Ekvádor: Vztahy země s EU

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Limě (Peru)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Z členských států EU má velvyslanectví v ekvádorském hlavním městě Quitu pouze Německo, Španělsko, Francie, Itálie a Spojené království. Nově bylo otevřeno velvyslanectví Maďarska. Naprostá většina ostatních zemí je zastoupena na nerezidentní bázi či prostřednictvím honorárního konzulátu. Většina zemí EU pak má svůj konzulát kromě hlavního města Quita též v Guayaquilu, některé i v Cuence. Svoje velvyslanectví má v Quitu i EU. EU se v Ekvádoru snaží o podporu lidských práv, rozvoj demokracie, podporu ochrany životního prostředí a rozvoj ekologicky šetrných projektů.

Dne 17. června 2014 podepsaly EU a Ekvádor obchodní dohodu, která má přispět k liberalizaci vzájemného obchodu (vícestranná FTA EU se státy Andského společenství národů). Vstup dohody v platnost byl podmíněn souhlasem Kolumbie a Peru, které dlouho váhaly vzhledem k zavedení dodatečných dovozních daní Ekvádorem na začátku roku 2015. Poté co Ekvádor avizoval WTO odbourání těchto opatření určených na ochranu obchodní bilance (v první polovině roku 2016 začaly být odbourávány), Peru a Kolumbie v prosinci 2015 vyjádřily souhlas s přístupem Ekvádoru k obchodní dohodě, která by tak mohla vstoupit v platnost na přelomu 2016/2017. To je pro Ekvádor klíčové vzhledem ke konci platnosti systému všeobecných preferencí EU (GSP+), který v současnosti umožňuje bezcelní vstup celého spektra ekvádorských produktů na jednotný vnitřní trh EU. Na straně EU a jejích členských států však ještě k platnosti FTA pro Ekvádor zbývá ratifikovat příslušný přístupový protokol.

Na základě FTA budou země EU přijímat 96 % ekvádorského zboží bez cla. V případě zbylých 4 %, která obsahují například banány (více jak 10 % ekvádorského exportu), dojde k částečné redukci celních sazeb. Naopak Ekvádor odstraní cla z 60 % produktů. Bude se však jednat o pozvolné uvolňování cel a kvót. Dále se ustanovily podmínky pro možnost účasti evropských firem na veřejných zakázkách. Mělo by se jednat o 108 veřejných subjektů, kam by mohly své produkty prodat. Existuje však omezení v prodeji produktů do obranných složek, školství nebo zemědělství. Pro evropské firmy se také stanovily prahy pro účast na veřejných zakázkách.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Hlavní importéři z Ekvádoru v rámci EU (v mil. USD; dle FOB)

 

2011

2012

2013

2014

2015

% z vývozu (2015)

% z ekv. vývozu do EU (2015)

Německo 

492,6

376,8

412,0

526,6

548,9

3,0

19,8

Španělsko

468,4

441,8

778,1

525,0

483,5

2,6

17,4

Nizozemsko

349,6

328,2

426,8

515,7

460,3

2,5

16,6

Itálie

582,1

487,2

420,4

433,8

326,0

1,8

11,8

Francie

209,9

237,1

314,4

314,2

268,6

1,5

9,7

Belgie a Lucembursko

265,1

209,5

239,4

222,6

215,2

1,2

7,8

Spojené království

139,2

164,4

183,9

177,9

166,0

0,9

6,0

Ostatní země EU

182,7

200,6

116,4

266,1

304,5

1,7

11,0

EU celkem

2 689,5

2 445,5

3 032,3

2 981,7

2 773,0

15,1

100

Zdroj: Banco Central del Ecuador

Jednotlivé země EU nemají na celkovém vývozu Ekvádoru výraznější podíl. Hlavními dovozními artikly do EU jsou především banány a další zemědělské produkty popřípadě produkty ryby zpracujícího průmyslu. Celkově je EU na třetím místě v rámci ekvádorského vývozu, před ní jsou USA a latinskoamerický region. V rámci EU pak hlavní importéry představují Německo, Španělsko a Nizozemsko.

Hlavní exportéři z EU do Ekvádoru (v mil. USD; dle CIF)

 

2011

2012

2013

2014

2015

% z dovozu (2015)

% z dovozu EU (2015)

Německo

568,5

592,2

585,3

577,6

497,0

2,3

20,0

Španělsko

325,0

612,5

739,6

653,2

430,1

2,0

17,3

Belgie a Lucembursko

313,1

327,0

323,4

397,5

411,9

1,9

16,6

Nizozemsko

237,0

212,3

295,0

480,8

369,6

1,7

14,9

Itálie

283,7

284,1

292,8

326,1

343,8

1,6

13,8

Francie

137,0

163,8

128,5

139,3

120,2

0,6

4,8

Spojené Království

145,3

486,3

342,6

150,9

86,5

0,4

3,5

Ostatní země EU

308,9

214,1

227,1

298,5

223,7

1,0

9

EU celkem

2 318,6

2 914,2

2 934,2

3 024,0

2 482,9

11,5

100

Zdroj: Banco Central del Ecuador

V rámci celkového importu do Ekvádoru je EU až na čtvrtém místě za Asií, zeměmi latinskoamerického regionu a USA. Silnou asijskou pozici táhne především čínský export (s Čínou má Ekvádor nejzápornější saldo zahraničního obchodu). V rámci EU jsou hlavními exportéry Německo, Španělsko a státy Beneluxu. Export z EU do Ekvádoru v roce 2015 zaznamenal poměrně výrazný propad oproti roku předešlému a dostal se na úroveň roku 2011. Také import z Ekvádoru se v roce 2015 snížil. Tento propad ovlivnily především nízké ceny ropy, kvůli silné závislosti ekvádorské ekonomiky na ropě a vývoji jejích cen.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V letech 2007 - 2013 poskytla EU Ekvádoru rozvojovou pomoc ve výši 141 mil. EUR zaměřenou především na sociální opatření, zejména vzdělávání (55 %) a na vytváření udržitelných ekonomických příležitostí a posílení regionální integrace (45 %). Rozvojové programy EU jsou financovány zejména prostřednictvím nástroje DCI (Development Cooperation Instrument) - jak z jeho geografické části, tak i z tematických programů. Skrze tematické programy EU financuje aktivity v oblasti lidských práv, potravinového zabezpečení a životního prostředí. Rozvojová spolupráce poskytovaná EU a členskými státy EU dohromady představuje dvě třetiny celkové Ekvádorem přijímané rozvojové spolupráce. Mezi úspěchy, ke kterým EU přispěla, patří například úroveň školní docházky dosahující až 95 % dětí nebo pracovní místa pro 1 200 osob v textilce v Pechuge.

V současnosti však v souvislosti s rozvojovou pomocí dochází u Ekvádoru k obratu. Země již přestává být typicky rozvojovým státem a rozvojová pomoc je tedy postupně utlumována. Již pro období 2014 - 2017 se rozvojová pomoc EU snížila o polovinu na 67 mil. EUR, přičemž v roce 2017 by měla skončit úplně. Do té doby budou zdroje použity především proti chudobě (v periferních regionech) a na udržitelný růst prostřednictvím místního rozvoje, podpory obchodu a diverzifikace struktury ekonomiky.

V důsledku ničivého zemětřesení 16. dubna 2016, které kromě rozsáhlých lidských obětí a materiálních škod znamenalo ztrátu 3 % HDP, budou zdroje EU přednostně směřovány na obnovu poničené infrastruktury a snížení kritických důsledků ve vzdělávání, zdravotnictví, bydlení a sociálních službách. Ihned po zemětřesení EU Ekvádoru poskytla počáteční humanitární pomoc v hodnotě 1 mil. EUR prostřednictvím unijního mechanizmu civilní ochrany. Vyslané speciální záchranné týmy byly řízeny střediskem pro koordinaci odezvy na mimořádné události (ERCC).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: