekonomického vývoje v Latinské Americe. Z ní mj. vyplývá, že v roce 2017 se očekává souhrnný růst latinskoamerických ekonomik jen 1,1 % (v roce 2018 by se měl růst zvýšit na 2 %). Kolumbijská ekonomika v tomto kontextu vzroste v letošním roce o 2,3 %, což je výrazně nad průměrem celého regionu.

Nejvyšší hospodářský růst se očekává v Bolívii (4 %) a Peru (3,5 %). Naopak největší ekonomický propad se předpokládá ve Venezuele (-7,4 %) a Ekvádoru (-1,6 %).

Zpomalení konjunktury v zemích Latinské Ameriky experti MMF vysvětlují mj. skutečností, že hospodářství většiny zemí regionu je silně závislé na produkci/exportu nerostných surovin. Výrazný propad světových cen ropy a dalších energetických a přírodních surovin v posledních dvou letech velmi negativně ovlivnil výkonnost latinskoamerických ekonomik a zredukoval dynamiku růstu. Mnohé země navíc prodělaly devalvační šok, který významně snížil jejich kupní sílu.

Níže uvedená mapka shrnuje základní makroekonomické údaje (reálný HDP/PIB real, míru inflace/IPC a míru nezaměstnanosti/desempleo) jednotlivých zemí latinskoamerického regionu. (Zdroj: IMF/La República)

Mapa ekonomického vývoje Latinské AmerikyDoprovodným a přetrvávajícím problémem u řady z nich se projevila zvýšená inflace. Zvláště markantní je dnes problém nekontrolovaného růstu cen ve Venezuele, kde se očekává inflace nad 720 % v letošním roce. Další zemí, kde se letos očekává značný růst míry inflace je Argentina (téměř 26 %). V případě Uruguaye by se mělo udržet navyšování cen v tomto roce pod hranicí 8 %.

Nezaměstnanost v Latinské Americe nepředstavuje v poslední době zásadní makroekonomickou hrozbu, neboť u většiny zemí se pohybuje pod hranicí 10 %. Výjimkou je Venezuela, která prochází hlubokou politickou a ekonomickou krizí, kde nezaměstnanost převýší dle předpovědi MMF 25 % obyvatel v činném věku. Dále nejvyšší počet lidí bez práce bude v Brazílii (míra nezaměstnanosti letos má být kolem 12,1 %), Kolumbii (9,5 %), Uruguayi (7,8 %) a Argentině (7,4 %).

Co se týče konkrétně vývoje v Kolumbii, hospodářská konjunktura zatím nevzbuzuje přílišný optimismus. Předpokládaný růst dle MMF v letošním roce 2,3 % je nižší než vládní předpověď (2,5 %). Ačkoli centrální banka počítá se snížením inflace na 4,5 %, stále je tento ukazatel nad hranicí kýženého cíle 2–4 %. Ani v oblasti trhu práce nemůže být vláda spokojena s vývojem, neboť se nedaří vytvářet dostatečný počet nových pracovních příležitostí a nezaměstnanost v Kolumbii patří v regionu k nejvyšším (9,5 %).

Byť počátkem roku vláda prezidenta Santose spustila novou daňovou reformu, jejímž jedním z cílů bylo posílit příjmy státního rozpočtu (mj. byla navýšena daň z přidané hodnoty z 16 na 19 %), fiskální očekávání se dosud nenaplňují. Navíc vláda bude letos potřebovat dodatečné zdroje k financování sociálně-rozvojových programů spojených s praktickým naplňováním mírové dohody s guerillou FARC, která ukončila více než 52 let dlouhý vnitřní ozbrojený konflikt v zemi. Rostoucí politická nejistota, vyvolaná jednak rozdělením společnosti v důsledku mírové dohody s FARC a jednak blížícími se prezidentskými volbami v příštím roce, způsobila pokles přímých zahraničních investic a celkovou redukci kapitálových investic ze strany domácího privátního sektoru.

Vysoký obchodní schodek v loňském roce společně s rozpočtovým deficitem a růstem veřejného dluhu si vynutily od vlády omezení rozpočtových výdajů, mj. na sociální programy. Podle statistického úřadu DANE se snížil v roce 2016 počet lidí, kteří se nacházejí pod hranicí chudoby, o více než milion osob. V praxi to znamená, že v chudobě se v současné době nachází „jen“ 17,8 % obyvatel. Za hranici chudoby se považuje podle oficiálních vládních statistik osoba, jejíž měsíční příjem je nižší než 241 673 kolumbijských pesos COP (tj. 85 USD). V případě čtyřčlenné rodiny je touto hranicí chudoby výše souhrnného příjmu 966 692 COP (339 USD).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bogotě (Kolumbie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek