Elektrotechnická asociace udělila Inovační cenu pro rok 2016

31. 5. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Elektrotechnická asociace České republiky již tradičně udělila svou Inovační cenu. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskutečnilo 12. května v Lednici. Vítězem v kategorii Elektrotechnika a automatizace se stal výrobek společnosti TES VSETÍN a.s.

Oceněným výrobkem je zařízení určené k tepelnému krimpování vývodů (drátů) do kabelových ok statorů nebo propojek s označením HOT CRIMPING. Velkou výhodou zařízení je vysoký výkon krimpovací soustavy. Díky němu je dosaženo velmi krátkých procesních časů, které nemůže nabídnout žádný běžný konkurenční produkt na trhu. Ve srovnání s ručním prováděním spoje se celkový čas krimpování zkrátí přibližně o 20 minut v závislosti na počtu paralelních vodičů v cívce. Vzhledem ke krátkému času krimpování nedochází k tepelnému ovlivnění izolací kabelových vývodů a k jejich poškozování.

Zařízení k tepelnému krimpování vývodů HOT CRIMPING od TES VSETÍN a.s.

Zařízení k tepelnému krimpování vývodů HOT CRIMPING od TES VSETÍN a.s.

Výjimečnost tohoto stroje spočívá také v jeho schopnosti natáčet celou krimpovací hlavu ve vodorovné ose v rozsahu 90°. To nachází uplatnění zejména při nedostatku místa nebo u velkých statorů s omezenou možností manipulace. Krimpovací hlava dokáže v horizontální rovině najíždět na ideální pozici svaru v rozsahu cca 300 mm.

Stroj navíc umožňuje krimpování Cu a Al vodičů a je schopen pracovat s kabelovými elementy, které mohou mít až 100 mm2 v průřezu. Zařízení automaticky provádí kontrolu výšky oka před i po krimpování, čímž je zaručena 100% kontrola kvality spoje. Nabízena je i varianta se systémem umožňujícím kompletní vyhodnocování všech důležitých parametrů v průběhu krimpovacího procesu. Celý stroj pracuje v poloautomatickém režimu a je obsluhován jedním zaškoleným pracovníkem.

Vítězem v kategorii Elektronika a ICT se stal inovační produkt společnosti UniControls, a.s. Oceněným produktem je komplexní informační, rezervační a diagnostický systém vhodný pro všechny typy osobní dopravy od městských až po dálkové spoje pod názvem UNITRACK PIREDI.

Tento systém splňuje požadavky definované ve vyhlášce UIC 176, CR LOC&PAS TSI (Konvenční lokomotivy a osobní vozy), a PRM TSI (Osoby se sníženou mobilitou). Systém UNITRACK PIREDI zobrazuje multimediální obsah včetně textu, obrázků, animací a videa na LCD displejích s vysokým rozlišením. Multimediální obsah zahrnuje například ohlašování zastávek, informace o vlakové cestě, navazujících spojích, rychlosti vlaku a poloze na mapě, nabídky služeb, reklamy a další.

Jedná se také o modulární a škálovatelný systém a díky tomu může být přizpůsoben požadavkům různých dopravců. Nabídka komponent zahrnuje ovládací LCD displeje pro strojvůdce a vlakový personál, informační LCD displeje s vysokým rozlišením, LED tabule a displeje rezervačního systému. Systém může být připojen k vlakovému rozhlasu, odbavovacímu systému, bezpečnostnímu systému, systému pro orientaci zrakově postižených a dalším systémům.

UNITRACK PIREDI se připojuje ke stávající síti vozidla Ethernet nebo MVB nebo může být vybaven vlastním komunikačnímu uzlem pro vlakovou komunikaci. Pro bezdrátovou komunikaci s pozemními systémy a získání GPS dat mohou být použity již existující prostředky ve vozidle, nebo tyto funkce může zajišťovat vlastní komunikační jednotka. Automatickou distribuci jízdních řádů a multimediálního obsahu zajišťuje systém řízení dat MOMA. Jeho webové API SOAP zjednodušuje integraci serveru MOMA do informačního systému dopravce. Server MOMA může prostřednictvím internetového prohlížeče zobrazovat provozní data vlaků, jejich polohu a diagnostická data.

Redakčně upravená tisková zpráva Elektrotechnické asociace České republiky

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek